Hétfőtől indul az új rendszer

2012. június 28. csütörtök - 16:20 / Piac & Profit Kiadó Kft-2
  •    

Pár órán belül megérkezhetnek a címzettekhez az elektronikus utalások, és több adatot lehet majd közölni a rendszerben júliustól, ami lényegesen egyszerűsítheti a partnerek közötti kommunikációt. Jó azonban felkészülni az átállásra, indokolt lehet a bankhasználati szokások, a számlázási, számviteli folyamatok újragondolása is.

 

Kép:PP/ForsterTamás
Kép:PP/ForsterTamás

Jelenleg két bank között általában egy nap alatt teljesülnek a megbízások. Július 2-ától azonban elegendő lesz a fizetési kötelezettség esedékességének napján elindítani az elektronikus úton kezdeményezett belföldi forintátutalásokat. A pénznek négy, illetve az úgynevezett nem klíringtag szolgáltatóknál – egyes takarékszövetkezeteknél, továbbá szakosított hitelintézeteknél – hat órán belül meg kell érkeznie a címzettekhez, jellemzően azonban ennél gyorsabbá válnak majd a folyamatok.

Ahol lesz gyorsítás

A négyórás szabály kiterjed minden elektronikusan indított, forintban történő, pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi forintátutalásra, amelynél mind a fizető, mind a címzett pénzintézete Magyarországon nyújt szolgáltatást. Ilyen az egyszeri, a csoportos és a rendszeres (állandó) átutalási megbízás, amelyet interneten, elektronikus banki rendszeren vagy telefonon nyújtanak be.

Előnyök és veszélyek
Előnyök
– Megszűnik az úton lévő pénzeken elszenvedett kamatveszteség.
– Gyorsul a vevő–szállító kötelezettségrendezése, amelynek köszönhetően javul a cég likviditása. 
– Szükségtelenné válnak a fizetési megbízásokra vonatkozó igazolások.
– A közölhető és fogadható többlet-adattartalom megkönnyíti a partnerek beazonosítását, a folyamatok automatizálását.
Veszélyek 
– A fedezetnek a terhelés időpontjában rendelkezésre kell állnia, ennek hiányában a megbízás nem teljesül. 
– Figyelni kell az időpontokra, a végső benyújtási határidő után leadott megbízások csak másnap jutnak el a címzetthez. 
– A megbízások körültekintő ellenőrzése elengedhetetlen, mivel visszavonásra, módosításra már nem, illetve csak díj ellenében lesz lehetőség.

Induláskor a szolgáltatók napi öt ciklusban számolják el a tranzakciókat, amelyek 8 óra 30 perctől kétóránként követik egymást. Ettől eltérés csak a szombati „cseremunkanapokon" lehet, amikor három ciklus lesz. Lassabb érkezésre a végső benyújtási határidő után – 15.30, illetve 16.00 órát követően – indított megbízásoknál kell számítani, amelyeket másnap írnak jóvá. Az adott szabályok között azonban a bankok szabadon határozzák meg az egyes megbízások végső befogadási időpontját, ezekről tehát mindenképpen érdemes tájékozódni.

Az éjszakai elszámolási rendszer – amelyben ma még az ügyleteket bonyolítják – megmarad minden olyan tranzakció elszámolására, amelyre nem vonatkozik a négyórás szabály. Idetartoznak a különböző beszedési megbízások – a csoportos, a felhatalmazó levélen alapuló, a váltó- és a csekkbeszedések, valamint a határidős és az okmányos beszedések -, valamint a papír alapon benyújtott utalások.

Az új rendszer előnye a gyorsaságon kívül az is, hogy valamennyi elektronikus egyedi forintátutalásnál az eddiginél több adat közlésére és fogadására lesz lehetőség, ami módot ad a különböző vállalatirányítási rendszerek és a pénzforgalmi szolgáltatók számlavezető rendszerei közötti kommunikáció fejlesztésére és bővítésére, továbbá az átutalással lebonyolódó pénzforgalom automatizált feldolgozására. Az adatközlések alkalmazkodnak az európai (SEPA) szabványokhoz.

Nem minden bank emelte a díjakat
A napközbeni átutalás rendszerének kialakítása a hazai pénzügyi rendszer elmúlt 15 évének legjelentősebb fejlesztése, amely a pénzforgalmi szolgáltatóknál is jelentős beruházásokat igényelt. Ennek költségeit a díjaikban érvényesíthetnék, ám ezzel a lehetőséggel a nagybankok többsége a közzétett kondíciós listák alapján nem élt, a bankszámlák költségszerkezete azonban számottevően átalakult, így a júliustól hatályos – május eleje óta a banki honlapokon elérhető – hirdetmények tételes átvizsgálása mindenképp indokolt.

A meglepetések elkerülhetők

A gyorsuló pénzforgalom fegyelmezett, áttekinthető belső szabályokat, a számviteli, számlázási rend alapos átgondolását is szükségessé teszi a vállalkozások számára. Kiemelten fontos, hogy a szükséges fedezetek már a terhelés időpontjában rendelkezésre álljanak a számlán, ellenkező esetben ugyanis az átutalási megbízás nem teljesül. Oda kell továbbá figyelni arra is, hogy – míg korábban volt lehetőség átutalási megbízások visszahívására, esetleges módosítására – erre az új rendszerben szinte egyáltalán nem, illetve költségmentesen nem lesz lehetőség.

Ahhoz tehát, hogy a zavartalan átállás biztosított legyen, minden vállalkozásnak érdemes alaposan felkészülnie a változásra. A Magyar Nemzeti Bank ehhez számos tájékoztató anyagot készített, amelyek a honlapján elérhetők, s a bankok is május eleje óta hozzáférhetővé tették a rendszer bevezetésével kapcsolatos információkat.