Mit érdemes tudni a távmunkáról?

2016. július 29. péntek - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

A munkavállaló az esetek nagy többségében a munkáltató telephelyén végzi munkáját. Azonban létezik olyan foglalkoztatási forma is, amikor a dolgozó nem a munkáltató telephelyén, hanem tipikusan otthonról vagy más, a munkáltató telephelyétől eltérő helyen tevékenykedik. Magyarországon még kevéssé elterjedt a távmunkavégzés, azonban érdemes megismerkedni az alapvető jellemzőivel. Miben tér el a hagyományos munkaviszonytól? Milyen jellemző sajátosságai vannak? Szakértőnk összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat!

folyóparton, egy csónak mellett laptopon dolgozó férfi

Kép:Pexel

Mi a távmunka?

Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen folytatott olyan rendszeres munkavégzés, amit számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják. Ez a leggyakrabban a munkavállaló saját lakásán való munkavégzést jelenti, de csak azok az esetek tartoznak ide, ahol a munkát számítástechnikai eszközzel végzik. Nem keverendő össze a távmunka az átirányítás eseteivel, amikor például a munkavállaló a munkáltató utasítására átmenetileg más munkahelyen végez munkát.

Ez a foglalkoztatási forma egyre népszerűbb lesz a jövőben, ezért már most érdemes megismerkedni a vonatkozó szabályozással! A távmunka sajátos jellege ugyanis indokolja, hogy a munkavállaló jogait fokozottan kell biztosítani az munkaviszony során.

Többlettájékoztatás a munkavállalónak

Természetesen a távmunka esetén is munkaszerződés szükséges a munkaviszony létrehozásához. A munkáltatónak a munkaviszony kezdetén a távmunkát végzőt is ugyanúgy tájékoztatnia kell, mint a többi dolgozót, így őt is tájékoztatni kell a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkaköri feladatokról, a szabadság alapvető szabályairól és így tovább. Távmunkavégzés esetén a dolgozó munkarendje rendszerint kötetlen, azonban ettől eltérően is meg lehet állapodni.

A szokásos tájékoztatáson túl távmunka esetén a munkáltatónak tájékoztatnia kell a dolgozót a munkáltató általi ellenőrzés szabályairól, a számítástechnikai eszköz használata korlátozásának szabályairól, valamint arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik. Ezek nyilvánvalóan mind olyan többlet információk, amelyek a távmunka sajátosságaiból adódnak.

Meg fog lepődni, mi minden elszámolható a távmunka költségeként
Sok pozitívum és negatívum elmondható a távmunka mellett, vagy ellene, de az tény, hogy anyagilag mind a munkáltató, mind a munkavállaló nagyon jól járhat vele, ugyanis meglehetősen tág az elszámolható költségek területe.

A távmunkát végző is a munkáltatói szervezet része, ezért nem zárható ki sem a munkáltató területéről, sem pedig abból, hogy a többi munkavállalóval kapcsolatot tartson. Ezért a munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

Utasítási jog, ellenőrzés

A távmunkavégzés önálló, ill. telephelyen kívüli jellegéből adódik, hogy a munkáltató utasítási joga alapesetben kevésbé szigorú. A munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Azonban a felek ettől eltérően is megállapodhatnak. A munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a dolgozó kizárólag a munkavégzéshez használhatja.

A távmunka jellegéből adódik a munka ellenőrzésének eltérő szabályozása. A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba. Amennyiben előírta, hogy az eszköz csak munkavégzésre használható, akkor e korlátozás ellenőrzéséhez szükséges mértékig egyéb adatokat is megismerhet a munkáltató. Így például ellenőrizheti, hogy a munkavállaló használta-e filmek letöltésére a számítógépet.

Rendszerint a munkáltató az, aki megállapíthatja az ellenőrzés módját. A munkavégzés helyeként szolgáló ingatlanban való ellenőrzés esetén, az ellenőrzés bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot szintén a munkáltató határozhatja meg. Az ellenőrzés viszont nem jelenthet aránytalan terhet sem a munkavállaló számára, sem pedig a munkavégzés helyéül szolgáló ingatlant használó másik személy számára. Valamint természetesen be kell tartani az általános magatartási szabályokat is, így az ellenőrzés nem sértheti a munkavállaló személyhez fűződő jogait, emberi méltóságát.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Foglalkoztatás – Lehet másképpen is
A folyamatos változások közepette nem könnyű megtervezni, hogy hosszabb távra hány alkalmazottra lehet szüksége a vállalkozásnak, vagy aktuálisan hány ember fizetését bírja el a cég büdzséje. Érdemes számba venni azokat a konstrukciókat, amelyek révén talán megtalálható az optimális megoldás.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor