Ügyvezetők figyelem! Adószakértőnk válaszol

2012. július 25. szerda - 11:16 / piacesprofit.hu
  •    

Ügyvezetők! Új bevallási kötelezettség című cikkünk kapcsán egyik olvasónk azt kérdezte, hogy milyen jogszabály szerint nem lehet az adminisztrációt egyszerűsítő NY nyilatkozattal kiváltani az 1208-as és az 1258-as bevallásokat. Számos munkaviszonnyal és biztosítási jogviszonnyal rendelkező kisvállalkozó, egyéni társas vállalkozó ugyanis ezt adta be az év elején a NAV nyilatkozata alapján. Íme, a Saldo Zrt. adótanácsadó munkatársának válasza.

A 1208-as bevallást NY-es nyomtatvánnyal kizárólag akkor lehet kiváltani, ha a társas vállalkozásnak nincs természetes személy tagja és az ügyvezető a tevékenységét megbízási szerződés keretében látja el, és a havi díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát – szögezi le a Saldo Pénzügyi Tanácsadó adószakértője.

2012. január 1-jétől a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője társas vállalkozónak minősül, amennyiben tagja (tulajdonosa) a társaságnak és az ügyvezetést nem munkaviszonyban látja el (Tbj. 4.§ d) pont). A társas vállalkozó – kivéve a kiegészítő tevékenységet folytató – díjazástól függetlenül biztosítottnak minősül a Tbj. 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján, ahogyan azt Ügyvezetők! Új bevallási kötelezettség című cikkünkben ismertettük.

Ez azt jelenti, hogy a vezető tisztségviselőt, aki a fenti megváltozott szabályok alapján 2012. január 1-jétől a vezető tisztség ellátása tekintetében társas vállalkozónak minősül, a 12T1041-es adatlapon a biztosítottak körébe be kell jelenteni, kivéve akkor, ha a jogszabályok alapján kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó.

A biztosítási bejelentés mellett a társaságnak a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig a 1208 számú bevallást is be kell adnia a vezető tisztségviselővel kapcsolatban az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 31. § (2) bekezdés alapján.

Amennyiben többes jogviszonyú társas vállalkozónak minősül az ügyvezető és e tevékenységéért díjazásban nem részesül, a 12T1041-es nyomtatványon a bejelentési kötelezettséget ebben az esetben is teljesíteni kell.
Sőt, a havonta esedékes 1208-as bevallás kötelező akkor is, ha a társas vállalkozónak minősülő vezető tisztségviselő heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik, és díjazást nem kap a feladat ellátásáért. Az Art. említett előírása alapján a bevallást akkor is be kell nyújtani, ha nincs fizetési kötelezettség, mivel biztosítási idő ilyenkor is keletkezik.

Az Art. 31. § (2) bekezdés 5. pontja azt írja elő, hogy a bevallást a biztosításban töltött idő tartamáról is be kell adni, és biztosításban töltött ideje azoknak a társas vállalkozóknak is van, akiknél tényleges adó- és járulék kötelezettség nem keletkezik. Abban az esetben, ha a 1208 bevallásban kizárólag az érintett magánszemély biztosításban töltött idejét kell közölni, akkor az M-09-es lap 560-562. sorok valamelyikébe 0-át kell írni, de a biztosítási időt közölni kell. Tehát ezen esetben a 1208 nem váltható ki az NY-es nyomtatvánnyal.