Így lehet haladékot kérni az adó megfizetésére

2012. június 18. hétfő - 13:45 / piacprofit.hu
  •    

Tavaly több, mint 170 ezren kértek fizetési kedvezményt a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV). Az év elejétől változtak a kérelem benyújtásának szabályai: az elektronikus bevallásra kötelezett adózók ilyen irányú kérelmeiket kizárólag elektronikusan terjeszthetik elő.

A fizetési kedvezmény gyűjtőfogalom. A gyakorlatban az adózók – fizetési nehézség esetén – kérhetnek részletfizetést, fizetési halasztást. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a fizetendő adót későbbi időpontban fizetik majd meg.

A bírság és a pótlék összegét – az adózó megfelelő formában benyújtott kérelme alapján – mérsékelheti is az adóhatóság. Sőt, a magánszemélyek – kivételes méltánylást érdemlő helyzetben, megélhetésük veszélye esetén – akár az adótartozás összegének csökkentését is kezdeményezhetik.

Kizárólag elektronikus úton – Kiknek?

Az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett adózók fizetési könnyítési és adómérséklési kérelmüket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. A papír alapú kérelmek benyújtásával – amennyiben az adózó elektronikus bevallónak minősül – a fizetési kedvezményi eljárás nem indítható meg

Nyomtatványok
A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a nyomtatványkitöltő program segítségével elérhető 10FAM01 (magánszemélyek, egyéni vállalkozók) és 10FAG01 (gazdálkodók) néven. Ezen a nyomtatványon szerepelnek azok az adatok is (pl. jövedelmi, vagyoni, gazdasági helyzetre vonatkozó kérdések), amelyek a kérelem eldöntéséhez szükségesek, illetve tájékoztatást nyújtanak a becsatolandó mellékletekről. Az adatlap elérhető a NAV honlapjáról is.

Amennyiben az adóhatóságnak a tényállás tisztázásához, az ügy eldöntéséhez további adatokra van szüksége, az adózónak – tájékoztató levél kíséretében – adatlapot küld ki. Az adatlapon olyan adatokat kér be, melyek ismerete nélkülözhetetlen a kérelem elbírálása szempontjából.

Elektronikus bevallásra nem kötelezett magánszemélyek a kérelmet az adóhatóság honlapján található adatlapon is benyújthatják, mellyel az elbírálás is felgyorsítható.

Az adózással kapcsolatos, 2012-től érvényes változásokról a Piac&Profit összefoglalója innen közvetlenül is elérhető.