Szigorodó reklámtábla szabályok

2011. november 07. hétfő - 13:33 / Sajtóközlemény
  •    

Szigorodik a közutak mellett elhelyezett reklámtáblákat érintő szabályok egy új kormányrendelet értelmében. Korlátozott a méret, a fényesség és a zavaró mozgás mértéke is. 

 

A Kormány rendeletet hozott a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól. Ennek értelmében – a KRESZ jelzőtábláinak kivételével – reklámtáblának, reklámhordozónak és egyéb reklám célú berendezésnek minősül minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, amely gazdasági reklámnak minősül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton közlekedőket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyőzze.

A reklám célú berendezés nem tartalmazhat villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt, és nem lehet megvilágítani villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással. Nem tartalmazhat fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat, közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező, vagy ahhoz hasonló színeket, felülete pedig nem készülhet fényvisszavető anyagból.

A szabálytalanul elhelyezett, vagy nem megfelelően kialakított reklám célú berendezések eltávolítása érdekében, az adott közút kezelőjének felmérést kell készítenie, amelynek során dokumentálják a reklám célú berendezés helyét, hozzávetőleges méreteit, kialakítását, és a jogszabálysértés tényét.

A rendelet szerint a kihelyezés időpontjától függetlenül, jogellenes az a reklám célú berendezés, amelyet közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon, a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, vagy más tartozékán helyeztek el. Ugyancsak jogellenes a lakott területen kívüli szakasz mellett, a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetében pedig száz méteren belüli elhelyezés, továbbá az is, ha az ezen távolságon kívül elhelyezett reklám célú berendezés felülete meghaladja a négy négyzetmétert.

Az adott közút kezelője a jogellenes reklám célú berendezéssel érintett ingatlan tulajdonosát 30 napos határidő megállapításával felszólítja a jogsértés megszüntetésére és egyben tájékoztatást ad a jogkövetkezményekről is. Ezt követően az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a jogellenesen elhelyezett reklám célú berendezés eltávolításáról. Amennyiben a tulajdonos nem lelhető fel, a reklám célú berendezés tulajdonosát kérik annak eltávolítására, eredménytelen felszólítás esetében pedig a közút kezelő gondoskodhat az eltávolításról.