Nyertes pályázat eladó!

2013. szeptember 09. hétfő - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Van jogi lehetőség a vissza nem térítendő uniós támogatást nyert projektek átadására. Ha van, aki nem használná ki a nyertes pályázatot, más cég viszont vállalja a vele járó kötelezettségeket, a nyertes projekt átadható. A Piac&Profit szakértője elmondja, hogyan.

Kép:EU

Országszerte sok vállalkozás van, melyek az eu-s támogatást nyert projektjüket nem tudják megvalósítani vagy fenntartani. Lehetséges, hogy egy pályázaton nyertes cég el sem tudja kezdeni a projektet, avagy elkezdte, de nem tudja befejezni, ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy átadja valakinek a projektjét. Olyan cégekkel is találkozhatunk, melyek nem pályáztak, de utólag úgy gondolják, hogy érdemes lett volna, vagy csak egyszerűen most élni szeretnének a lehetőséggel, hogy egy beruházásukra támogatást kapjanak.

A vissza nem térítendő eu-s támogatást nyert projektek átadásának lehetősége fennáll. Ha a kereslet és a kínálat találkozik és a két fél meg tud egyezni, akkor „már csak” a papírmunkát kell lebonyolítani. Az átadásnak azonban, természetesen vannak szabályai és feltételei.

Hogy működik?

Az átadást a kedvezményezett, tehát a projekt tulajdonos kezdeményezheti a Közreműködő Szervezetnél. Az átadásra a támogatott pályázat bármely szakaszában sor kerülhet, a megvalósítási időszakban a kifizetés előtt vagy a kifizetés folyamata alatt, aőr a fenntartási időszakban – a projekt befejezése és a támogatás utalása után – is. A támogatás kézhezvétele után, azért lehet indokolt a pályázatot átadni, mert a kedvezményezett mondjuk, nem tudja teljesíteni a vállalásokat, vagy nem tudja fenntartani, üzemeltetni a projekt tárgyát.

Az átvevő vállalkozásnak ugyanúgy meg kell felelnie minden pályázati feltételnek, mivel a kérelem alapján a pályázatot újra értékelik. Fontos kiemelni, hogy az átadó és átvevő cégeknek azonos régióban kell lenniük, továbbá a megvalósítási helyszínnek és a tevékenységi körnek is hasonlónak kell lennie. Az átvevőnek természetesen vállalnia kell a kötelezettségeket és azt, hogy fenntartja a projektet a fenntartási időszak végéig. A Közreműködő Szervezet és az Irányító hatóság vizsgálja a gazdasági, adminisztratív feltételeknek való megfelelést.

Az átadáshoz egy támogatási szerződésmódosítást kell kezdeményezni. Ehhez be kell nyújtani a pályázati adatlapot, nyilatkozatokat, mellékleteket és a támogatási szerződés mellékletét képező nyilatkozatokat az átvevő cégre vonatkozóan.

Most dől el, mennyi uniós pénzt veszítünk
Kemény tárgyalásra számít Lázár János Brüsszelben az uniós biztossal, és úgy vélte, az unió által kifogásoltak miatt kiszabható bírság mértéke elérheti az érintett fejlesztések beruházási támogatásának 25 százalékát, ami összességében több száz milliárd forintos kiesést jelenthet az ország számára. Lázár János szerint eredmény lenne, ha a büntetés arányát sikerülne 10 százalék alá szorítani.

A költségek elszámolása

Az átadás időpontjáig a támogatási szerződésben megnevezett kedvezményezett, a kedvezményezett-váltás után a projektátvevő részéről felmerült költségek számolhatók el. A projektátadó kedvezményezett nevére szóló valamennyi elszámolni kívánt számlát a támogatási szerződés módosítása előtt be kell nyújtani elszámolásra. A benyújtott kifizetési igényléssel együtt a projektátadó és projektátvevő költségvetési táblákat is be kell nyújtani.  A támogatási szerződés módosítását követően csak a projektátvevő kedvezményezett nyújthat be  kifizetési igénylést és kizárólag az ő nevére és címére szóló számlák számolhatóak el. Az átadónál felmerült költségek a módosítás hatályba lépése után, csak akkor számolhatók el, ha a számlákon szereplő teljesítés dátuma korábbi, mint a szerződésmódosítás alapjául szolgáló, projektátadásról szóló dokumentum hatályba lépésének napja. Az átvevőnél felmerült költségek a szerződésmódosítás alapjául szolgáló, projektátadásról szóló dokumentum hatálybalépésének napját követő fizikai teljesítés esetén számolhatóak el.

Ha projektátadó korábban kapott előleget, az általa számlákkal lefedett és elszámolt költségekre jutó előlegen túl esetlegesen fennmaradó előleg vissza kell fizetni. A projekt átvevője akkor igényelhet előleget, ha a módosított támogatási szerződés hatályba lépett. A támogatási szerződés módosítása addig nem lép hatályba, amíg a projektátadó kedvezményezett vissza nem fizeti az el nem számolt előleget.

Lőrik Andrea
Unio Tender Europa Kft.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek