Tizenkilencéves csúcsponton GKI konjunktúraindexe

2017. március 27. hétfő - 06:05 / piacesprofit.hu
  •    

Márciusban már ötödik egymást követő hónapban emelkedett a GKI konjunktúraindexe. A változások egyik alkalommal sem voltak jelentősek, de az index így is két és fél éves csúcsára jutott. A GKI által, az Európai Unió támogatásával végzett felmérés szerint az üzleti várakozások utoljára tavaly nyáron voltak ilyen kedvezőek, a fogyasztóiak viszont tizenegy éve.

Márciusban az üzleti szférán belül az ipar kivételével minden ágazat várakozása kisebb-nagyobb mértékben javult. Az ipari bizalmi index nem tud kitörni a hosszú távú átlaga körüli ingadozásból. Az elmúlt időszak termelésének megítélése javult, az összes rendelésállományé stagnált – de az exportrendeléseké kedvezőbb lett -, a termelési kilátásoké viszont gyengült. A készleteket valamivel kisebbnek látták a válaszolók.  Az építőipari kilátások tavaly december óta folyamatosan javulnak, de most márciusban elsöprő erejű pozitív változás következett be: az ágazat bizalmi indexe csaknem tizenkilenc éves csúcspontjára ugrott. Utoljára 1998 júniusában voltak ennyire derűlátók az építőipari vállalkozások. A magas- és a mélyépítő cégek kilátásai egyaránt számottevően javultak, s az előző háromhavi termelésről és a rendelésállományról alkotott vélemény is jóval kedvezőbbé vált. A kereskedelmi bizalmi index értéke márciusban már negyedik hónapja emelkedett, de így is bennmaradt az elmúlt három évet jellemző viszonylag keskeny sávban. Az eladási pozíció megítélése enyhén romlott, a rendelések várható alakulásáról alkotott vélemény nem változott, a készleteké kedvezőbb lett. A szolgáltatói bizalmi index márciusban kissé emelkedett. Az elmúlt időszak forgalmának és az általános üzletmenetnek a megítélése javult, a várható forgalomé stagnált.

Forrás: GKI

Forrás: GKI

A foglalkoztatási szándék minden ágazatban kedvező és erősödő. A lakosság a munkanélküliségtől való félelme 1998 közepe óta nem volt ilyen alacsony. Az építőipar kivételével – ahol nem változott – minden ágazatban csökkent az áremelési törekvés, különösen a kereskedelemben. A cégek kétharmada-háromnegyede minden ágazatban változatlan árakra számít. A fogyasztók inflációs várakozása márciusban nem változott. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése a kereskedelem kivételével minden ágazatban és a lakosság körében is javult, különösen az építőiparban.

A GKI fogyasztói bizalmi index márciusban visszaemelkedett a januári szintre. A lakosság saját pénzügyi helyzetének következő egy évét jobbnak ítélte, mint februárban, várható megtakarítási képességét viszont kissé rosszabbnak. Az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek következő egy évben várható vásárlási lehetőségét javulónak érzékelték.

GKI MÓDSZERTANI MAGYARÁZAT
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszá-mításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor, illet-ve a lakosság várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga. Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzlet-menetére, forgalmi és foglalkoztatási várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból szá-mítjuk. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a köz-szolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közlünk, ami megfelelő matematikai módszerekkel ki-szűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket. A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi, az ország gazdasági és munkanélküliségi helyzetének várt alakulására, továbbá a megtakarítási kilátásokra vonatkozó kérdésekre adott vála-szokból számítjuk.