Megint egy dolog, amiért a légitársaság nem fizet

2019. április 04. csütörtök - 16:25 / piacesprofit.hu
  •  
  • Előfizetés

A légi fuvarozó csak akkor köteles kártalanítást fizetni az utasoknak háromórás vagy azt meghaladó késés esetében, ha nem vett igénybe valamennyi rendelkezésére álló eszközt a légi járat késésének korlátozása érdekében.

Egy német utas  a Germanwingsnél foglalt jegyet a Dublinból (Írország) Düsseldorfba (Németország) tartó légi járatra. E légi járat az érkezéskor három órát és huszonnyolc percet késett.

A Germanwings elutasította a benyújtott kártalanítás iránti kérelmet, mivel az érintett légi járat késedelmét a repülőgépabroncs futópályán található csavar miatti sérülése okozta, amely körülményt az utasok jogairól szóló uniós rendelet értelmében rendkívüli körülménynek kell minősíteni, amely mentesíti őt az ugyanezen rendelet által előírt kártalanítási kötelezettsége alól.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

Az ügyet elbíráló kölni regionális bíróság úgy határozott, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérdést terjeszt a Bíróság elé annak megállapítása érdekében, hogy ténylegesen rendkívüli körülmény-e a repülőgépabroncs futópályán található csavar (idegen test) által okozott sérülése.

Ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy

a légi fuvarozó nem köteles kártalanítást fizetni az utasoknak, ha bizonyítani tudja, hogy a légi járat törlését vagy az érkezéskor legalább háromórás késését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni,

és hogy ilyen körülmény bekövetkezésekor a helyzethez igazított, valamennyi személyi vagy tárgyi erőforrást és a rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket igénybe vevő intézkedést elfogadta annak elkerülése érdekében, hogy e körülmény az érintett légi járat törléséhez vagy annak jelentős késéséhez vezessen, azonban nem követelhető meg, hogy az adott időpontban a vállalkozásának kapacitását tekintve elviselhetetlen áldozatokat hozzon.

A helyfoglalási és csomagtrükkök húzzák a bevételt
A légitársaságok bevételeinek 27 százaléka, 1,6 Mrd. euró származott 2017-ben a jegyeladáson túli díjakból. A helyfoglalási, poggyász és egyéb díjak egyre nagyobb szerepet játszanak a repülési üzletben.

Így, amint arra a Bíróság emlékeztet, a légi utasok jogairól szóló rendelet értelmében rendkívüli körülményeknek minősíthetők az olyan események, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, és annak tényleges befolyásán kívül esnek.

E tekintetben – és különösen a repülőgépabroncsok sérülését illetően – a Bíróság megállapítja, hogy a légi fuvarozók a repülőtereken a gumiabroncsaik cseréjére irányuló, elsőbbségi kezelést biztosító szerződéseket köthetnek.