Támogatások elszámolása: amire figyeljünk

2014. november 26. szerda - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

A projekt elszámolási rendjét rögzítenünk kell a könyvelésünkben, gondoskodnunk kell arról, hogy az elszámolásra benyújtott tételek megfeleljenek az alaki és formai követelményeknek és csak kifizetett tételeket számoltassunk el. Mire kell még figyelni a támogatások elszámolásánál? Összefoglaltuk.

Kép:Pixabay

A legfontosabb, hogy tartsuk magunkat a pályázati dokumentációkban meghatározott követelményrendszerhez, ellenőrzési módszertanhoz. A pénzügyi beszámolónak, amelyet a támogatási projekthez az elszámolások során nyújtunk be, formailag, tartalmilag meg kell felelnie a jogszabályok által előírtaknak.

Előfordulhat, hogy a projekt elszámolási rendjére vonatkozóan elkülönített nyilvántartási kötelezettséget írnak elő, az ennek való megfeleltetést a könyvelésben rögzítenünk kell.

Biztosítanunk kell, hogy az elszámolásra benyújtott tételek megfeleljenek az általános számviteli bizonylati és kapcsolódó adójogszabályi előírásoknak. Ehhez a számviteli szolgáltatónak vagy adótanácsadónak – alaki és tartalmi szempontból is – ellenőriznie kell, hogy megfelelő bizonylatot teljesítsen és nyújtson be a cég a pályázati elszámolás során.

Összhangba kell hoznunk a szállítói szerződéseket és a teljesítésigazolásokkal és a számlákkal. Ügyelnünk kell arra, hogy csak kifizetett költségeket nyújtsunk be pályázati elszámolásra. A kifizetés igazolását hiteles bizonylatokkal kell igazolnunk és azokat is csatolnunk kell az elszámolásokhoz.

Uniós pályázatok: nyerni nem elég
Bármilyen forrásból származik is a fejlesztéshez szükséges pénz, az elszámolás nagyfokú körültekintést igényel. A kedvezményezetteknek számos szabálynak és feltételnek kell megfelelniük már a folyósítás ideje alatt, és a projekt befejezését követő, úgynevezett fenntartási időszakban is. Ráadásul a támogatási források felhasználását szigorúan ellenőrzik, melyek során a legfőbb ellenőrzési elv az átláthatóság és elszámolhatóság.
A támogatások könyvvizsgálatának célja tehát nem az év végi beszámoló hitelesítése, hanem a támogatással kapcsolatos ellenőrző tevékenység: a támogató által meghatározott feladatok, a támogatás feltételeinek való megfelelés vizsgálata. Míg a beszámoló hitelesítésénél a könyvvizsgálat szúrópróbaszerű, és nem teljes körű, a támogatások könyvvizsgálata bizony sokszor tételes ellenőrzést kíván. Vannak olyan pályázatok, amelyeknél eleve előírás a könyvvizsgálati kötelezettség, de ez nem mindig van így. Azonban a kedvezményezetteknek mégis érdemes megfontolniuk a könyvvizsgáló bevonását annak érdekében, hogy a projekt pénzügyi elszámolása a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek biztosan megfeleljenek. Itt olvashat erről részletesebben.

Amennyiben a költséget, ráfordítást ellentételező támogatás adóhatóságtól, vagy jogszabály által meghatározott szervezettől származik, nem csak akkor lehet elszámolni a tárgyévi eredmény javára, ha a mérlegkészítés időpontjáig befolyik, hanem akkor is, ha eddig az időpontig az igénylése megtörténik.

A költségek elszámolására csak a támogatott projekt kezdő és záró dátuma között van lehetőségünk. Gyakori hiba, hogy a támogatást nyújtó fél számla kibocsátását kéri a támogatott vállalkozástól. Nem árt, ha tudjuk, a kapott támogatás nem termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértéke, így ezzel kapcsolatosan számlát kibocsátani sem lehet. A támogatás elszámolásának bizonylata mindkét félnél a támogatási szerződés, a támogatás folyósításáról szóló értesítés, illetve a kapcsolódó banki bizonylat.

Ha a támogatást kapó vállalkozás áfa levonására jogosult, a támogatás csak a számla nettó összegére vonatkozhat, függetlenül attól, hogy az érintett költségszámla esetében a vállalkozónak csak korlátozott, vagy teljes áfa levonási joga van.

A forgóeszközre kapott támogatást nem lehet halasztott bevételként elhatárolni, mivel a forgóeszközök rövidtávon szolgálják a vállalkozás tevékenységét, egy éven belül elhasználódnak. A beszerzésükhöz kapott támogatás a pénzügyi teljesítés időszakának eredményét növeli.

Amennyiben a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást belföldi vagy külföldi gazdálkodó, illetve külföldi szervezet nyújtja és szerződésen alapul, csak abban az esetben szabad az eredmény javára elszámolni, ha az a tárgyévhez vagy az azt megelőző üzleti évhez kapcsolódik és a tárgyévi beszámoló mérlegkészítésének időpontjáig pénzügyileg is rendezték.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek