Valóban kötelező törzstőkét emelni társasági szerződés módosításkor?

2015. február 06. péntek - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Lassan már egy év fog eltelni, mióta az Új Polgári Törvénykönyv szabályait alkalmazzuk, de sajnos még most is lehet találkozni olyan hirdetésekkel, amelyekben téves, félrevezető tájékoztatás szerepel a törzstőke kötelező emelésével kapcsolatban. Az ilyen hirdetéseket megjelentető, a cégvezetőknek olcsó,”akciós” cégmódosítást kínáló vállalkozások sokszor azzal érvelnek hirdetéseikben, hogy a tőkeemelés azonnal kötelezővé válik, ha a cég társasági okiratot módosít, és azt benyújtja a cégbíróságra. Adott esetben még a hiányzó tőke beszerzéséhez is segítséget ajánlanak, természetesen díjazás ellenében. Ennek az „olcsó húsnak” azonban nagyon híg a leve.

Kép:PP archív

Az új Polgári Törvénykönyv valóban a korábbi 500.000,-Ft-nál magasabb összegben, 3.000.000,-Ft-ban határozza meg azt a minimális törzstőkét, amellyel korlátolt felelősségű társaságot lehet alapítani.

Az új törzstőke minimum alapvetően az újonnan alakuló cégekre kötelező, míg a meglévő kft.-k egyelőre tovább működhetnek a 3.000.000,-Ft alatti törzstőkéjükkel, a korábbi, Gazdasági Társaságokról szóló Törvény (Gt.) szabályainak megfelelően.

Mikor kötelező törzstőkét emelni?

Általánosságban azt lehet mondani, hogy egy 3.000.000,-Ft alatti kft. akkor köteles törzstőkéjét az új minimumra felemelni, amikor áttér az új Polgári Törvény szabályai szerinti működésre. Arról, hogy ezt az áttérést mikor kell megtenni, külön törvény rendelkezik.

Eszerint a kft. legkésőbb 2016. március 15. napjáig köteles az új Ptk. szerinti működésre áttérni, ideértve a törzstőke felemelését is az új minimumra, és köteles a szükséges társasági szerződés módosítást megtenni. Viszont e határidőt megelőzően főszabály szerint a kft. működhet 3.000.000,-Ft alatt törzstőkével is.

Egy kft. tagsága a határidőt megelőzően is bármikor szabadon határozhat úgy, hogy a cég önként áttér az új Ptk. szerinti működésre. Ebben az esetben természetesen a magasabb törzstőke minimumnak is meg kell felelni, így ha 3.000.000,-Ft alatt volt a törzstőke, akkor kötelező emelni.

Két legyet egy csapásra – törzstőkeemelés tagi kölcsönből
Meglehetősen nagy azon cégek száma, amelyek jelentős összegű tagi kölcsönnel rendelkeznek, ami sok szempontból hátrányos számukra. Ugyanakkor ismeretes, hogy az új Ptk. alapján a kft.-k legkésőbb 2016. március 15. napjáig kötelesek felemelni törzstőkéjüket 3 millió forintra. Vajon lehetséges-e, hogy egy cég úgy emelje meg a törzstőkéjét, hogy közben megszabadul a tagi kölcsöntől is? Szakértőnk segít!

Mikor nem kötelező törzstőkét emelni?

A fentiek alapján a kft. mindaddig működhet 3.000.000,-Ft alatti törzstőkével, ameddig kötelezően (legkésőbb 2016.03.15-ig), vagy ezt megelőzően önként át nem tér az új Polgári Törvénykönyvnek megfelelő működésre.

Azaz 2016. március 15-ig az 500.000,-Ft-os kft. is szabadon meghozhat bármely döntést, módosíthat társasági szerződést, anélkül, hogy törzstőkét kellene emelnie. Így például székhelyet módosíthat, új ügyvezetőt választhat, a tagokat válthat, kötelező törzstőke emelés nélkül.  Csak egy döntést nem hozhat meg: nem térhet át az új Ptk. szerinti működésre anélkül, hogy törzstőkéjét ne emelné meg legalább 3.000.000,-Ft-ra.

A legelső, bármilyen módosítással csak az olyan kft.-nek kell kötelezően áttérni az új Ptk.-ra, amelynek a törzstőkéje már egyébként is eléri a 3.000.000,-Ft-ot.

Mindezek alapján hibásak, és erősen félrevezetőek az olyan cégek hirdetései, amelyek úgy próbálnak meg ügyfeleket toborozni, hogy állítják, azonnal kötelezővé válik a tőkeemelés, ha a cég társasági szerződését bármiben is módosítja. Az ügyfelek félrevezetésén túl ez még többletköltséget is okoz az érintett cégeknek, hiszen ha a téves tájékoztatásnak bedőlve, az egyéb módosítással együtt a törzstőkét is megemelik, az a szokásos 15.000,-Ft-os cégbírósági illeték helyett, 40.000,-Ft illetékkel fog járni.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek