Még nem késő rendelkezni a társasági adóról

2016. április 18. hétfő - 08:09 / piacesprofit.hu
  •    

A tavasz nem a rügyfakadást jelenti a vállalkozásoknál, hanem a május közeledtével egyre sürgetőbbé válik az éves társasági adó bevallásának elkészítése is. Érdemes átgondolni milyen kedvezményeket vehetünk igénybe és azt se feledjük el, hogy még nem késő felajánlani adónk egy részét sem.

érdemes ügyelni a társasági adó változásaira

Kép: Pixabay

A tavasz érkeztével beköszöntött az éves bevallási szezon is, és május közeledtével egyre közelebb kerül az éves társasági adóbevallás elkészítésének általános határideje is (naptári éveseknél május 31.). Érdemes tehát átgondolni, milyen kedvezményekkel csökkenthető a fizetendő társasági adó. Emellett még időben vagyunk ahhoz is, hogy a társasági adókedvezmény mellett múlt évben megnyílt új lehetőséggel, az adóról való rendelkezéssel éljünk, hiszen a konstrukció jellegéből adódóan azzal az éves társasági adóbevallás készítésekor is számolhat minden érintett társaság, még az is, aki az év során ezt a lehetőséget, akár a kapcsolódó adminisztrációtól tartva esetleg nem használta ki – hívta fel a figyelmet a Mazars adótanácsadó és könyvvizsgáló cég.

Az adóról való rendelkezés lehetőséget ad arra, hogy a társaságok úgy támogassanak kulturális (film- és/vagy előadó-művészeti) és sportcélokat, hogy egyrészt az átutalt összegre tekintettel adójóváírás illeti meg őket, másrészt, és talán ez még nagyobb előny, a felajánlással nem kell az adókedvezmények esetében tapasztalt magas kockázattal számolni. A rendelkezés esetén ugyanis a teljes társasági adót a NAV felé utalja a társaság, és a NAV utalja tovább a választott szervezet felé, feltéve, ha minden kapcsolódó feltételnek megfelelünk. Hasonlóan működik tehát a rendszer, mint magánszemélyek esetében a kétszer egy százalék, de a társasági adó esetében lényegesen nagyobb felajánlás tehető.

A Tao-kedvezmények szabályainak legfrissebb változásairól itt olvashat!

Bőven vannak adminisztratív teendők

Fő szabály szerint a társasági adó legfeljebb 80%-áról lehet rendelkezni. Felajánlás történhet a különböző kedvezményezett célok (film, előadó-művészet vagy sport) között megosztva is, sőt a látvány-csapatsport támogatására történő felajánlás esetén a különböző támogatási jogcímek között megosztva is lehet rendelkezni. A rendelkezés három ütemben – vagy azok kombinációjában – tehető meg: egyrészt a havi, illetve negyedéves adóelőlegeknél, másrészt a társasági adóelőleg feltöltésnél és végül az éves társasági adóbevallás időpontjá­ban. A havi, illetve negyedéves társasági adóelőlegek terhére tett rendelkezésnél (a fő szabálytól eltérően) legfeljebb az adóelőleg 50%-áról rendelkezhetünk, mely után 7,5% adójóváírásra számíthatunk. A feltöltés és az éves adóbevallás időpontjában az adó maximum 80%-ához hiányzó mértékig rendelkezhetünk. A feltöltéskor tett rendelkezésnél még szintén 7,5% adójóváírás jár, ezért célszerű még évközben rendelkezni, jóllehet akkor az éves adókötelezettség pontos mértéke még nem ismert, ezáltal a maximálisan felajánlható összeg is csak becsülhető. Az éves adóbevallásnál ezzel szemben már csekélyebb, de még mindig kedvező 2,5% adójóváírással kalkulálhatunk.

Most szembesülünk sok új szabállyal, nem árt figyelni!
Sok cégnél mostanában zárják a 2015-ös évet, és e közben most először kell alkalmazniuk számos új szabályt. Ehhez szeretnénk egyfajta „check list”-et adni a LeitnerLeitner szakértőinek segítségével, hogy senki ne feledkezzen el semmiről, és hogy minden kedvező lehetőséget kihasználhassanak az érintettek.

A látvány-csapatsportok támogatása speciális annyiban, hogy a rendelkező nyilatkozatban felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatási minősül, ami a társasági adóban nem minősül elismert költségnek. A kiegészítő támogatás feltételeiről a felek támogatási vagy szponzori szerződésben rendelkezhetnek. Míg a támogatási szerződés esetén a társaság nem jogosult ellenszolgáltatásra, a szponzori szerződés esetében igen, viszont ez utóbbi általános forgalmi adó kötelezettséget von maga után.

