Változnak a hitelbiztosítékra vonatkozó csődjogi szabályok

2017. június 28. szerda - 14:00 / piacesprofit.hu
  •    

Míg a 2014-ben hatályba lépett Ptk. ellehetetlenített jó pár, a gyakorlatban alkalmazott hitelbiztosítékot, addig a jogalkotó az elmúlt évek során fokozatosan visszahelyezte e biztosítékokat jól megérdemelt helyükre. Sőt, a csődtörvény július 1-jétől életbe lépő módosításai túl is mennek a korábbi szabályokon és a biztosítéki célú vételi jogot és engedményezést a zálogjoggal egy szintre helyezik. 

A több mint három éve hatályba lépett új Ptk. alaposan átalakította a hitelbiztosítékok rendszerét. Az átalakítás egyik elemeként 2014-ben eltűnt a biztosítékjellegű vételi jog és engedményezés. Semmisnek minősült ugyanis az olyan megállapodás, amely alapján a hitel felvevője valamely vagyontárgya (pl. ingatlana) felett vételi jogot biztosított a banknak arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik. Ilyenkor a bank jogosult lett volna az ingatlant egyoldalúan megvásárolni, és a vételárat a tartozás összegébe beszámítani. Ugyanígy feketelistára kerültek a hasonló logikával működő, biztosítéki célú követelésengedményezések is.

8 jogi megoldás, ha nem fizet vagy csődöt jelent ügyfelünk
Lejárt számlák, tartozásokat felhalmozó, csődbe ment és fizetésképtelenné váló – vagy magukról ezt állító – üzleti partnerek, kifizetetlen áruk, szolgáltatások és beruházások. Sok vállalatvezető találkozik ilyen és ehhez hasonló problémákkal működése során, de csak kevesen vannak tisztában azzal, milyen jogi lehetőségek merülhetnek föl ezekben az esetekben, és mennyire fontos, hogy ezeket még kellő időben igénybe vegyük.

A bankok hitelosztályai, az új szabályokra reagálva, különféle alternatív biztosítéki formákat dolgozták ki. A biztosítéki célú engedményezés és követelésátruházás azonban nagyon hiányzott a palettáról.

Vissza a biztosítékokkal

A nem szűnő piaci igények ahhoz vezettek, hogy a törvényalkotó tavaly július során úgy döntött, változtat a Ptk. alig 2 éves biztosítéki szabályain. Ennek keretében, a tavalyi évtől ismét lehetőség nyílt arra, hogy bankok – hiteleik fedezetére – biztosítéki jellegű vételi opciót vagy követelésengedményezést kérjenek a hitelfelvevőktől. Ezáltal a klasszikus zálogjogi biztosítékok mellett újra elérhetővé váltak a korábban alkalmazott biztosítékok is. Ugyanakkor, az ilyen biztosítékokat a hitelezéshez szorosan kapcsolódó egyéb jogszabályok – így például a csődjogi szabályok – továbbra sem ismerték el.

Elsőbbségben a zálogjogok

Zsibrita Boglárka, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda jogásza szerint július a változások időszaka: legalábbis idén júliustól ismét változnak a hitelbiztosítékra vonatkozó szabályok. A nemrégiben elfogadott és pár nap múlva hatályba lépő szabályok jogosultjai ugyanis biztosítéki céllal alapított engedményezés és vételi jog esetén, a fizetésképtelenségi eljárásokban, a zálogjog jogosultjaival esnek majd egy megítélés alá.

Támogatják a bankok a fogyasztóbarát lakáshitelezést
Támogatják a jegybank fogyasztóbarát lakáshitelekre vonatkozó javaslatát a nagy kereskedelmi bankok, mivel magasabb szolgáltatási színvonalra ösztönzi a bankszektor tagjait, egyúttal a verseny erősödésére számítanak.

Azok a követelések, amelyeket zálogjog biztosított, mindig is elsőbbséget élveztek a hitelfelvevő fizetésképtelenség esetén: a zálogjog jogosultja a többi hitelezőnél hamarabb jutott a pénzéhez. A júliustól hatályba lépő szabályozás ezt a kitüntetett szerepet a biztosítéki céllal létrehozott vételi jog és követelésengedményezés jogosultjának is megadja: az adós felszámolása esetén, ugyanis e jogok kedvezményezettjei is hamarabb nyernek majd kielégítést, mint a csődbe ment társaság egyéb hitelezői (ideértve az adóhatóságot is).

Fontos azért megjegyezni, hogy júliustól sem bármely biztosítéki célú jog viselkedik a zálogjoggal azonos módon fizetésképtelenségi eljárások során. Ahhoz ugyanis, hogy e jog jogosultjai elsőbbségben részesüljenek, szükséges, hogy a vételi jog, illetve a biztosítéki engedményezés jogosultja (azaz általában a bank) bejegyzésre kerüljön a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba). A bejegyzés egyszersmind e biztosítékok nyilvános megismerhetőségét is lehetővé teszi, hiszen a hitelbiztosítéki nyilvántartás bárki számára elérhető, így harmadik személyek is értesülhetnek majd ilyen biztosítékok alapításáról.

Hitelezési kedv

Nem kell komoly kutatásokat végezni annak megértéshez, hogy a hitelezés fellendülése milyen szerepet játszik egy-egy ország gazdasági életében. Ebből a szempontból mindenképpen üdvözlendők a most elfogadott módosítások, hiszen azok nagyban hozzájárulhatnak a bankok komfortérzetének és ezáltal hitelezési kedvének növekedéséhez. Még ennél is jobb üzenettel bír azonban az az együttműködés, amelyet az eset példáz: valamely szakma értelmes és a gazdaságot élénkítő javaslatai nyitott fülekre találhatnak a törvényalkotónál.

Jalsovszky Ügyvédi Iroda

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek