Új vállalati transzparencia-előírásokat szorgalmaz Brüsszel

2013. április 23. kedd - 12:02 / piacesprofit.hu
  •    

Az Európai Bizottság a jelenleg hatályos jogszabályok módosítására tett javaslatot azzal a céllal, hogy javítsa a vállalatok társadalmi és környezeti tevékenységeinek átláthatóságát.

Kép: Pixabay

Az érintett vállalatoknak olyan információkat kell majd nyilvánosságra hozniuk, melyek a környezeti kockázatokat és eredményeket, a társadalmi és foglalkoztatási szempontokat, az emberi jogok tiszteletben tartását, a korrupció és megvesztegetés elleni védekezést és az igazgatótanács összetételét érintik – olvasható az MKI EU Navigátor hírlevélben.

A vállalatok, a befektetők és a társadalom egésze szempontjából hasznos információk rendelkezésre bocsátásáról van tehát szó. Az információkat vállalatcsoportok szintjén, nem pedig az egyes vállalatok szintjén is rendelkezésre lehetne bocsátani.

A javasolt intézkedés nem előíró jellegű, így jelentős mozgásteret biztosít ahhoz, hogy a vállalatok a rájuk vonatkozó információkat az általuk leghasznosabbnak ítélt módon közölhessék. Az érintett vállalkozások belátásuk szerint nemzetközi vagy nemzeti iránymutatásokhoz is igazodhatnak (pl. ENSZ Globális Megállapodás, ISO 26000, német fenntarthatósági kódex).

Az igazgatóság sokrétűségének átláthatóságát tekintve a nagy jegyzett társaságoknak sokféleségre vonatkozó politikájukról kellene információkat rendelkezésre bocsátaniuk, kitérve a kor, nem, földrajzi megoszlás, képesítési és szakmai háttér szempontjaira. Az információk tartalmaznák a vállalati szakpolitika célkitűzéseit, megvalósításának mikéntjét, továbbá az eredményeket.

A becsületességnek látszania is kell!
Sok esetben a tisztességtelennek tekintett céloktól mentes társaságok is elzárhatják magukat a költségvetési támogatás lehetőségétől, de még akár az állami- önkormányzati szervekkel való szerződéskötéstől is. Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy a társaságok körültekintően járjanak el szervezetük és működésük megszervezésekor. Nagyobb eséllyel pályázhat egy cég, ha gazdasági céljai megvalósítása a magyar jogszabályok által elismert és támogatott módon történik.