Ráfaraghatunk, ha nem ügyelünk a közelgő határidőre

2014. december 04. csütörtök - 08:08 / piacesprofit.hu
  •    

A beszámolójukat a naptári évvel összhangban összeállító vállalkozásoknak december 22-ig kell az adóévre már befizetett adóelőlegek összegét kiegészíteni az adóévi várható fizetendő adó összegére. Összeszedtük, milyen adónemek tekintetében állhat fenn adófeltöltési kötelezettség.

Kép: PP Archív, Fotó: Fényes Gábor

A beszámolójukat a naptári évvel összhangban összeállító vállalkozásoknak december 20-i hatállyal (ami idén a hétvégi határidő miatt átcsúszik december 22-re) kell az adóévre már befizetett adóelőlegek összegét kiegészíteni az adóévi várható fizetendő adó összegére. Héhn Miklós az RSM-DTM számviteli üzletág vezetője legfrissebb blogbejegyzésében összefoglalta, hogy milyen adónemek tekintetében állhat fenn adófeltöltési kötelezettség.

Társasági adó

Főszabály szerint azok a kettős könyvvitelt vezető belföldi adózók és külföldi vállalkozók, amelyeknek az előző adóévben az éves szinten számított árbevételük a 100 millió forintot meghaladta adóelőleg-kiegészítésre és az adóelőleg-kiegészítés bevallására kötelezettek. Az adóelőleg kiegészítés mértéke a várható éves adókötelezettség.

Nem kötelezettek az adóelőleg kiegészítésére az MRP, a közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a vízitársulat, az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a szociális szövetkezet és az iskolaszövetkezet.

Az adózónak már ilyenkor célszerű megvizsgálnia, hogy az éves társasági adót (tao) az általános szabályok szerint, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum szabályai szerinti adóalapra állapítja majd meg.

Tényleg kell az a papírfecni!
Sokszor kérdezik leendő és már gyakorló vállalkozók is, hogy pontosan miért is van szükség arra a fecnire vagy bankszámlakivonatra, amit a könyvelő kér, és abból a könyvelőjük milyen bevallásokat készít el?

A társaságiadó-előleg bevallását a 1401-es bevalláson kell benyújtani a NAV számára. A feltöltésre kötelezett adózók az utolsó havi, vagy negyedéves társasági adóelőlegüket a feltöltéssel együtt kötelesek megfizetni.

Az idei adóváltozások a társasági adót is érintették: az új adótörvényekről szóló összefoglaló írásunkat itt olvashatja!

Iparűzési adó

Azon iparűzésiadó-alanyok, amelyek tao előleg kiegészítésre kötelezettek (tehát a megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük a 100 millió forintot elérte), egyúttal kötelezettek az iparűzési adóelőleg kiegészítésére és annak bevallására is. Az illetékes önkormányzat, vagy több önkormányzati telephellyel rendelkezőknek önkormányzatonként kell az önkormányzatok által közzétett nyomtatványon a bevallási kötelezettségüket teljesíteni. A fővárosi önkormányzat esetében a 2014-40. számú bevallást kell benyújtani.

Fontos figyelembe venni, hogy a helyi iparűzési adó (hipa) alapjának számításában változás történt 2013-tól, így 500 millió forintot meghaladó árbevétel esetén az elábé (eladott áruk beszerzési értéke) és a közvetített szolgáltatások levonhatósága az árbevételből korlátokhoz kötött már!

Innovációs járulék

2012 óta az innovációs járulék alanyai számára kötelezettségként jelenik meg az innovációs járulék előlegének kiegészítése és bevallása. Fontos kiemelni, hogy erre minden olyan adózó köteles, amely az innovációs járulék alanya! Az utolsó negyedéves innovációs-járulékelőleg megfizetését szintén az előleg-kiegészítéssel egyidejűleg kell teljesíteni. A feltöltési kötelezettség bevallására a 1401-es bevallási nyomtatványt kell alkalmazni.

Adózás 2015: Nem éppen könnyítés
A Mazars szakértői szerint egyértelmű, hogy általánosságban nézve adóteher növekedéssel kell számolnunk jövőre, különösen, ha nem csak az esetleges befizetéseket, hanem az adminisztrációs terhek változását is figyelembe vesszük. Áttekintünk néhány, a cégek számára jelentős változást.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai szintén – és értékhatár nélkül – kötelezettek a tárgyévben megfizetett adóelőleget december 20-áig a várható adó összegére kiegészíteni. Ennek bevallására azonban csak az éves bevallásukban kötelezettek.

Hitelintézetek járadéka

Az 50 millió forintnál nagyobb árbevételű hitelintézetek számára további kötelezettségként jelenik meg, hogy december 20-ával a hitelintézeti járadék előlegét is ki kell egészíteni a tárgyévi várható járadék összegére. Az adóév utolsó negyedévének adóelőlege szintén december 20-ával esedékes.

Energiaellátók jövedelemadója

Az energiaellátónak minősülő szervezetek kötelezettek a tárgyévi várható jövedelemadójuk 90 százalékát bevallani és megfizetni, amennyiben a megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük elérte az 50 millió forintot. Az adó-kiegészítés bevallására a 1401-es nyomtatvány szolgál.

Reklámadó

2014-től új elemként jelenik meg, hogy a reklámadó-fizetésére kötelezetteknek a reklámadó-előleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészíteniük (figyelembe véve az adóévre már bevallott előlegeiket) és erről az 1494-es nyomtatványon bevallást kell benyújtaniuk december 20-áig.

Milyen szankciója van a nem megfelelő adófeltöltésnek?

A mulasztási bírság mértéke a befizetett adóelőleg és az adó 90 százalékának a különbözete után 20 százalékig terjed. A bírság összegének nincs felső határa, csak maximalizálva van a bírságalap 20 százalékában!

A NAV minden esetben kiszabja a bírságot, ha a 10 százalékos megengedett hibahatáron felüli meg nem fizetett adóösszeg van és akkor is amennyiben a feltöltéshez kapcsolódó adóbevallási kötelezettségét nem teljesíti az adózó (ez alól kivétel az egyszerűsített vállalkozói adó feltöltése, amelyhez nem kapcsolódik bevallási kötelezettség).  Megfizetettnek minősül az adó, ha az adózó bankszámláját a pénzintézet legkésőbb december 22-én megterheli, illetve más adónemről történő átvezetés esetén a kérelem benyújtásának napja legalább eddig a napig meg kell, hogy történjen.

A feltöltés során a befizetendő és a bevallásban szerepeltetendő adóelőleg összege eltérhet egymástól, mivel a bevallás során a várható fizetendő adó és az adóévre bevallott előlegek különbözetét kell szerepeltetni, míg befizetni a várható fizetendő adó és az adóévre megfizetett előlegek különbözetét kell.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor