Mennyi tőke kell?

2015. március 17. kedd - 11:02 / piacesprofit.hu
  •    

A társasági jog tőkekövetelményeinek alapvetően hitelezővédelmi funkciói vannak, ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy a jogi szabályozás ne legyen gátja a vállalkozások piacra lépésének. Az új Ptk. jelentősen változtatott a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésére vonatkozó szabályokon, amelyek most már egyre több cég számára aktuálissá válnak.

Kép: Pixabay

A tőkekövetelmények a társasági jog azon szabályainak összefoglaló megnevezése, amelyek az egyes gazdasági társaságok saját tőkéjére, ezen belül jegyzett tőkéjének nagyságára vonatkozó rendelkezéseket fogalmaznak meg. A tőkekövetelmények „időbeliségét” tekintve különbséget tehetünk a társaság alapításához kapcsolódó, valamint a társaság működése során érvényesítendő szabályok között. A tőkekövetelményektől a hitelezővédelmi szabályok a Ptk. 3:4. § (3) bekezdése értelmében nem lehet érvényesen eltérni.

Azoknál a társasági formáknál, ahol a társaság tulajdonosainak mögöttes felelőssége korlátlan, a jogszabály továbbra sem tartja szükségesnek a saját tőke nagyságát előíró szabályok megalkotását. Ennek megfelelően a közkereseti társaságok és a betéti társaságok esetében nem határozza meg a törvény a jegyzett tőke minimumát, ezekre a társasági formákra csak a gazdasági társaságok általános vagyoni hozzájárulási kötelezettséggel kapcsolatos szabályai vonatkoznak – figyelmeztet együttműködő partnerünk, az Adó Online szakértői cikkében.

A korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatos egyik leginkább közismert változás, hogy az új Ptk. – szemben a Gt. 500 ezer forintos szabályával – ismét 3 millió forintban határozza meg a törzstőke minimumát. A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett vagy a bejegyzés alatt álló korlátolt felelősségű társaságok legkésőbb 2016. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni vagy átalakulni, egyesülni, azzal a kitétellel, hogy a tőkeemelésről az új Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhatnak.

KFT. HÁROMMILLIÓS TÖRZSTŐKÉVEL? VAN MÁS MEGOLDÁS!
Egy kezdő vállalkozásnak gondot okozhat az új Ptk.-ban meghatározott magasabb törzstőke-követelmény. A Piac & Profit szakértője szerint viszont van egyszerűbb és olcsóbb megoldás is!

A tőkeemelésről, átalakulásról vagy egyesülésről való döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a társasági szerződés módosításáról nem határozhat. (Az új Ptk. számos pontban felülírta a régi szabályozást.)

Az új Ptk. változtatott a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésére vonatkozó szabályokon. Egyrészről a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig nem köteles a tag a pénzbeli hozzájárulásának legalább felét a társaság rendelkezésére bocsátani, másrészről a meg nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulásra a társasági szerződésben a nyilvántartásba vételtől számított 1 évnél hosszabb határidő is megszabható. Ezekben az esetekben két garanciális szabály biztosítja a hitelezői érdekek védelmét:

a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok vagyoni hozzájárulásával együtt el nem éri a törzstőke mértékét, és

a tagok kötelesek helytállni a még nem teljesített vagyoni hozzájárulásuk erejéig a társaság tartozásaiért.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek