Mire figyeljünk az elektronikus beszámoló leadásakor?

2016. április 05. kedd - 08:06 / piacesprofit.hu
  •    

Lassan itt az ideje a vállalkozásoknak, hogy leadják az elektronikus beszámolójukat, csakhogy a kötelezettség teljesítésénél van néhány dolog, amelyekre fontos ügyelni. Összeszedtük a legfontosabbakat.

egy ember adatokat számol

Kép:PP archív

A beszámoló közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének akkor tesz eleget a vállalkozó, ha az üzleti év mérleg fordulónapjától számított ötödik hónap utolsó napjáig vagyis december 31-ével záruló üzleti év esetén a következő év május 31-ig – elektronikus úton, a kormányzati portál útján a céginformációs szolgálat részére megküldi.

Az elektronikus beszámoló leadásával kapcsolatban érdemes néhány kérdésre kiemelt figyelmet szentelni – hívta fel a figyelmet a BDO Magyarország hírlevele.

Közzétételi díj utalása

Az illetéktörvény (az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény) módosításával hatályon kívül helyezték a számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételéért fizetendő közzétételi költségtérítést. A beszámolók 2016. január 1. napját követően – beszámolási időszaktól függetlenül – fizetési igazolás csatolása nélkül nyújthatóak be a Céginformációs Szolgálat részére.

Mit kell elektronikusan feltölteni?

  • Mérleg
  • Eredménykimutatás
  • Kiegészítő melléklet
  • Független könyvvizsgálói jelentés (amennyiben kötelező a könyvvizsgálat, vagy a vállalkozás választotta azt)
  • Adózott eredmény felhasználására vonatkozó tulajdonosi határozat

A felsorolt dokumentumokat pdf formátumban kell előállítani. A törvény határozottan tiltja a dokumentumok szkennelését.

A mérlegelfogadó tulajdonosi határozat

Az alapítói határozatban nem csak az éves beszámolót fogadják el a tulajdonosok, hanem ebben döntenek az adózott eredmény felhasználásáról is (osztalékfizetés vagy eredménytartalékba helyezés), így fontos, hogy ez mindenképp szerepeljen a határozat szövegében.

Az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat számát fel kell tüntetni az elektronikus űrlapon, így szintén fontos ennek egyértelmű jelölése a taggyűlési határozaton is.

Olcsóbban, egyszerűbben megúszhatjuk az új számviteli szabályokkal
2016. január 1-jén életbe lép az új számviteli törvény, amely az értékhatár-módosításokon és adminisztrációs könnyítésen túl az osztalékfizetéssel kapcsolatban is jelentős változtatást tartalmaz. Az új szabályozást érdemes már most alaposan átnézni, hiszen a negatív eredménytartalékkal rendelkező cégek nem tudnak majd osztalékot fizetni a 2016. év adózott eredményéből.

Határidő – 2016. május 31- szigorú szankciók!

Aki a határidőt nem tartja be, nem fizeti meg a közzétételi díjat, vagy nem megfelelően tesz eleget a közzétételi kötelezettségnek igen szigorú szankciókra számíthat. Abban az esetben, ha a beszámoló lényeges információkat nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, az adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját ellenőrzése alapján azt állapítja meg, hogy a megadott határidőig az elektronikus űrlap nem érkezett meg, vagy a céginformációs szolgálat arról értesíti a NAV-ot, hogy a cég a közzétételi díjat nem teljesítette, akkor az adóhatóság 15 napon belül felhívja a céget a kötelezettség teljesítésére 30 napos határidővel, és 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtja

A fenti határidő eredménytelen elteltét követően újabb 60 napos határidő kitűzésével és 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabásával ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.

Ha az ismételt felhívás ellenére a társaság nem tesz eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, az állami adóhatóság további figyelmeztetés nélkül hivatalból törli az adózó adószámát (megszűnt az adószám törlését megelőző felfüggesztési eljárás). Erről értesíti a cégbíróságot, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor