Megkezdődött a tavalyi kárenyhítések kifizetése

2013. március 14. csütörtök - 15:05 / piacesprofit.hu
  •    

Összesen 7,4 milliárd forint, 2012-re vonatkozó kárenyhítési juttatás kifizetését kezdte meg 4400 kérelmező részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).

A közleményben kiemelik, hogy a rendelkezésre álló keret nagysága az idén lehetővé tette, hogy a jogos igényeket az MVH visszaosztás nélkül teljesíteni tudja. A kárenyhítő juttatásra vonatkozó jogosultság, továbbá a kárenyhítő juttatás összegének megállapítása során a hivatal a mezőgazdasági termelő által tett nyilatkozatok, a kárenyhítési hozzájárulás teljesítése, az agrárkár-megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány és a biztosító által adott nyilatkozatok figyelembevételével hozta meg döntését.

400 milliárdos kárt okozott a tavalyi aszály – Kép: SXC

Az MVH által előkészített kifizetési terv jóváhagyását követően a Vidékfejlesztési Minisztérium soron kívül intézkedett a szükséges forrás rendelkezésre bocsátásáról, ezáltal a kárenyhítő juttatások kifizetése a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidő előtt két héttel, március 13-án megkezdődött.

A megyei földművelésügyi igazgatóságok elérhetőségei, a kárenyhítési rendelet szövege, illetve a kérelemhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a NÉBIH weboldalán. További kérdés esetén a termelők az illetékes megyei szakemberekhez, valamint a falugazdászokhoz egyaránt fordulhatnak.

További információk a kárbejelentéssel kapcsolatban itt olvashatók!

Tavaly 300-400 milliárd forint közöttire tehető aszálykár, és az emiatt jelentősen – 40-50 százalékkal – zsugorodó takarmánytermelés jelentősen csökkentette a gazdák jövedelmét és növeli hiteligényüket. Az aszálykárral sújtott agrárvállalkozók megsegítésére többféle eszköz is rendelkezésre áll. A területalapú támogatások előlegének kifizetése december helyett már októberben megkezdődött. A támogatási előleg gyorsított kifizetése a szektor szereplői számára pozitív folyamatot indít el, ugyanakkor a már igénybe vett banki előfinanszírozás miatt ez a megoldás főképpen a kamatmegtakarítás révén – segíti a gazdákat, az agrárvállalkozások pénzügyi stabilitásának erősítésével pedig közvetetten növeli a szektor hitelképességét is.

További részletek itt olvashatók!

Mi is ez a kárenyhítés?
A kárenyhítés alapja a 2008. december 18-án elfogadott és 2009. február 3-án hatályba lépett új kárenyhítési törvény (2008. évi CI. törvény), mely a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szól. Ha valaki a törvény végrehajtásának módjára is kíváncsi, akkor azokat a 32/2009 (III.31) és a 116/2009 (VIII.29) FVM rendeletekbe találja meg. A kárenyhítés sajnos nem mindenkire vonatkozik, csak azokra, akik termőföldet (szántóföldet, szőlő- és gyümölcsültetvényt) művelnek Így azokat nem érinti, akik termőfölddel nem rendelkeznek, pl. földnélküli állattartókat. A kárenyhítés célja az, hogy a kárenyhítési rendszerbe önként belépők (őstermelők, családi gazdálkodók), vagy belépésre kötelezettek (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók) befizetéseiből évenként olyan nagyságú forrás képeződjön, amely a törvény által előírt költségvetési kiegészítéssel együtt középtávon méltányos kárenyhítést nyújtson azoknak a gazdálkodóknak, akiknek az elemi károk miatt a növénytermesztéssel összefüggő gazdálkodásukban a hozamérték-csökkenés több, mint harminc százalék. A termelők bizonyos köreinek tehát kötelező, másoknak nem kötelező részt venni, illetve belépni a kárenyhítés rendszerébe. Aki viszont nem lép be, az lemond minden olyan támogatásról, amely elemi csapás esetén, megillethetné őt. A költségvetési kiegészítés jelenleg 100 %. Ez annyit jelent, hogy a kárenyhítési alapba, a termelők befizetései után befolyó összeghez az állam ugyan annyit betesz.