Mi véd meg, ha a tőke kiszáll?

2014. szeptember 29. hétfő - 08:06 / piacesprofit.hu
  •    

Bár a tőkebefektetések sok esetben tervezett időtávra szólnak, külső körülmények hatására vagy az egyik fél indokolt kezdeményezésére akár korábban is vége lehet a cégtulajdonosokkal való partnerségnek.

Mi véd meg, h a tőke kiszáll? – Kép: Pixabay

Habár korai exit esetén a nem várt lépésnek kitett fél rosszabb helyzetbe kerülhetne, a szerződés egyes elemei egyensúlyba hozzák a két fél igényeit és jogait. Az erre vonatkozó tételeket (drag along jog és tag along jog) a felek előre lefektethetik, az SZTA esetében ezek bármikor megtekinthetők a nyilvános term sheetben.

Hogy milyen esetekben kerülhet sor a korai kiszállásra, arról itt olvashat részletesebben!

A nyilvános term sheet célja, hogy a tőkebefektető kiszállási stratégiája és együttműködési feltételei még azelőtt átláthatók legyenek a vállalkozások számára, hogy egyáltalán kapcsolatba lépnének a tőkebefektetővel. Így ha a cég a nem tud vagy nem kíván minden, a befektetési szerződésben foglalt elemet teljesíteni, annak nem a tárgyalások során vagy a tőkebefektetés előtti pillanatban kell kiderülnie – figyelmeztet legfrissebb bejegyzésében a Széchenyi Tőkealap szakmai blogja.

A befektetés feltételei és a befektető jogai mellett rendkívül fontos elem a tőkebefektető kiszállásának időpontja és módja abban az esetben, ha az eltér a tervezettől. Általában az egyoldalú hátrányos helyzet kiküszöbölésére kerül a szerződés szövegébe az együttértékesítési kötelezettség vállalása (Drag Along) és az együttértékesítési jog (Tag Along).

A drag along jog

Az együttértékesítési kötelezettség a befektetőt védi olyan esetekben, amikor a vállalkozás megszegi a szerződésben foglaltakat. Ha egy olyan vételi ajánlat érkezik a szerződésszegéssel párhuzamosan, amely a befektető üzletrészén túl az alapítók üzletrészére is kiterjed, akkor egyrészt a befektetőnek joga van a vételi ajánlat elfogadására, másrészt kötelezheti a tulajdonosokat, hogy a vételi ajánlat kielégítésének megfelelő mértékű tulajdonrészüket adják el az ajánlattevőnek. Ebben az esetben a tulajdonos üzletrészének vételi ára megegyezik a befektető által eladott rész árával. Azon túl, hogy a kötelezettség a befektetőt védi, az üzlet tisztaságát is biztosítja, így egy tisztán és a közös terveknek megfelelően működő cég esetében nincs szükség az alkalmazására.

A tag along jog

Az együttértékesítési jog a kisebbségi tulajdonost védi, hogy ne kerüljön össze olyan társtulajdonossal, akivel eredetileg nem tervezte az együttműködést. Ha az egyik tulajdonos olyan vételi ajánlatot kap, amelyet elfogad, a másik tulajdonos élhet az együttértékesítési jogával (ez már nem kötelezettség), azaz ugyanazon vételi áron és feltételekkel ő is értékesítheti tulajdonrészét.

Mivel az SZTA minden esetben kisebbségi tulajdonosként száll be a vállalkozásokba, így a szerződés szerint ő is élhet tag along jogával. Tehát ha a vállalkozás bizonyos mértékű üzletrészére ajánlatot kap, a tőkealapnak lehetősége van kötelezni a vállalkozást, hogy csak az alap üzletrészével együtt adhassa el az övét. Azonban ha a vételi ajánlatnak kisebb ellenértéke van az alap és a tulajdonos közötti megállapodásénál, akkor azon túl, hogy nem él együttértékesítési jogával, arról is dönthet, hogy a tulajdonos nem adhatja el üzletrészét. Ellenkező esetben ugyanis a befektető nem csak hogy egy számára korábban nem ismert társbefektetővel maradna együtt egy cégben, de még bukna is a befektetésen. A többségi tulajdonos azonban akár vállalhatja is a különbözet kiegyenlítését, így a befektető is pozitív mérleggel szállhat ki a vállalatból, és a tulajdonos sincs a befektetőhöz kötve, ha egy másik társtulajdonossal szeretne osztozni a cégen.

„Hozomra” egy induló cég sem kap tőkét
Mitől lesznek kivitelezhetőek az új cégek tervei? Milyen tárgyi és személyi biztosítékokról kell gondoskodniuk ahhoz, hogy tőkét vonhassanak be akár úgy is, hogy eszközeik és eddigi eredményeik ezt egyelőre nem képesek alátámasztani? Mire figyeljen oda egy új vállalkozás ahhoz, hogy egy befektető minél előbb tőkebefogadásra érettnek tekintse?

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek