Töri a fejét? Kevés lesz a sikerhez

2016. február 19. péntek - 18:30 / piacesprofit.hu
  •    

Lehetséges-e üzleti problémákkal élményszinten foglalkozni? Sok ember „fej nehéz”, pedig nem csak a racionális megközelítés lehet eredményes.

Sok esetben bizony fej-nehéz – sok cégvezető, menedzser. Próbál minél racionálisabb megoldásokat találni üzleti kihívásaira. Az art coaching szerint az ellenkező irányba is vezet – kevesek által használt, keskeny ösvény – olyan, amelyik kifejezetten jó helyekre visz bennünket. Dús füvű, gazdag legelőkre.

Az art coaching a művészet hegyeket megmozgató erejét használja fel, hogy az ügyfél fejlődését, valóság,- és önismeretét elősegítse, hogy gondolkodási terét kitágítsa. Arra törekszik, hogy friss, eredeti nézőpontokhoz és megoldásokhoz juttassa – mondja Sudár Györgyi art coach, az Indygo Kft. trénere. Az art coaching kimozdít az unásig ismert gondolatok, százszor végigjátszott gondolati sémák világából. Kiszabadít a szürke hétköznapok rutin megoldásaiból és a sztereotípiák börtönéből. Új perspektívából, mélyebb összefüggéseiben mutatja meg számunkra életünk dolgait. Új impulzusokkal gazdagítja gondolkodásunkat és új dolgokra inspirál bennünket.

Nem csak szép, művészet

Két és fél ezer éve, Arisztotelész óta ismerjük a művészi alkotásoknak azt a hatásmechanizmusát, amely egy rövid időre kiemel bennünket a hétköznapok világából egy magasabb, tisztább, erkölcsi – lelki világba. Mélyen megérintődünk, kapcsolatba kerülünk valami magasabb rendű eszmével, gondolattal vagy valami mélyen emberivel, ami a mi életünknek is része, számunkra is ismerős. Időről – időre találkozunk művekkel, amelyek olyan érzelmi, intellektuális, morális hatást gyakorolnak ránk, amely arra sarkall bennünket, hogy gondoljuk át, nézzünk szembe személyes életünk egy bizonyos elemével vagy egészével és változtassunk rajta. És e változtatási igénnyel és az erős belső motivációval akár el is érhetünk arra a pontra, ahol az üzleti élet egy-egy konkrét, változásért kiáltó jelensége és a művészetnek ez a speciális momentuma összeérhet és kapcsolódhat egymáshoz. E ponton fogjuk megtalálni az art coachingot.

Vegyük le a dobozt a fejünkről!
Sok kkv vezető még mindig „úri huncutságként” tekint a coachingra, pedig a nagy cégeknél egyre többen látják, érdemes segítséget kérni, ha a vezető problémába ütközik. De tényleg csak akkor szükséges szakember segítsége, ha már gond van? Mennyire költséges szolgáltatás a coaching? Zádrovich Alíz business és life coach segít tiszta vizet önteni a pohárba.

Száz százalékig egybevág ezzel a jól hangzó ígérettel egy sokat hivatkozott XX. századi gondolkodó sokat hivatkozott gondolata. A problémákat nem oldhatjuk meg ugyanazzal a gondolkodásmóddal, mint amivel megteremtettük őket – állította Albert Einstein.

Akinek kedve van hozzá, kérem, játsszon egy kicsit velem! Használja ezt az írást arra is, hogy amennyire egy cikk keretei ezt engedik, próbálja ki az art coaching eszközeinek egy pici részét. A módszertan alkotó és befogadó – receptív – módon használ különféle szövegeket, rajzot, fotót, festményt, filmet, kollázst, zenét. Mi most az egyszerűség kedvéért, maradjunk a befogadó megközelítésnél és az írott szövegrészleteknél. Nézzük a következő szöveget!

fejét a kezébe temetve gondolkodó férfi

Kép:PP archív

“A mindennapok forgatagában nagyon könnyen beleeshetünk a siker hajszolásának csapdájába: mind keményebben dolgozunk azért, hogy minél magasabbra jussunk az érvényesülés létrafokain, s csak amikor a létra tetejére érünk, vesszük észre, hogy az nem a jó falhoz támaszkodik” – ezt Stephen R. Covey írja, aki nem szépíró, hanem sikeres menedzsment könyvek szerzője.

El lehet gondolkozni egy kicsit ezen a megfigyelésen is. Egyetért a helyzetleírással? Ismer valakit a közvetlen környezetéből, akire érvényes lehet? Mennyiben érinti ez a gondolat Önt? Megpendít valamilyen húrokat Önben? Kíséri ezt valamilyen érzés? Mi ez az érzés?

Eltávolít, hogy közelebb jussunk

A business coaching folyamatok célja alapvetően a személyes elakadások és akadályok leküzdése, meghaladása. A másik fő irány kitűzött céljaink sikeres elérése. Az art coaching irányzatot képviselő szakember igyekszik élmény-térré tenni a coaching megbeszélést.

– Nem mindenki nyílik meg könnyen és szívesen közvetlenül élőszóban. Van, akinél más, non-direkt eszközök sokkal jobban működnek. Az art coaching más coaching irányzatokhoz képest speciális eszköztárat használ, ami teljesen új dimenziókat nyit meg a kliens és a coach között, a kliens és céljai vonatkozásában. Az eredmény az, hogy a kreatív eszközök segítségével sok esetben gyorsabban megtaláljuk a fókuszt, hogy miről is szól valójában az ügyfél története. Az elérni kívánt célokat nem csak megfogalmazzuk, de gyakran vizualizáljuk is, így azok a szó szoros értelmében testet öltenek! Az érzékszerveink számára is megjelenített akadályokat pedig szó szerint is lebonthatjuk! Ezeknek a technikáknak a jó időben történő, kreatív alkalmazásával a szokásosnál nagyobbra tágítjuk a megoldások terét, tágítjuk az ügyfél perspektíváját, a szóba jöhető megoldási lehetőségek körét. A coaching egész folyamata a kreatív eszközök hatására élmény térré alakul, a résztvevő pedig kreatív tervezővé, optimális esetben sikeres megvalósítóvá válik – mondja Kanizsai Dóra karrier coach, az IndyGo Training Kft. ügyvezetője.

Az art coach úgy könnyíti a megoldani kívánt nehézségekkel való szembenézést, hogy bizonyos szempontból, ideiglenesen, egy rövidke időre látszólag eltávolít attól. Műalkotásokat, szövegeket, rajzot, fotót, festményt, filmet, kollázst, zenét illeszt a kliens és témája közé. Ezek a médiumok projekciós felületként működnek, biztonságosan rájuk vetíthetjük a gondolatainkat, érzéseinket és meggyőződéseinket. A véleményét, a meglátásait majd’ mindenki szívesen megosztja a másikkal, nem úgy, mint amikor magáról, saját, esetlegesen problematikus helyzetéről kellene megnyilvánulnia.

Csodaszer, ami mindenre jó?
Az egyéni coaching szervezetfejlesztők szerint egyik leghatékonyabb egyéni fejlesztési forma. De mik is azok a helyzetek, témák, elakadások, amikor érdemes a coachingban gondolkozni, mint lehetséges keret a továbblépéshez? Itt megtalálja!

A látásod kitisztul, amint a szívedbe tekintesz. Aki kifelé néz, álmodik. Aki befelé néz, fölébred. – nem más mondja ezt, mint a jó öreg Carl Gustav Jung. Ön egyetért a mesterrel vagy vitatná ezt az állítást?

De térjünk még vissza az eltávolodáshoz, ami, mint mondtam csak látszólagos, mert ugyanazzal a lendülettel közelebb is lépünk aktuális témánkhoz. Érzelmi bevonódottságunk jelentősen megnő, amikor érdekes, odaillő, minket megszólító szöveggel, rajzzal, fotóval, festménnyel, filmmel, kollázzsal, zenével találkozunk akár befogadóként, akár alakító, formáló, aktív módon. Bevonz a sztori, és az aktív cselekvés is növeli a bevonódottságot. A felszínen a szöveggel, képpel, stb. foglalatoskodunk, valójában az előttünk álló kihívással, legfontosabb személyes vagy üzleti kérdéseinken törjük a fejünket.

Mert mindannyian hajlamosak vagyunk “törni a fejünket” és csak kevesen képesek egész lényükkel gondolkozni. A hasunkkal is gondolkozni, a gyomrunkban érezni a jó megoldást, hallgatni a megérzéseinkre, bízni az intuíciónkban – azaz használni a jobb agyféltekénket, az érzelmi intelligenciánkat. Az art coaching erre is jó eszköz, tréningezni ezt a képességünket. A magát tökéletesen racionálisnak képzelő üzletember énünket összekapcsolni valami nagyobb, teljesebb intelligenciával, nagy egésszel.

“Senki közülünk nem él a mának és a mában és a pillanatban. Mindnyájan ma a holnapot éljük – holnap a holnaputánt. Sorsunkat a jövőbe vetjük: azt hisszük holnap érünk el oda, ahol aztán már igazán el lehet kezdeni élni. Mert azt senki sem gondolja komolyan, hogy amit ma csinál, az teljes értékű élet.”

Hamvas Béla fenti üzenetével azt hiszem, a legtöbb cégvezetőnek, menedzsernek, kis,- és nagyvállalkozónak lehet dolga. Ma még (öt évig, tíz évig, húsz évig) dolgozom, utána jöhet az Élet. Egész további szakmai és magánéletét akár döntő módon is befolyásolhatja, ha egyszer valaki egy jó art coach társaságában végiggondolja, végigbeszéli ezt a témát is.

Petri György, a múlt század egyik legjelentősebb magyar költője írja:
A jó regények beteljesülnek,
hibátlanul, mint a végzet.
Ócska ponyvára vágyom,
ahol van szerencse és van bocsánat,
és a logikus következmények elmaradnak.

Ön, mint üzletember, hogy van ezzel? Kiszámítható, előre kalkulálható eredményeket kíván, azt szeretné kapni, amiért becsületesen megdolgozott vagy jöhet az irracionális vakszerencse, ha éppen valami értékes, jó dolog van a tarisznyájában?

Héjja Csaba
tréner, coach

Feliratkozom a(z) Cégvezetés & irányítás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek