Sorvezető szerződésekhez az új Ptk.-ban

2014. május 05. hétfő - 18:30 / piacesprofit.hu
  •    

Az új Ptk. az egyes nevesített szerződések között több olyan szerződés típusra tartalmaz szabályozást (forgalmazási szerződés, faktoring szerződés, pénzügyi lízingszerződés, franchise szerződés), melyek tartalmát korábban a piaci szereplők alakították ki, nagyrészt a nemzetközi mintákat alkalmazva a hazai jogszabályi környezetben. Szakértők szerint azért továbbra is a gyakorlat dönt majd.

Kép:PP archív

Az új nevesített szerződés típusok új Ptk.-ba történő beemelésének a piaci forgalom biztonságának szempontjából több pozitív hozadéka is van, egyrészt a gazdasági élet szereplői kaptak egy sorvezetőt, amely mentén biztonsággal köthetik meg szerződéseiket, másrészt amennyiben valamilyen, az adott szerződéshez kapcsolódó kérdésről nem rendelkeztek, akkor az új Ptk. szabályozása fog érvényesülni, kitöltve az ilyen hézagokat. Tekintettel arra, hogy a szerződéses jogi szabályozás diszpozitív (vagyis a társaságoknak lehetőségük van arra, hogy a társasági jog szabályaitól eltérjenek – részletesebben itt olvashat erről), a szerződő felek természetesen a frissen szabályozott szerződéstípusok esetében is a legtöbb kérdésben továbbra is eltérhetnek a Ptk. rendelkezéseitől, illetve továbbra is köthetnek olyan szerződéseket, melyeket az új Ptk. sem nevesít – magyarázzák a Baker&McKenzie szakértői.

Továbbra is a gyakorlat számít

Közelebbről megvizsgálva a forgalmazási és franchise (jogbérleti) szerződésekre vonatkozó szabályozást azt láthatjuk, hogy az új Ptk. rendelkezései mindkét szerződés esetében aránylag rövidek, a legfontosabb kérdések szabályozására szorítkoznak. Ennek következtében a felek gyakorlatának továbbra is jelentős szerepe lesz a részletszabályok és az új Ptk. nem szabályozott kérdések tartalmának meghatározásában.

De mi is a franchise?
Egyre több hálózat nevezi ma magát franchise-nak, marketingcélokból, illetve mert divat. Holott csak egy kereskedelmi név vagy márkanév, értékes, újszerű üzletviteli ismeret lehet a valódi franchise alapja. Magyarországon mintegy háromszáz – más becslések szerint négyszáz – láncolat felel meg ennek és az egyéb követelményeknek, az autóértékesítésről a lakossági szolgáltatásokon át az élelmiszerboltokig. Itt talál részleteket.

A forgalmazási szerződés esetében a szállítónak és forgalmazónak továbbra is részletesen kell szabályoznia az egyes szállítói és forgalmazói feladatokat és eljárásokat a forgalmazott termék jó hírnevének védelmével, a termékszavatossággal vagy a termékfelelősséggel kapcsolatban. A franchise szerződés esetében pedig egy fontos területen, a jogbérletbe adó utasítási és ellenőrzési jogának terjedelme és gyakorlása tekintetében változatlanul a feleknek kell részletes rendelkezéseket beépíteniük szerződéseikbe.

Az idő előrehaladtával várhatóan a bíróságok eseti döntései is ki fognak tölteni egyes hézagokat illetve segítséget nyújthatnak a rendelkezések értelmezésében. A hazai joggyakorlat fejlődését valószínűleg továbbra is hátráltatni fogja azonban, hogy a nemzetközi cégek Magyarország területére vonatkozó franchise illetve forgalmazási szerződéseiket a magyarországi partnerrel továbbra is valamelyik külföldi jog (német, svájci, francia) alatt fogják megkötni.

A franchise a törvény szerint
A franchise szerződést jogbérletnek nevezi a jogszabály hatodik könyve, ahol a kötelmi jog formáit taglalja. Franchise-ba adni szerzői jogvédelem valamint iparjogvédelem alatt álló tárgyakat, illetve védett ismeretet lehet. A franchise-ba vevő ezeket használhatja, illetve hasznosíthatja. A franchise-ba adó kötelessége az átadott jogok zavartalan használatának a garantálása, míg a franchise-ba vevő köteles a kapott ismereteket megóvni. Amennyiben a szükséges alapanyagot a franchise-ba adó biztosítja, a franchise-ba vevő csak akkor térhet át másik szállítóra, ha az előbbi a megrendelését nem teljesítette. A franchise-ba vevőt a partnere utasíthatja arra, hogy őrizze az ő jó hírnevét. Ha ebből kár származik, akkor azért a franchise-ba adó felel.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek