Mentorálás – hogyan csináljuk jól?

2018. január 05. péntek - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Napjainkra egyre elterjedtebb, egyre „divatosabb” dolognak számít a mentorálás mind az oktatásban, mind a munkaerőpiacon. De milyen egy igazi mentor? Mi az, amire egy pályakezdőnek szüksége van egy vállalati mentortól?

Az, ha egy vállalat vállalja, hogy a pályakezdő fiatalok mellé mentort állít, az sok esetben pozitív hatással van a fiatalok jelentkezési kedvére, illetve hosszú távon, ha a program jól működik, elősegíti a fiatalok megtartását is. Ennek az az oka, hogy egy igazi mentor idővel olyan példaképpé válik, akire felnéznek a mentoráltjai, ami azért fontos, mert – ahogy mostanában rengeteg fórumon, illetve tapasztalati úton is találkozhatunk vele – az emberek nem a vállalathoz, hanem az emberekhez lojálisak. Mentornak lenni hatalmas felelősség – és nem mindig kifizetődő.

Mentor vagyok! Vagy mentorált?
A mentorprogramok virágkorát éljük napjainkban. Mind a különböző oktatási szinteken, mind a vállalati szférában tetten érhetőek a különböző nevesített mentorrendszerek. A szerepek előre meghatározottak: mentor vagy mentorált, de vajon melyik félnek előnyösebb a szerepköre?

Egy jó mentornak számos tulajdonsággal kell rendelkeznie:

  1. Először is tapasztalattal és tudással, amivel segíti a boldogulást az ismeretlenben, viszont nem a mentorált helyett dolgozik. Rá kell világítania a hiányosságokra, illetve a megoldási lehetőségekre, de magát a folyamatot engednie kell, hogy a mentorált oldja meg.
  2. Képesnek kell lennie átadni ezt a tudást, hiszen enélkül nem tud működni az egész folyamat. Számos nagyon okos szakember van, aki bármit meg tud oldani, viszont továbbadni, elmagyarázni nem tudja a folyamatokat és ok-okozati kapcsolatokat.
  3. Hinnie kell a mentoráltjában és emberként is megismerni, megérteni őt. Mindig nyíltnak és őszintének kell lennie, még akkor is, ha ezzel megbántja a másikat. Az őszinte kritika az, amiből a legtöbbet tanulhatunk, viszont fontos, hogy a megfogalmazás ne legyen nyers, mert azzal sérülhet a felek közötti kapcsolat.
  4. Rá kell érnie. Ha valaki vállalja, hogy mentor lesz, vállalnia kell azt is, hogy mindig jelen lesz és segít akkor, amikor a mentoráltjának szüksége van rá. Eleinte ez nyilván sűrűbben előfordul, később viszont fokozatosan egyre ritkábbá fognak válni ezek az alkalmak, ahogy a mentorált is beletanul a feladatokba, és felveszi a ritmust.
  5. Nyitottnak és türelmesnek kell lennie, hiszen hosszú távon bosszantó lehet, hogy valaki folyton kérdez, és kizökkenti a saját munkájából, miközben neki is számos határidős feladata van. Nem szabad elbagatellizálni, illetve kigúnyolni a mentoráltakat, mert ezzel is rombolja a kapcsolatot kettejük között.
Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

Ahogy korábban is írtam, a mentorálás komoly felelősséggel jár. Pontosan ezért akkor, ha valaki ezt nem tudja szívvel-lélekkel felvállalni, nem szabad elkezdeni, mert abban a pillanatban, hogy a mentorált tehernek érzi magát, a kapcsolat megtörik, és a „mentorálás” mint olyan értelmetlené válik, ami több hátrányt hoz, mint hasznot.

Összességében viszont, úgy vélem, hogy egy igazi mentor minden fiatal álma. Akik ambíciókkal vágnak bele a munka világába, lelkesen az új kihívásoktól, tisztelettel tekintenek arra, aki tudásából, idejéből és energiájából arra áldoz, hogy ők is jobbak lehessenek. A pályakezdés minden fiatal számára egy új és ijesztő időszak. Ha ilyenkor kapnak egy példaképet, aki hiteles, és ő is úgy tekint a mentorálásra, mint küldetésre, melynek a fejlesztés a célja, szárnyakad ad egy fiatalnak. És mi mást is akarhatna egy vezető, mint azt, hogy alkalmazottai szárnyaljanak?

Szerző:

Gyenei Orsolya Ildikó

A Pannon Pentor Program
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2015 őszén indult meg a Pannon Pentor program elsős hallgatók részére. A Pentor Program egy olyan mentorálási rendszer, amelynek első és legfontosabb alappillére az oktatók és hallgatók közötti mentor – mentorált kapcsolat kialakítása és eredményes működtetése. Minden Pentor (mentor) szakmailag magas tudású, a mentorképzésen elsajátított speciális kompetenciákat és módszereket alkalmazó oktató.
Amennyiben több információra kíváncsi, vagy szívesen venne részt vállalati mentorként a munkánkban, várjuk jelentkezését!

Feliratkozom a(z) Cégvezetés & irányítás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek