Oldódhat a fagy a vállalati hitelezési piacon, de ez még kevés

2013. február 21. csütörtök - 13:40 / piacesprofit.hu
  •    

Nem romlottak tovább a vállalati hitelezési feltételek tavaly az utolsó negyedévben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb felmérése szerint. Az idén az első félévben a bankok többsége enyhítést vár, amelyre az elmúlt 3 évben mindössze egyetlen alkalommal volt példa. Az előző időszakok szigorításai után ugyanakkor további korrekcióra lenne szükség a fordulathoz a hitelkínálatban. Fellendülést legkorábban 2014 végén lehet.

A vállalati hitelezési feltételek 2012 utolsó negyedévi változatlansága a jegybank elemzése szerint két folyamat eredőjeként alakult ki: a gazdasági és iparági kilátások, valamint a kockázati tolerancia a feltételek szigorításának irányába, míg a bankok tőke és likviditási helyzete a feltételek enyhítésének irányába hatott.

2014 végéig nem várható fordulat

 

A következő félévben a válaszadók 11 százaléka tervez enyhítést a vállalati hitelfeltételeken. Ennek irányába mutat a kedvező likviditási helyzet, illetve a verseny. A feltételeket illetően a banki válaszok alapján a nagy- és középvállalatokkal szemben megkövetelt minimális hitelképességi szint, a fedezeti követelmények és a hitelkeret maximális nagysága mozdulhat a cégek szempontjából kedvezőbb irányba.

Az elmúlt 3 évben egyetlen alkalommal – 2011 végére – jeleztek enyhítést a bankok az MNB hitelezési felmérések alkalmával. Akkor azonban ez egy bank enyhítési és egy szigorítási várakozásainak volt az eredője. Tényleges enyhítésre egyébként szintén egy alkalommal került sor: 2011 közepén. 

Mindezzel együtt – miként azt Fábián Gergely, az MNB szenior elemzője jelezte az felmérést bemutató tájékoztatón – a jegybank legutóbbi prognózisa szerint 2014 végéig nem lehet fordulatra számítani a vállalati hitelezésben. Ahhoz ugyanis, hogy ez bekövetkezzen a korábbi széleskörű szigorítások miatt további érdemi korrekcióra lenne szükség. 

 Van más forrás is

Eljött az aktív cselekvés ideje: a magyarországi cégeknek alternatív források felé is nyitniuk kell a szűkülő bankhitelek mellett. A vállalatok finanszírozási problémáira megoldást jelenthetnek a bilaterális befektetések, vagy a kötvénykibocsátások – mondta Dezse Margaret, az Ernst & Young Tranzakciós Tanácsadási Szolgáltatások üzletágának vezető partnere.

A témáról bővebben innen tájékozódhat!

Rövid lejáratú hitelekre van csak kereslet

A hitelkeresletet tekintve a bankok jelentős hányada – nettó értelemben vett 61 százaléka – jelezte a hosszú lejáratú hitelek iránti kereslet előző negyedévhez képesti csökkenését, ami jelentősen meghaladta a 2012 utolsó negyedévére vonatkozó várakozásokat. A helyzet súlyosságára utal, hogy még a válság kitörését követő negyedévekben sem volt ilyen nagyarányú a negatív várakozás.

A rövid lejáratú hitelek iránti kereslet tovább növekedett, a bankok nettó értelemben vett 11 százaléka jelezte a kereslet ilyen irányú változását, így a szűk hitelkínálati korlátok a rövid lejáratú finanszírozás terén okozhatnak problémát a vállalatoknak.

Előretekintve a bankok nettó értelemben vett 32 százaléka számít a rövid lejáratú hitelkereslet további növekedésére, míg a hosszú lejáratú hitelek terén a válaszadók nettó 7 százaléka számít a kereslet csökkenésére a következő félévben 2012 utolsó negyedévéhez képest.

Javult a portfolió – Mi lehet a háttérben?
A korábbi várakozásokkal ellentétben 2012. utolsó negyedévében csökkent a nem teljesítő hitelek aránya a vállalati szegmensben: miközben előzetesen a 90 napon túl késedelmes állomány akár 25 százalékig történő emelkedését vetítették előre a jegybanki elemzők, tavaly az utolsó negyedévre 20 százalék alá csökkent ennek mértéke.
A változásban szerepet játszott a portfoliótisztítási- és a romlási komponens mérséklődése is. Mindezzel együtt azt még vizsgálni kell, hogy lehet-e számítani a további mérséklődésre, ha ugyanis igen az a kockázatvállalalási hajlandóság további javulását eredményezheti.

Teljesen hiányzik a beruházási hitelkereslet

A vállalati ügyfeleknél szinte teljes mértékben hiányzik a beruházási hitelkereslet, amiben 2013-ban sem várnak érdemi javulást, csak a rövid hitelek iránt van érdeklődés – derült ki a felmérés során a banki kérdőíveket kitöltő hitelezési vezetőkkel folytatott személyes interjúkból. A rövid lejáratú hitelek terén nagy népszerűségnek örvend a faktoring, amely alternatív finanszírozást jelenthet a vállalatoknak, kereskedelmi hiteleik csökkenése tükrében.

A bankok többsége kockázati étvágyát nem kívánja növelni, csak a jó hitelképességű ügyfeleket finanszíroznák 2013-ban is. Emiatt a jó ügyfelekért versenyeznek a piaci szereplők és ezért áldozatokra is hajlandók a bankok, amely az alacsony kamatfelárakban tükröződik is. A banki munkatársak elmondták, hogy a 2009 óta felépülő vállalati hitelportfolió nagyon jól teljesít, abban alig van bedőlés (a bedőlések a korábbi állományon keletkeznek). A projekthitel-piacon jelentős változások nem történtek, a szektor továbbra is a válság előtti hiteleket emészti.

A jó ügyfelekért versenyeznek a piaci szereplők

Nem várható a beruházások élénkülése

A beruházási hiteleket illetően a jegybanki felméréshez hasonló eredményeket mutat a K&H friss kkv kutatása is, amely megállapítja: habár számos lehetőség közül választhatnak a vállalkozások, beruházási hitel iránt egyelőre alig van kereslet. Ezen pedig még a kedvező hitelfeltételek is alig javítanak. Mindezek alapján nem várható, hogy egyhamar megugrik a hazai vállalkozások által megvalósított beruházások mértéke.

A vállalkozások beruházási szándéka kisebb-nagyobb kiugrásoktól eltekintve több éve csökkenő tendenciát mutat, aminek hatása egyértelműen visszaköszön a nemzetgazdasági beruházások 2009 óta tartó csökkenő trendjébe. A K&H szakembereinek tapasztalatai alapján jelenleg is főként a forgóeszköz hiteleket igénylik a vállalkozások, miközben alig van kereslet beruházási hitelre. Ez pedig azt jelenti, hogy a közeljövőben sem várható a kkv szektorban a beruházások számottevő növekedése.

A kedvező feltételekkel kínált hitel sem kellene

„Mivel az elmúlt hónapokban számos kritika érte a bankszektort arra vonatkozóan, hogy nem hajlandók finanszírozni a hazai vállalkozások, megvizsgáltuk annak lehetséges hatását, ha a jelenlegi piaci ajánlatoknál kedvezőbb feltételekkel jutnának hitelhez a cégek. Az eredmények egyelőre nem túl biztatók. Azoknak a cégeknek, amelyek a következő egy évben nem terveznek beruházást, csupán töredéke (8%) jelezte, hogy kedvező hitelfeltételek esetén biztosan beruházna idén, és további 10%-uk venné fontolóra a fejlesztést” – mondta el Németh László, a K&H Kkv marketing főosztály vezetője. 

Nem a hitel hiánya gátolja a beruházások élénkülését
„A célzott felmérés eredményei alapján elmondható, hogy kevésbé a hitelkínálat az oka annak, hogy a vállalkozások jelenleg nem szándékoznak beruházni. Az okok sokkal inkább abban keresendők, hogy a kkv-k egyelőre a folyamatosan változó szabályozási, adózási és piaci környezethez, az instabil és alacsony szintű belső fizetőképes kereslethez próbálnak alkalmazkodni, és nem terveznek hosszú távra, így több év alatt megvalósítandó projektet sem indítanak el” – hangsúlyozta Németh László.

Valamivel jobb ez az arány azon cégek körében, akik egyébként is terveznek valamilyen beruházást. Az idén fejleszt megvalósítani szándékozó vállalkozások 14%-a mondta, hogy növelnék a beruházásra fordított összeget, vagy más fejlesztésekben is gondolkodnának, amennyiben kedvező feltételekkel kapnának hitelt. A kedvezményes forrásból megvalósított beruházás fő céljának a gépeket, berendezéseket (34%), az ingatlanokat (30%) és az informatikai fejlesztéseket (29%) jelölték meg legnagyobb arányban a megkérdezett cégvezetők.

„Öröm az ürömben, hogy a kutatás adatai alapján az idénre tervezett IT beruházások tekintetében jelentős növekedés tapasztalható, ami leginkább az eddig elhalasztott informatikai beruházások idei megvalósítására enged következtetni” – tette hozzá Németh László.

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor