Újra módosítják a versenytörvényt

2016. június 06. hétfő - 06:09 / piacesprofit.hu
  •    

A Gazdasági Versenyhivatal törvénymódosítást kezdeményezett a vállalatfelvásárlást tervező cégek adminisztratív terheinek és a tranzakciók költségeinek csökkentése érdekében – jelentette be Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda és a Vállalati Jogtanácsosok Európai Egyesülete (ACCE) közösen tartott konferenciáján.

más pályán futnak a sharing economy cégei

Kép: PP

Az elmúlt években a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jelentős lépéseket tett, hogy a versenytörvény keretei között enyhítse a vállalkozások engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó adminisztratív terheit és gyorsítsa az eljárások menetét. Mindezek eredményeként jelentősen csökkent az átlagos ügyintézési idő. A GVH most a versenytörvény további módosítását javasolja annak érdekében, hogy biztosítsa a javuló tendencia fenntartását és növelését. Ennek részeként a hivatal indítványozza a fúzió-engedélyezési eljárás jelenlegi 4 millió forintos díjának alap esetben 1 millió forintra csökkentését, melynek révén a GVH fúziós díjbevételének közel harmada a vállalkozásoknál maradna. Emellett a hivatal a cégösszeolvadásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség jelenlegi 500 millió forintos küszöbértékének 1 milliárd forintra emelését javasolja. A változás eredményeként a jelenlegi fúziók nagyjából 10-15 százalékánál megszűnne a kötelező bejelentés.

A vállalati megfelelés előmozdítása érdekében a GVH javasolja továbbá, hogy a különösen súlyos korlátozást tartalmazó vertikális megállapodásokra (viszonteladási árrögzítés) is benyújthassanak a vállalkozások engedékenységi kérelmet. Emellett azok a vállalkozások, amelyek egyezségi eljárásban vesznek részt és elismerik a jogsértést és lemondanak a jogorvoslati jogukról a korábbi 10 százalék helyett, akár 30 százalékig terjedő bírságcsökkentésben is részesülhessenek.

Az ügyintézési idő tervezett további csökkentése, az engedélykérési küszöbszám megemelése, valamint az eljárási díj redukálása összhangban van a közelmúltban lezajlott általános közigazgatási bürokráciacsökkentéssel. Ennek keretében került bevezetésre az úgynevezett sommás eljárás, melynek eredményeként a kérelemre induló, egyszerűbb közigazgatási eljárásokban már nyolc nap alatt döntés születhet.

Jössz csetre GVH?
A nyugati mintára bevezetett Kartell Chat intézménye közvetlen és modern kapcsolatot teremt a versenyfelügyelet és a hétköznapi magánszemély között – kérdés persze, hogy ez a fórum mennyire mozgatja meg az érdekeltek fantáziáját.

Mindenki jól jár az engedékenységgel

„A versenyfelügyeleti eljárásokban számos lehetőség áll a vállalkozások rendelkezésére a hatósággal való együttműködésre, mint az engedékenység, a kötelezettségvállalás vagy az egyezségi kísérlet. Ezek átgondolt alkalmazása a vállalkozások és a közérdek, a hatóság és a fogyasztók számára egyaránt előnyös kimenetelt eredményezhet. Az eddigi együttműködést tovább erősítheti a GVH kezdeményezése, mivel az akár 30 százalékos bírságcsökkentést jóval nagyobb vonzerőt jelenthet a vállalkozások számára. Míg az együttműködés előnyökkel, az együttműködés hiánya, például az adatszolgáltatás nem megfelelő teljesítése, akár százmilliós eljárási bírságokkal is járhat.” – emelte ki Vörös Péter, a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértője.

Az Európai Bizottság célja az európai piac egységesítése, a piac vállalkozások általi felosztásának megakadályozása. Ennek keretében egy, május végén megjelent jogalkotási javaslat értelmében az online platformokon értékesítő vállalkozások a jövőben már nem utasíthatják vissza a más országokból rendelő vevők megrendeléseit. A javaslat tiltani kívánja a területi alapú korlátozás különböző formáit (ún. geo-blocking), függetlenül attól, hogy arra a kereskedők egyéni döntése, vagy esetleg a gyártóval, szállítóval kötött megállapodás alapján került sor. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, a Baker & McKenzie budapesti irodájának vezetője, a Magyar Versenyjogi Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy az ilyen gyakorlat súlyos versenyjogi aggályokat is felvethet, ezért nagyon fontos, hogy a kereskedők a versenyjogi szabályokat és szempontokat is figyelembe véve alakítsák ki online értékesítési politikájukat.

Így lehet egyezséget kötni a GVH-val
A versenytörvény a 2014. július 1-je után indult eljárásokban lehetővé teszi, hogy azon vállalkozások, amelyek meghatározott típusú ügyekben elismerik jogsértésüket, és lemondanak bizonyos eljárási jogaikról, 10 százalékos bírságcsökkentésben részesüljenek. A GVH elnökének és a Versenytanács elnökének közös közleménye ezen egyezségi eljárás részletszabályait rögzíti.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek