Nem minden termékbemutató csalás!

2014. június 26. csütörtök - 08:11 / piacesprofit.hu
  •    

slágertémának számít a fogyasztók átverése a termékbemutatók során, erről a kormányzati szervek is adtak ki ismételt figyelmeztetést a napokban. A Közvetlen Értékesítők Szövetsége egyetért a fokozott óvatossággal, és elítéli a vásárlókat megkárosító, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató cégeket, de kiemeli: tisztességes vállalkozások is szerveznek termékbemutatókat.

A közvetlen értékesítésre lehet etikus is
Kép:sxc

A közvetlen értékesítés, mint iparág, gazdaságilag és társadalmilag is jelentős szerepet tölt be a magyar piacon, szinte minden magyar háztartásban van olyan termék, amit a közvetlen értékesítés valamilyen formájában vásároltak. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató cégek által okozott kár ehhez viszonyítva nem meghatározó, még ha a híradásokból esetleg ilyen benyomás is keletkezhet. Például a Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagcégeivel – akik összforgalma az ágazat forgalmának mintegy 70%-át lefedi – kapcsolatos panaszok száma az elmúlt évben elenyésző volt. Néhány tisztességtelen cég miatt nem szabad egy egész ágazatot megbélyegezni, hiszen minden szakmában működnek „vadorzók”, akiknek visszaszorítása közös érdekünk – áll a szövetség közleményében.

„A termékbemutató csak egy módszer, ami nem eleve tisztességtelen, inkább az a fontos, hogy hogyan használják. A Szövetségnek és a Szövetségünk tagjainak kiemelten fontos az etikai szabályok és a hatályos jogszabályok betartása, még ha a gyakran változó jogi környezet ezt nem is teszi egyszerűvé.  Tagcégeink nagy gondot fordítanak arra, sokszor komoly erőforrásokat is rászánva, hogy minden esetben megfeleljenek az új jogszabályoknak. A Szövetség egyik fontos feladatának tartja, hogy mindebben a tagcégeink segítségére legyen, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn a jogalkotókkal, hatóságokkal, hogy a változásokról a tagságot időben értesíteni tudja. Elindultak a belső képzéseink, amikkel biztosítani szeretnénk a tagságunk munkatársainak a jogszabályok betartásához szükséges szakmai segítséget is. Most épp a következő jogi workshopunkra készülünk 2014. június 26-án, melyet az EU Fogyasztóvédelmi Irányelvének bevezetését követően életbe lépett új jogszabályi változások betartatása (elállási jog, szavatosság és jótállás, adatvédelem témakörökben) érdekében szervezünk.” – mondta Sztruhala Szilveszter, a Közvetlen Értékesítők Szövetségének elnöke.

A Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagjai – önszabályozó testületként – szigorú etikai kódexet fogadtak el magukra nézve kötelezőnek (letölthető a www.dsa.hu weboldalról). Az Etikai Kódex rendelkezéseinek célja a kereskedelmi színvonal emelése, a fogyasztói bizalom növelése valamint a tisztességes verseny elősegítése. A Kódex előírásainak betartását egy független testület, az Etikai Bizottság ellenőrzi. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a Szövetség egyik tagcége megsértette az Etikai Kódex vagy a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok előírásait, a fogyasztók panasszal élhetnek a testület felé. Az Etikai Bizottság döntései a Szövetség tagjai számára kötelezőek, ám a fogyasztók dönthetnek úgy, hogy nem fogadják el az Etikai Bizottság határozatát és békéltető testülethez, bírósághoz vagy valamely illetékes hatósághoz fordulnak.