Ne legyünk túlzóan optimisták

2016. január 03. vasárnap - 18:05 / piacesprofit.hu
  •    

2016-ban sem fogunk unatkozni a piacokon – figyelmeztetnek a Fidelity International globális alapjainak portfólió menedzserei. A szakemberek óvtak a túlzott optimizmustól, azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a gondosan előkészített befektetések jó hozammal járhatnak.

nem fogunk unatkozni

Kép: SXc

„A jövőt illetően főleg a vállalati nyereségesség összesített szintje aggaszt minket, mely véleményünk szerint jelenleg fenntarthatatlanul magas. Emiatt nem csodálkoznánk, ha jövedelemnövekedéshez kapcsolódó várakozásoknak az elmúlt pár évben tapasztalt lefelé történő módosítása 2016-ban is megismétlődne. „Ez azt jelenti, hogy a 12 hónappal ezelőtti jövedelem-előrejelzéseken alapuló értékeléseket óvatosan kell kezelnünk, mivel kiderülhet róluk, hogy túlzottan optimisták” – figyelmeztet Dan Roberts, portfólió menedzser, Fidelity Global Dividend alap portfólió menedzsere.

Van miért aggódni

Míg az összesített piaci fundamentális adatok és értékelések aggodalmat keltőek, vannak olyan rejtett zugok, amelyekből még érték nyerhető ki – jelenleg ezekre koncentrálunk. Kedvenceink továbbra is azok a vállalatok, melyeknek tartósan fennálló versenyelőnyüknek (pl. márkaneveiknek, értékesítői hálózatuknak vagy a jogi környezetnek) köszönhetően az átlagosnál jobb esélyük van a nyereségszintjük megtartására vagy növelésére, és hajlamosak is osztalékként kiosztani ezt a profitot. Az ilyen cégek tudják a legjobb eséllyel átvészelni a gazdasági nehézségeket, ezért továbbra is úgy gondoljuk, hogy az egészséges mértékű, hosszú távú hozam igazi záloga a megbízható jövedelemtermelő képességgel rendelkező részvényekre alapozott stratégia.

Ágazati szinten úgy látjuk, hogy a nyereségességet övező aggodalmak például a nyersanyagok és az ipari termelés területén a legsúlyosabbak, ahol a jelek szerint számos részvény a potenciáljánál nagyobb mértékű jövedelmet termel. Egyes esetekben az osztalékfizetést veszélyeztető kockázatok is jelentősek. De a jelenlegi körülmények között az egészségügy és a fogyasztási ágazatok továbbra is vonzónak számítanak – az ilyen cégek sok készpénzt generálnak, mérlegük stabil, hozamuk egészséges (vagyis konkrét fedezet áll mögötte). Mivel rendelkezésünkre áll a részvények globális spektruma, a válogatás során úgy ragaszkodhatunk a legvonzóbb lehetőségekhez, hogy az értékelési elveinket is szem előtt tarthatjuk.

Nem lesz rossz a FED kamatemelés

Az elmúlt években előnyösnek bizonyult, ha a piacnak azokon a területein szereztünk kitettséget, melyeken pozitív előjelű volt a jövedelem növekedése – regionális szempontból az USA és Japán, az ágazatokat tekintve pedig a luxuscikkek, a technológiai és az egészségügyi vállalkozások tartoztak ide. Az előttünk álló 12 hónap során még fontosabb lesz, hogy tisztában legyünk a tartós jövedelemnövekedési potenciál forrásaival. „Bár azok a területek, amelyeken a jövedelemre nyomás nehezedik, erősen alulteljesítettek, egyelőre mégsem tűnnek elég olcsónak ahhoz, hogy érdemes legyen miattuk stratégiai léptékben átalakítani a portfóliónkat” vélekedett Jeremy Podger, az FF World Alap portfólió menedzsere.

Most lesz érdemes eladni a céget
Az EVCA (Európai Kockázati- és Magántőke Egyesület) legfrissebb statisztikája szerint 2014-ben összesen 1,47 milliárd euró tőke áramlott a közép-kelet-európai régió magántőke alapjaiba – több mint háromszor annyi, mint 2013-ban – melynek legnagyobb része, 80%-a ún. buyout alapokhoz került. A tőkeáramlás is egyértelműen azt mutatja, hogy a magántőke alapok is cégfelvásárlásokat terveznek az elkövetkező időkben, melyhez vélhetően már most megkezdik a potenciális célpontok, vállalkozások feltérképezését, beazonosítását.

Regionális szinten az USA munkaerőpiacának közelmúltbeli megerősödése újabb érvvel támasztotta alá a Fed kamatemelését. Sőt, ahogy a piacok kezdték mind valószínűbbnek látni a kamatemelést, a reakció inkább pozitív volt, mint negatív. Ami a jövőt illeti, szerintem az USA kamatainak enyhe emelkedése nem lesz rossz hatással a piacokra. A többi régió közül a feltörekvő piacok a hosszú távú növekedési potenciáljukhoz képest olcsóbbak, mint voltak, de néhányuknak az árupiaci árak beszakadása által előidézett kihívásokkal kell szembenézniük. A gazdasági és politikai kockázatok nőttek. A kínai gazdaság növekedésének lassulása jól ismert tény, és főleg az infrastrukturális kiadásokhoz kapcsolódó ágazatokat érinti. Ugyanakkor az alacsony értékeltségek miatt ez nem jelenti azt, hogy Kína és Hong Kong megítélése egyértelműen negatív.

A tágabb összefüggéseket szemlélve, a jövedelmek alapján a piac drágább, mint egy évvel ezelőtt volt, de a részvények számára ismét támogatást jelent a többi eszközosztályhoz képest kedvezőbb értékeltségük. Ennek alapján okkal feltételezhető, hogy a vállalati jövedelmek 2016-ban globális szinten csak szerény mértékben nőnek majd. A részvényválogatás során azokra a vállalatokra kell összpontosítani, amelyek középtávon egyértelműen a többiekénél jobb nyereségnövekedést tudnak felmutatni – vélekedett a szakember.

Az egészségügy biztos befektetés

„A közelmúlt megnövekedett volatilitása ellenére derűlátó vagyok az egészségügyi szektor hosszú távú kilátásaival kapcsolatban. Véleményem szerint olyan K+F áttörések előtt állunk, melyek a következő 5-10 év során teljesen átalakítják majd az orvostudományt. Úgy látom, az egészségügyi papírok értékeltségei a hosszú távú historikus adatokat tekintve nem egyoldalúan magasak a többi ágazathoz képest, és a következőkben említett strukturális tényezők továbbra is lehetővé teszik majd a hosszú távú fejlődést” – hangsúlyozta Hilary Natoff, az FF Global Health Care portfólió menedzsere.

A világ népességének öregedése, a megváltozott életmód és az ehhez kapcsolódóan mind gyakoribbá váló krónikus betegségek továbbra is garantálják az egészségügy iránti kereslet növekedését. A K+F termelékenységének fokozódása és a genom jobb megértése javította az ágazat által kifejtett tevékenység általános célirányosságát, és felgyorsította az új gyógyszerek piacra kerülését is.  Megnőtt a fejlődő piacok gyógyszerigénye is, aminek hatására erőteljesen javult a globális egészségügyi cégek jövedelmezősége.

A sajtó részletesen beszámolt az USA emelkedő gyógyszerárairól, ezért fontosnak tartom, hogy kontextusba helyezzük a témát. Nem vitás, hogy az Egyesült Államokban drágábbak a gyógyszerek, mint a világ többi részén, de ez évek óta így van, és része az USA magán-egészségügyi rendszere dinamikájának. Az is kétségtelen, hogy e téren rövid távon nem is várható sok változás, amint azt az „Obamacare” program korlátozott hatása is bizonyítja. A legvalószínűbb fejlemény talán az lesz, hogy a jövőben nem lesznek a korábbiakhoz hasonló, nagymértékű áremelkedések, de az egyes elemzők által előre jelzett árcsökkenésre nem számítok. A gyógyszerár-emelkedés miatt a Valeantnál tapasztalt közelmúltbeli problémák arra világítanak rá, hogy még jobban oda kell figyelnünk az egyes cégeket érintő egyedi kockázatokra, melyek középtávon komoly hatással lehetnek a nyereségre. Személyes kedvenceim a ritka betegségek kezelésére szolgáló, ún. árva gyógyszerek, melyek eddig lefedetlen gyógyászati igényt elégítenek ki – ezekre ugyanis kisebb árnyomás hat. Azt is érdemes megemlíteni, hogy én viszonylag óvatosan kezelem a biotech-ágazatba, főleg a kisebb, még nem bizonyított vállalatokba történő befektetések kérdését – hangsúlyozta Hilary Natoff

2016 az egészségügyi ágazat fejlődésének újabb fontos állomása lesz. Az alacsony kamatok kedvezően hatnak majd a további vállalatfelvásárlási tevékenységre, és a nagy gyógyszeripari cégek továbbra is előszeretettel fogják felvásárolni az új gyógyszerek kifejlesztésén dolgozó, innovatív vállalkozásokat. A humán genom szekvenciájának meghatározása és a célzottabb K+F tevékenység hatására nőni fog az engedélyezett új gyógyszerek száma is. Szorosabbá válik a technológiai és az egészségügy területén működő vállalatok közötti kapcsolat is, mivel e két ágazat korábban soha nem látott intenzitású együttműködésbe kezdett. Végül megemlíteném, hogy az egészségügyi ágazat szilárd történelmi alapokon nyugszik, ezért ellen tud állni az olyan jellegű piaci volatilitásnak, melynek okai nem magában az ágazatban keresendők.

A kis cégeknek is lenne helye a tőzsdén
A legtöbb kisvállalkozás vezetője nem gondolkodik a tőzsdére lépésben, részben mert visszariasztják őket a magas elvárások, részben mert úgy gondolják, hogy nyílt forgalomban csak a nagyvállalatoknak érdemes próbálkozniuk. Tóth Attila a BÉT vezérigazgató-helyettese ezzel szemben  úgy nyilatkozott a Piac & Profitnak, hogy a tőzsdére lépés sok kkv-nak lehetne reális forrásszerzési lehetőség.