Módosult a versenytörvény, személyes adathoz is hozzáférhet a GVH

2013. november 21. csütörtök - 06:06 / piacesprofit.hu
  •    

Az Országgyűlés elfogadta a versenytörvény módosítását. Csökken az ügyintézési határidő, egyértelműbb lesz az engedélyezési eljárás a jövőben. A GVH személyes adatokhoz is hozzáférhet majd.

Kép: Pixabay

A vállalkozások összefonódásának ellenőrzésében a módosítás egyebek mellett egyértelműsíti az engedélyezési eljárást, csökkenti az ügyintézési határidőt. E módosítások célja a fúziókontroll hatékonyabbá, ügyfélbarátabbá, egyben átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele és annak biztosítása, hogy az összefonódások engedélyezésére vonatkozó szabályokat be nem tartó vállalkozásokkal szemben is hatékony eszközök álljanak a GVH rendelkezésére – áll a Gazdasági Versenyhivatal közleményében.

Az elfogadott módosítás szerint – az uniós összefonódás-ellenőrzési rendszerhez hasonlóan – az engedély megadásáig az összefonódás nem hajtható végre, azaz az irányítási jog az irányításszerző részéről nem gyakorolható. A GVH egyedi kérelemre hozzájárulhat az irányítási jogoknak az eljárás befejeződése előtti gyakorolásához.

A kartellekkel, a gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel összefüggő új szabályok az uniós összefonódás-ellenőrzési rendszerhez hasonló szabályozást vezetnek be: egyebek között kiigazítják a kartellek feltárásában, azok bizonyításában önként közreműködő vállalkozásoknál a bírság mellőzésére vagy csökkentésére lehetőséget adó úgynevezett engedékenységi politika szabályait. (A versenytörvényt egyébként nemrégiben módosították, így a versenyhivatal bizonyos esetekben tehetetlen a kartellekkel szemben.)

A kartellek, valamint a kifejezetten a telekommunikációs eszközökön keresztül megvalósuló agresszív – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi – gyakorlatok felderítése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal törvényi felhatalmazást kap, hogy hozzáférhessen egyes hírközléssel kapcsolatos személyes adathoz. Így a Magyar Nemzeti Bank hozzáférési jogosultságához hasonló szabályozást állapít meg a módosítás.

A törvénymódosításban szintén pontosítást nyernek a védelmet élvező adatok, az iratbetekintés speciális szabályai. Egyszerűbbé válik a jogalkalmazás a gazdasági reklámtevékenységet, valamint az összehasonlító reklám tilalmát illetően, továbbá átláthatóbbá válnak az eljárási szabályok is – áll a GVH közleményében.

A cégvezetők harmada nem tudja, hogy tilos felosztani a piacot
Egyre gyakrabban hallani az üzleti életben a megfelelés, compliance kifejezéseket. Az angol eredeti gazdasági-jogi értelemben összességében arra utal, hogy az adott vállalat működése során mennyiben törekszik arra, hogy a jogszabályok szerint, azoknak megfelelve járjon el.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek