Utólag is kérhetjük az adókedvezményt

2016. február 19. péntek - 11:16 / piacesprofit.hu
  •    

Igazolási kérelem mellett, utólag igénybe vehető a határidőre be nem nyújtott SPORTBEJ miatt elveszített látvany-csapatsport támogatása után járó adókedvezmény a társasági adóból – figyelmeztettek a Saldo szakértői.

Könnyen kijátszható a védelem - Kép: SXC

Könnyen kijátszható a védelem – Kép: SXC

A társasági adó törvény 2016. január 1-től hatályos módosítása értelmében a 2015. évi társasági adóbevallás benyújtásáig nyitva álló határidőig (2016. május 31-ig) a NAV-hoz benyújtott kérelem alapján a cég mentesülhet a 8 napos határidő elmulasztása miatti jogkövetkezménytől, azaz az adóbevallás benyújtása előtt pótolhatja a SPORTBEJ-t és igénybe veheti a látvány-csapatsport támogatás utáni adókedvezményt.

Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy ha az adózó a látvány-csapasport támogatással kapcsolatban 8 napon belül elmulasztotta benyújtani a SPORTBEJ nyomtatványt és emiatt nem vehetne igénybe adókedvezményt 2015. adóévi társasági adójából, akkor 2016. május 31-ig kérelemmel fordulhat az adóhatósághoz annak érdekében, hogy az adókedvezmény érvényesítésére utólag mégis jogosulttá váljon – figyelmeztet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

Az erre irányuló kérelmet az illetékes megyei adó- és vámhatósághoz kell benyújtani. Az adóhatóság helyt adó határozata alapján az adózó érvényesítheti az adókedvezményt, akár a korábbi adóévek társasági adóbevallásainak önellenőrzése útján is. Amennyiben a 2013-as, 2014-es adóév a társasági adó vonatkozásában ellenőrzéssel lezárt időszaknak minősül, úgy az adókedvezmény igénybevétele céljából ismételt ellenőrzés kezdeményezhető.

Olimpiai adókedvezmény: gyorsan kap, ki gyorsan ad
Február közepén nyújtották be az Országgyűlés elé az a törvényjavaslatot, mely egy új társasági adókedvezménnyel járó támogatási formát vezet be Budapest 2024. évi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázatához kapcsolódóan. Aki igénybe akarja venni, annak bizony sietnie kell.

Tehát ha a 2013-ban benyújtani elmulasztott SPORTBEJ miatt nem tudtak adókedvezményt érvényesíteni, akkor a 2015. évi társasági adóbevallásuk benyújtása előtt kérelmezhetik az adókedvezmény utólagos igénybevételét. Ha ezt az illetékes adóhatóság jóváhagyja akkor vagy a 2013. vagy a 2014. adóévi adóbevallásuk önellenőrzésével érvényesíthetik ezt a kedvezményt, vagy 2015. adóévi adókedvezményként vehetik igénybe a 2013. évben adott látvány-csapatsport támogatás összegét. Természetesen az egy-egy adóévben ilyen jogcímen igénybe vehető adókedvezményre vonatkozó 70 %-os szabály figyelembe vételével. (Az adóévi számított társasági adó összegének max. 70 %-áig érvényesíthető ez a kedvezmény, egyéb ezen korlát alá tartozó adókedvezményekkel együtt.)

Fontos változás az is, hogy a 2016. január 1. után benyújtott új sportfejlesztési programok adókedvezmény igénybevételére jogosító, látvány-csapatsport támogatás keretében nyújtott támogatás esetében a SPORTBEJ nyomtatványon történő bejelentésének határideje az eddig 8 napról 30 napra hosszabbodik meg és a bejelentési határidő elmulasztása nem tekinthető jogvesztőnek.

Ez utóbbi módosítás azt eredményezi, hogy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni. Az előterjesztés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani az elmulasztott SPORTBEJ nyomtatványt is.

 

Feliratkozom a(z) Költségkímélés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek