Még kiváltható az őstermelői!

2013. március 14. csütörtök - 17:07 / piacesprofit.hu
  •    

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívja a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy téves az az információ, amely szerint az őstermelői igazolvány kiállítása vagy érvényesítése kizárólag tárgyév március 20-áig kérelmezhető.

A március 20-ai határidőnek kizárólag azon őstermelők esetében van jelentősége, akik tárgyév január 1-je és március 20-ika között is folytattak őstermelői tevékenységet, illetve azon ügyfelek esetében, akik a társadalombiztosítási rendszerben kizárólag őstermelőként biztosítottak. Az őstermelői igazolvány ugyanis január elsejétől hatályos, ha azt az adott adóév március 20-áig érvényesítik.

Még őn is lehet őstermelő – Kép: SXC

A március 20-át követően érvényesített igazolványok a kiállítás napjától kezdődően hatályosak.

Az őstermelői igazolvány kiállítása vagy érvényesítése egész évben kérelmezhető, az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervénél (járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal falugazdász irodája, megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatósága).

Az őstermelői igazolvány kiállításához szükséges nyomtatványok letölthetők a NÉBIH honlapjáról.

Bejelentési kötelezettség

Akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. (Tft.) 25/G. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségüknek 2013. március 30-ig a járási földhivatalok felé kell eleget tenniük.

Magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát kell bejelentenie, egyidejűleg csatolnia kell lakcímkártyája másolatát is, mely a személyi azonosítót tartalmazza.

Gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie, egyidejűleg csatolnia kell a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.

A bejelentés díjmentes. A bejelentéshez kötelező a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használata, melyet a www.foldhivatal.hu honlapról, a „Nyomtatványok” menüpontból tölthetnek le, vagy az adatlap a járási földhivataloknál beszerezhető.

A bejelentést elmulasztó földhasználó a Tft. 25/G. § (5) bekezdése értelmében földhasználati bírsággal sújtható.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek