Ennyi lett tavaly a bankok vesztesége

2013. február 25. hétfő - 18:30 / piacesprofit.hu
  •    

Gyorsult a hitelintézetek ügyfélhitel állományának csökkenése 2012 decemberében. A 90 napot meghaladóan késedelmes hitelek aránya a IV. negyedév minimálisan csökkent, ez azonban kedvezőtlen decemberi adatok mellett valósult meg. A bankszektor 2012-ben is súlyos veszteséget termelt, a szövetkezeti hitelintézetek azonban nyereségesek voltak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elemzése szerint.

A hitelintézetek bruttó hitelállománya 2012-ben összesen 12%-kal, ezen belül decemberben 2%-kal csökkent.  A bankok hitelezése az év egészét tekintve  11,7%-kal,  az év utolsó hónapjában  pedig 2,1%-kal zsugorodott. Decemberben a  bankok,  a fióktelepek, és a szövetkezeti hitelintézetek hitelállományának alakulása is kedvezőtlenebb volt a megelőző havi és a 2012 évi átlagos havi változásnál.

A hitelintézetek vállalati és háztartási hitelállománya (2011 december = 100), Forrás: PSZÁF

Decemberben ismét csökkent a vállalati hitelállomány

A hitelintézetek vállalati hitelállományának csökkenése a decemberben ismét jelentősebb, 2%-os volt.  Ezen belül a bankok vállalati  hitelállománya  2,1, a fióktelepeké 2,9,  a szövetkezeti hitelintézeteké pedig 0,4%-kal csökkent 2012 utolsó hónapjában.

Oldódhat a fagy a vállalati hitelezési piacon, de ez még kevés
Nem romlottak tovább a vállalati hitelezési feltételek tavaly az utolsó negyedévben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb felmérése szerint. Az idén az első félévben a bankok többsége enyhítést vár, amelyre az elmúlt 3 évben mindössze egyetlen alkalommal volt példa. Az előző időszakok szigorításai után ugyanakkor további korrekcióra lenne szükség a fordulathoz a hitelkínálatban. Fellendülést legkorábban 2014 végén lehet.

A bankok által a vállalkozóknak nyújtott hitelek között decemberben minimálisan nőtt ugyan a hosszabb lejáratú kihelyezések aránya,  ez azonban nem a hosszabb lejáratú hitelek növekedésének, hanem a  rövidlejáratú hitelek hosszabbakat is meghaladó ütemű csökkenésének következménye. Így decemberben már nem folytatódott a vállalati hitelezésben szeptembertől látott enyhe, pozitív tendencia.

Nem kell a hitel a lakosságnak

A  hitelintézetek  háztartási hitelállománya tavaly folyamatosan, összességében 11,9%-kal csökkent. A lakossági  (lakáscélú és  szabad felhasználású) jelzáloghitelek állománya  a végtörlesztés lezárulta  óta  ugyan  kisebb ütemben, de hónapról-hónapra csökkent, az év egészét tekintve 12,1%-kal, ezen belül decemberben 0,7%-kal lett alacsonyabb.

Az állam által kamattámogatott hitelezés tavalyi újbóli  bevezetése  2012-ben nem tudta élénkíteni  a lakáshitelezést,  a  2013 évi módosítások  – a  támogatás mértékének növelése, az igénybevételre jogosult kör bővítése  – viszont növelhetik valamelyest a hitelkeresletet.

A lakossági gépjármű hitelek és az egyéb lakossági fogyasztási hitelek állománycsökkenése (az egész évet tekintve 17,7%, illetve 20,4%) lényegesen nagyobb mértékű volt a jelzáloghitel állomány zsugorodásánál. Jelzésértékű, hogy az áruvásárlási hiteleket is tartalmazó, egyéb fogyasztási hitelek állománya decemberben lényegesen, 4%-kal csökkent.

Egyre kevesebb forrás jön az anyacégektől

A bankok belföldi ügyfelei által elhelyezett betétállomány forrásokon belüli aránya 2012-ben a közvetlen külföldi finanszírozás rovására nőtt. Decemberben az árfolyam szűretlen adatok kizárólag a forint e havi gyengülése miatt mutatják ezen folyamat megtorpanását. A trendjét tekintve jelentősen visszaeső közvetlen külföldi finanszírozáson belül is lényegesen csökkent  2012 folyamán  a bankok külföldi tulajdonosai általi finanszírozás: 2011 végén 7 legnagyobb külföldi tulajdonú leánybank anyabanki finanszírozása még a bankszektor teljes külföldi finanszírozásából  54,9%-kal részesedett, addig ez az arány 2012 végén  már csak 46,6% volt.

Javult az állomány összetétele
A hitelintézetek teljes hitelportfóliójában a nem teljesítő (90 napot meghaladóan késedelmes) hiteleinek aránya 0,1 százalékponttal, 13,8%-ra csökkent 2012. IV. negyedévében.
A javulásban fontos szerepet játszott a vállalati hitelportfolióban elindított portfoliótisztítás, aminek köszönhetően a nemteljesítő hitelek (NPL) rátája 1 százalékponttal, 17,1%-ra csökkent.
Ezzel egyidejűleg azonban a lakossági NPL ráta 0,5 százalékponttal, 16,2%-ra emelkedett. A romlás mind a forint, mind a deviza hiteleket érintette. Különösen kedvezőtlen, hogy egyrészt folyamatosan nő az éven túli tartozások aránya, ami arra utal, hogy a késedelmes adósoknak tartós pénzügyi problémái vannak.
Eközben a 0-90 nap késedelemmel rendelkező forint és deviza állományok is – az októberi átmeneti csökkenés után – ismét nőni kezdtek novemberben, majd decemberben, ami az NPL ráta további növekedését vetíti előre a következő hónapokban. Mindezek mellett az árfolyamgátba belépett adósok között is megjelentek a nemteljesítések.
A késedelmes forinthitelek arányának növekedése szintén arra utal, hogy nem a forint árfolyam az egyedüli tényező a problémákkal küzdő adósok számának és arányának növekedésében.

A bankok közvetlen külföldi finanszírozása árfolyamszűrten a tavalyi év egészében 21,3%-kal, ezen belül decemberben mindössze 0,5%-kal esett vissza. A fióktelepek esetében viszont a december markáns visszaesést mutat, hiszen egy hónap alatt egyharmadával csökkent a közvetlen külföldi finanszírozás,  ami az eszköz oldalon legnagyobb részt a jegybankkal szembeni követelések csökkenésében csapódott le. Habár a fióktelepeknél a múltban is meglehetősen volatilis volt a külföldi források és jegybanki eszközök állomány alakulása, a decemberi mérlegcsökkentés mértéke felveti annak lehetőségét,  hogy  a  sorozatos alapkamat csökkentések következtében a hitelezés után immár a jegybanki eszközökben való pénztartás sem bizonyul elég jövedelmezőnek.

Csökkent a bankok vesztesége

2012-ben az azt megelőző évhez hasonlóan veszteséges volt a hitelintézeti szektor; a 159,1 milliárd forintos veszteség a megelőző évinél 36,6%-kal alacsonyabb, s kétharmad akkora, mint tavalyelőtt. Kisebb lett a fióktelepek  vesztesége is a 2011. évinél, a szövetkezeti hitelintézetek ezzel szemben közel 70 százalékkal, 8,9 milliárd forintra  tudták növelni tavalyelőtti nyereségüket.

A bankoknál erős polarizáltság figyelhető meg az eredmény tekintetében: a  veszteséges bankok 306,7 milliárd forintos összes veszteségének 88,4%-a a három leginkább veszteséges banknál keletkezett, és a nyereséges intézmények 146,2 milliárd forintos eredményének is több mint kétharmadát három bank érte el.