Javaslat a Második Bécsi Kezdeményezéstől

2012. október 27. szombat - 18:35 / piacesprofit.hu
  •    

Az országhatárokon átívelő bankfelügyelet javítására fogalmazott meg javaslatokat a kelet-közép- és délkelet-európai bankokat és állami szervezeteket, illetve nemzetközi szervezeteket tömörítő Második Bécsi Kezdeményezés.

A javaslatok a térségbeli pénzintézetek, felügyeletek, jegybankok és költségvetési hatóságok közötti, szeptember közepén tartott londoni egyeztetések következtetéseit tükrözik a szervezet irányító testülete által kiadott közlemény szerint.

A pénzpiaci felügyeletek gyakorlatában van néhány olyan kérdés, amely kiemelten fontos a közép-kelet-, illetve délkelet-európai országokban, hiszen itt gyakoribb, hogy a határokon átnyúló bankok több országban is a rendszerszempontból jelentős pénzügyi intézménynek minősülnek. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a leányvállalatokat, illetve az anyabankokat felügyelő hatóságok sokszor másként vélekednek egyes szabályozói kérdésekről.

Bécsi kezdeményezés
A Bécsi Kezdeményezést a pénzügyi válság csúcsán, 2008-2009-ben hozták létre olyan, a magán- és állami szektort tömörítő szervezetként, amelynek célja, hogy a nyugat-európai bankok megfelelő likviditási és tőketámogatást biztosítsanak a kelet-európai leányvállalatoknak. A kezdeményezést 2012 januárjában indították újra, amikor a bankok eszközleépítése és a térségbeli államok magas kockázati kitettsége ezt szükségessé tette.
A szervezet irányítótestületének tagjai az Európai Újjáépítési és Fejélesztési Bank (EBRD), az Európai Beruházási Bank (EIB), a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Világbank, az Európai Bizottság szakértői, illetve Olaszország és Románia delegáltjai, akik rendre az anyabankokat, illetve a leánybankokat képviselő hatóságokat képviselik. A testület elnöke Marek Belka, a lengyel jegybank elnöke.

A testület jelentésében többek között a lehetséges érdekkonfliktusok orvoslására, az Európai Bankhatóság (EBA) irányelveinek alkalmazására, és végrehajtásának biztosítására, illetve a hatóságok egymás közötti, nyíltabb és aktívabb párbeszédére tesz javaslatot. Ezenkívül szorgalmazzák, hogy az EBA egyfajta döntőbíróságként járuljon hozzá a nézeteltérések rendezéséhez, továbbá hogy az Európai Unión kívüli államok hatóságait is vonják be a szakmai dialógusba.

A Második Bécsi Kezdeményezés irányítótestülete jelezte, hogy részletes véleményt dolgoz ki az új európai bankuniós javaslatról.