A rendelkezést csak akkor teljesíti a NAV, ha az imént ismertetett számítási korlátokon kívül a rendelkezés dokumentációs háttere is rendben van. A lenti felsorolással nemcsak tájékozód­hat, de át is tekintheti, milyen adminisztratív lépéseket kell megtenni a rendelkezéssel kapcsolatban!

Együttes kérelem

A társaság és a kiválasztott szervezet együttes kérelmet készít és nyújt be – a ked­vez­mé­nye­zett céltól függően – a kiválasztott szervezet tevékenysége szerint illetékes szakmai hatósághoz. Az illetékes hatóság filmalkotások esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda (NKA Igazgatósága), látvány-csapatsportok esetén az országos sportági szakszövetség, illetve a sportpolitikáért felelős miniszter.

Behajtási költségátalány: csak ha tényleg kérik
A behajtási költségátalány új szabályozása lehetővé teszi a korábbi, még el nem könyvelt tételek törlését, de a nagy kérdés, hogyan járjanak el azok a vállalkozások, amelyek a törvény kihirdetése előtt már lekönyvelték a tavalyi tételeket.

Aláírt együttműködési szerződés

Amennyiben kedvezményezett célként látvány-csapatsportot kíván támogatni, együtt­működési szerződést kell kötni a kiválasztott szervezettel, melyben a felek a támogatás részleteit rögzítik. Mind az alap-, mind a kiegészítő támogatás kereteit írásba kell foglalni.

Igazolás

Az illetékes hatóság a kiválasztott szervezet és a társaság együttes kérelme alapján igazolást állít ki, amelyet az adóhatósághoz meg kell küldeni (felajánlás időpontjától függően a rendelkező nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg, a feltöltésig vagy a társasági adóbevallás benyújtásáig). Amennyiben az igazolás elektronikus úton került kiállításra, akkor az igazolást is elektronikus úton, a rendelkező nyomtatvány csatolmányaként kell a NAV-hoz eljuttatni; ha papír alapon adták ki az igazolást, akkor postán vagy személyesen kell azt leadni.

Rendelkező nyilatkozat

A rendelkező nyilatkozat megtételére három ütemben van lehetőség. Elsőként az adóelőleg terhére tehető nyilatkozat (a RENDNY nyomtatványon), majd a társasági adóelőleg-kiegészítéskor (01-es számú bevalláson). 2015. adóév kapcsán az utolsó és még aktuális lehetőség, hogy a társasági adóbevallásban (29-es számú bevallás) rendelkezik a társaság.

Köztartozás mentesség

A rendelkezés érvényességének feltétele, hogy sem a támogató, sem a támogatott szervezetnek ne legyen 100 ezer forintot meghaladó összegű adótartozása az átutalás időpontjában.

Pontos bevallás benyújtás és fizetési teljesítés

Szintén szempont, hogy a társaság a vonatkozó bevallásait határidőben benyújtsa, és a fizetendő adóelőlege(ke)t, illetve adót időben megfizesse. Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat(ok)ban, valamint a bevallásban jelölt rendelkezés kapcsán megvizsgálja a felajánlásra való jogosultságát. Fontos és szigorú kritérium, hogy abban az esetben, ha a társaság a fenti kötelezettségének valamelyikének nem tesz, illetve tett eleget, úgy az átutalás a támogatott részére nem teljesíthető.

Ha a támogató és a támogatott is eleget tesz, illetve tett a fenti kötelezettségeknek, a támogatás összegét az adóhatóság 15 napon belül elutalja. A látvány-csapatsportok esetén azonban csupán a felajánlott összeg 87,5%-ának 99%-át (azaz 86,63%-ot) kapja meg a kedvezményezett, ekképpen ez az összeg képezi a jóváírás alapját. A rendelkezés miatt járó adójóváírás napja a társaság adófolyószámláján az éves társasági adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja, tehát a naptári éves adózók esetében 2016. július 1.

Időzített bombák ketyegnek a vállalatoknál
A kapcsolt vállalkozásokra számos jogszabály tartalmaz előírásokat, amelyek miatt számos buktatóval szembesülhetnek a cégek. Azt a néhány legfontosabb kockázati pontot mutatjuk be, amelyek a legmagasabb mulasztási bírság tétellel járhatnak és valóságos időzített bombaként ketyegnek a cégek könyvelésében.

Feliratkozom a(z) Költségkímélés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek