Számlázóprogramok bekötése: az a rejtélyes 18 karakter

2018. június 11. hétfő - 12:05 / piacesprofit.hu
  •    

A valós idejű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adóhatósági specifikáció meghatározza, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő társaságnak milyen formában kell megadnia számlázóprogramjának adatait. A NAV feltételei szerint a számlázószoftver azonosítójának 18 elemű karaktersorozatból kell állnia. Vigyázat, a valós idejű számlaadatküldés továbbra sem váltja ki a számlázóprogram bejelentési kötelezettségét!

Egy 2014-es NGM rendelet (23/2014., VI. 30.) szerint az adóalanyoknak be kell jelenteniük az adóhatósághoz a számlázószoftver beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját követő 30 napon belül a számlázóprogram adatait. Erre a célra a SZAMLAZO nevű nyomtatvány ad lehetőséget. A számlázóprogram neve és azonosítója közül – figyelembe véve az elnevezések egyediségét – legalább az egyik adatmező kitöltése kötelező – hívta fel a figyelmet Sztankó Dániel, az RSM Hungary vezető adószakértője.

Attól, hogy a társaság nem adott meg számlázóprogram azonosítót a nyomtatványon, még rendelkeznie kell az azonosítóval. A fent említett rendeletnek megfelelően, a számlázóprogram értékesítésekor az értékesítő köteles a felhasználót tájékoztatni a számlázóprogram nevéről és azonosítójáról, illetve a felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a felhasználói dokumentációt.

Tehát előfordulhat, hogy az azonosító nem lett megadva korábban, vagy megadták ugyan, de nem az online számlaadat-szolgáltatásnál most előírt 18 karakteres azonosítóként, hiszen azt a korábban bevezetett nyomtatvány nem követelte meg.

A 18 karakteres azonosító kapcsán a NAV leírásában ez szerepel: „a számlázóprogram azonosítója: valamely számlázóprogram készítője vagy fejlesztője által meghatározott megnevezés, elnevezés, valamint a számlázóprogram különböző előállított változatainak megkülönböztetésére szolgáló betű és szám karaktersorozat, mozaikszó”. A korábban megadott azonosító és az adatszolgáltatásban a számlázószoftver vagy adatszolgáltató modul fejlesztője által megadott számlázóprogram azonosítója tehát eltérhet egymástól.

Pixabay

Pixabay

Online számlabekötés – a számlázóprogram azonosítóját így kell kialakítani

Az adóhatóság egy ajánlást fogalmaz meg az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 18 karakteres azonosító – amely technikai megfontolásból került ebben a formában definiálásra – kapcsán, amely szerint:

  • az első 2 számjegy a számlázó program fejlesztőjének országkódja,
  • a következő 4-9 karakterből álló számjegy a számlázó program fejlesztőjének adóazonosító száma,
  • az azonosító további karaktereit a fejlesztő saját maga képezi meg úgy, hogy az azonosító egyedisége biztosított legyen. A fejlesztő dönthet arról, hogy egy adott szoftvertermék különböző verzióihoz, vagy a különböző ügyfeleinél működő példányokhoz külön-külön azonosítót képez-e.

A NAV tesztrendszere a számlázóprogram azonosítójaként elfogadja a fenti algoritmus szerinti 18 karakterből álló azonosítókat. Az adóhatóság vizsgálja az ID-ként beküldött információ tartalmát, ez alapján képes lehet például a hibára futó számlázószoftverek, illetve szoftvertípusok kiszűrésére. Ha az Ön számlaadat-szolgáltatását a számlázószoftvere végzi, külső adatszolgáltató modul igénybevétele nélkül, a szoftver fejlesztője gondoskodni fog a 18 karakteres azonosítóról, azonban ajánlott tisztában lennie a megadott azonosítóval. Abban az esetben, ha külső adatszolgáltató modult vesz igénybe, javasoljuk, hogy a korábban a számlázószoftver értékesítőjétől megkapott azonosítót egészítse ki az adóhatóság ajánlása szerint, és ezt továbbítsa a külső adatszolgáltató modul fejlesztőjének.

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek