Tényleg jobban védi a kölcsönzötteket az új Mt?

2014. szeptember 08. hétfő - 15:05 / piacesprofit.hu
  •    

A két éve hatályba lépett új Munka Törvénykönyve lényegesen egyszerűsítette a munkaerő-kölcsönzést. Az új szabályok közül azonban némelyik komolyan érinti a kölcsönzötteket – és nem előnyükre.

Kép: Pixabay

A 2012. július 1. napján hatályba lépő új munka törvénykönyve a munkaerő-kölcsönzés szabályozását némileg egyszerűsítette, mivel nem ismétli meg a hagyományos munkaviszony kölcsönzésre is értelemszerűen irányadó szabályait. Az új szabályok a munkaerő-kölcsönzés útján foglalkoztatott munkavállalókat „húsbavágóan” érinthetik – írja szakértői cikkében együttműködő partnerünk az Adó Online.

A munkaviszony megszüntetése körében új szabályként jelent meg, hogy a kikölcsönzés megszüntetése a kölcsönbeadó működésével összefüggő oknak minősül, tehát munkáltatói felmondás indoka lehet. Tehát önmagában a törvény rendelkezésénél fogva jogszerűnek minősül ez a felmondási ok. A rendelkezés szó szerinti értelmezése szerint ez a gyakorlatban nem követel meg többet a kölcsönbeadótól, minthogy igazolja, hogy a kölcsönvevő arról tájékoztatta őt, miszerint nem tart igényt a továbbiakban a kikölcsönzött munkavállaló munkavégzésére.

Ehhez elegendő a kölcsönvevő – bizonyíthatóság érdekében – írásbeli nyilatkozata, amit indokolnia sem kell. Ennek birtokában a kölcsönbeadó nem köteles új kölcsönvevőt keresni, ahova munkavállalóját újra kikölcsönözhetné, hanem jogszerűen megszüntetheti a munkaviszonyt. A korábbi törvény még megkövetelte a kölcsönbeadótól, hogy harminc napig próbálja meg munkával ellátni a munkavállalót. Az új szabályok azonban ezt már nem írják elő.

A kikölcsönzés megszüntetésével indokolt, bíróság által elbírált eddig tapasztalt egy-két eset is azt támasztja alá, hogy a felmondás jogszerűségéhez elegendő annak a ténynek a bizonyítása, hogy a kölcsönvevő a kikölcsönzés megszüntetését kérte. A kikölcsönzés megszüntetésének okát nem vizsgálja a bíróság. Úgy tűnik tehát, hogy a munkaviszony megszüntetése során a kölcsönbeadók kezében az új törvény ezen szakasza egy „jolly joker”, hiszen ezzel különösebb nehézség és kockázat nélkül „szabadulhatnak” munkavállalójuktól. Nem kell mondani, hogy ugyanez a munkavállaló oldalán milyen kiszolgáltatottságot jelent.

 

Hogyan mondjunk fel?
A munkáltató a felmondását minden esetben köteles indokolni, akár határozatlan, akár határozott idejű jogviszony megszüntetésről van szó. Gyakorlati tudnivalók a munkaviszony megszüntetésről.

Az új Munka Törvénykönyvéről részletesebben itt olvashat!

A munkabér mindenképpen jár

A régi szabályozás még tartalmazta azt a rendelkezést, hogy a kölcsönbeadó munkabér fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a kölcsönvevő esedékességkor nem fizette meg a kölcsönbeadónak járó díjat. Ezt az új Mt. már nem ismétli meg, hiszen evidencia, hogy a munkáltató egyik fő kötelezettsége a munkabérfizetés. 2013. január 1. napjától azonban a kölcsönbeadónak lehetősége van a Bérgarancia Alapból visszatérítendő támogatást igényelni, ha a kölcsönvevő a kölcsönzési díjat nem fizette meg, és felszámolását elrendelték.

A támogatás a KSH által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset ötszörösét nem haladhatja meg (jelenleg bruttó 1 115 000 Ft). A kölcsönbeadó a támogatást kizárólag a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér megfizetésére fordíthatja, vagy a már kifizetett munkabérre számolhatja el.

A kölcsönzött munkavállalók számára ezen kedvező szabály alkalmazását azonban néhány logikátlan eljárási szabály, és az ezek betartásához ragaszkodó hatóság gyakorlata meglehetősen megnehezíti. A törvény ugyanis előírja a kölcsönbeadó részére, hogy a támogatás iránti kérelmét a kölcsönzési díj esedékességének lejárát követő 10 munkanapon belül nyújtsa be. A felszámolás kezdő időpontjában a kölcsönvevő (adós) valamennyi tartozása lejárttá válik.

Munka Törvénykönyve: semmi sem változott?
Két éve lépett érvénybe az új Munka Törvénykönyve, amely lényegesen egyszerűsítette a rugalmas foglalkoztatási formákat. Egy friss felmérés szerint a cégvezetők többsége nem észlel könnyebbséget a szabályozás megváltozása miatt – igaz a legtöbben nem is alkalmazzák az új lehetőségeket.

Időben jelezni kell a támogatási igényt

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kölcsönvevő felszámolását elrendelő bírósági végzés Cégközlönyben történő közzétételétől 10 munkanap áll a kölcsönbeadó rendelkezésére, hogy Bérgarancia Alap támogatás iránti kérelmét benyújtsa. Ha nem észleli a kölcsönvevő felszámolását, mert például nem ő indította meg a felszámolási eljárást, elveszíti ezen lehetőségét.

Továbbá a kérelemhez felszámolói nyilatkozatot is csatolni kell, amely beszerzésére 10 munkanap ugyancsak kevés, sőt a felszámoló valószínűleg még a kölcsönvevő (adós) irataihoz sem jut hozzá a kirendelésétől számított 10 munkanapon belül. A hatóság „praktikus” megoldása erre az, hogy a kérelem elbírálásához szükséges felszámolói nyilatkozatot a kölcsönbeadó majd hiánypótlási eljárásban benyújtja. De milyen az a közigazgatási hatósági eljárás, amelynek már a megindulása hiánypótlásra épít?

Ehhez képest a kölcsönbeadó, azaz a munkáltató felszámolásának elrendelésekor, amely esetben a kölcsönzött munkavállalók „hagyományos” munkavállalóknak minősülnek, a felszámoló tulajdonképpen a felszámolási eljárás teljes ideje alatt benyújthatja a Bérgarancia Alap támogatás iránti kérelmet, ha munkabér követelését a munkavállaló a 40, illetve a 180 napos határidőre figyelemmel bejelentette.

A kölcsönzött munkavállalókat érintő, fentiekben tárgyalt két új jogintézményről összességében kijelenthető, hogy azok még kiszolgáltatottabbá tették a kölcsönzött munkavállalók munkajogi helyzetét, hiszen munkaviszonyuk meglehetősen könnyedén, a megfelelő formaságok betartásával, érdemi felülvizsgálat nélkül megszüntethető. Sajnálatos továbbá, hogy mindenféle logikát mellőző, életszerűtlen eljárási szabályok nehezítik, hogy némi állami támogatással jogos követelésükhöz jussanak a kölcsönvevő fizetésképtelenné válása esetén.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor