Szükség van zöld cégre!

2014. június 05. csütörtök - 18:30 / piacesprofit.hu
  •    

A környezet megóvása az egész világon nagyon fontos kérdés, a különböző országok kormányai is egyértelműen optimalizálni kívánják a környezet megóvásával kapcsolatos intézkedéseket, ezért egyre nagyobb nyomást gyakorolnak nem csak a vállalkozásokra, de a szakmai szervezetekre, az ellátási láncokra és más szociális és pénzügyi érdekeltekre is ez ügyben.

Egyre több cég jön rá, hogy a fenntartható működés létkérdés – Kép: SXC

A vállalkozások többsége már látja, hogy a környezetközpontú gondolkodásmóddal a környezet védelme mellett, a szó szoros értelmében pénzt takarít meg. A „zöld gondolkodás” kialakítása azonban összetettebb feladat egy-egy környezetvédelmi intézkedésnél.

Például, ha kialakítja vállalkozásában a szelektív hulladékgyűjtést, azzal még nem feltétlenül tett meg mindent környezetünk védelme érdekében, hiszen lehetnek olyan más, úgynevezett környezeti tényezők is, amelyek terhelik vagy veszélyeztetik a környezetünket. (A befektetők is értékelik a fenntartható működést.)

A környezetre ható tényezők definiálásával, a bennük rejlő veszélyekre alapozott szabályozott folyamatokkal ez a terhelés a sokszorosára csökkenthető.

Íme néhány lehetséges környezeti tényező:

•             Akkumulátor-hulladék keletkezés

•             Építési hulladék keletkezés

•             Festékpatron, tonerhulladék keletkezés

•             Fogtechnikai tevékenység során keletkező poranyag

•             Környezetre ártalmas vagy gyúlékony anyagok tárolása

•             Oldószerek vegyszerek és flakonjaik

•             Papír, irodaszer hulladék keletkezés

•             Személygépkocsi üzemeltetés

•             Tisztítószeres Flakonok, dobozok

“A természetvédelemmel kapcsolatos törekvések konzervatív jellegűek: a “természetvédők” nem a “természetet” akarják megvédeni, hanem a természet megszokott jellegét, egy olyan ökológiai állapotot, amely csak annyira “természetes” vagy “nem természetes”, mint bármely más állapot.” (Wolfgang Behringer)

Ahhoz, hogy cége a környezetvédelmi intézkedéseket egy rendszerezett keretben tudja kezelni és ki tudja alakítani a környezetközpontú működést, szükség van olyan célok megfogalmazására, amelyek irányt adnak az intézkedéseknek. Ha meg tudja fogalmazni konkrétan, hogy milyen formában fogja csökkenteni cégében a környezeti terhelést, hogy pontosan mit kell tenni annak érdekében, hogy csökkentse az ebből adódó kockázatokat, akkor nagy mértékben segíti helyes irányban tartani a vállalkozás környezettudatos működését.

Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási (environmental, social and governance: ESG) szempontok lényeges szerepet töltenek be a befektetések eredményességében. Segítenek a márkaérték megőrzésében, kedvezőbb hitelbírálatot eredményeznek, növelik a cégértéket – ezért a fenntartható működés ma már több mint lehetőség.

A környezetre gyakorolt hatásokhoz és a célokhoz illeszkedően a munkafolyamatok szabályozását, utasítás-környezetét is meg kell teremteni, amely meghatározza a környezettudatos működés alapjait. A jogszabályi, szakmai és egyéb változások miatt azonban törekedni kell arra, hogy ezeket a belső szabályozásokat és a célokat is folyamatosan felülvizsgálja, átértékelje és indokolt esetben módosításokat végezzen.

A munkatársak folyamatos informálása, képzése is szükséges a környezettudatos vállalkozás kialakításához és fenntartásához. A termékek előállítása során alkalmazott anyagok szabályozott keretek között történő beszerzésével, tárolásával és felhasználásával is ki tudja küszöbölni, illetve csökkenteni tudja a környezeti terhelést. Fontos továbbá az adott iparágban megkívánt körülmények megfelelő kezelése is, a vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírások betartása is.

A Zöld gondolkodású vállalkozások által alkalmazott hatékony környezetirányítási gondolkodás és az ehhez kapcsolódó hasznos és jól használható eszközök segítik megvalósítani a helyes gyakorlatot, értelmezni a környezetvédelmi szempontból releváns információkat úgy, hogy költséghatékony, rendszerszemléletű, rugalmas megoldásokra ad lehetőséget.

Kohl Zsuzsanna

Minőségirányítási szakértő

www.kontrolpont.hu

Kilóg a lóláb, ha hamis a felelősség
Visszaadni valamit a környezetünknek, a körülöttünk élőknek vagy egy értelmes ügyért csatarendbe állítani a kollégákat a céges kultúra egyik alapköve lehet – célt és értelmet ad a munkának és megerősíti a dolgozókat összetartó kötelékeket. Azonban felépíteni és fenntartani egy céget önmagában is kitölti a teljes munkaidőt, hatékonyan fenntartani mellette egy felelős társadalmi tevékenységet nagy kihívás, minden szempontból jobb tehát, ha az a cég működésének szerves része.

Feliratkozom a(z) Költségkímélés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek