Még jobban megéri jövőre KIVA-ra váltani

2016. november 11. péntek - 12:03 / piacesprofit.hu
  •    

Érdemes átgondolni a kisvállalati adózásra való áttérést. Jövőre ugyanis komoly könnyítések lépnek életbe a KIVA szabályozásában. Jelentősen egyszerűsödik az átállás, csökken az adóalap-módosító tételek száma, és néhány további részletszabály is kedvezőbbé válik.

adatsorokkal számol

Kép:PP archív

Január 1-jétől jelentősen megváltozik a kisvállalati adó szabályozása, a változások jó része kedvező az ezen adózási módot választó vállalkozások számára. Ezért érdemes átgondolni azon adóalanyok részére, akik eddig nem a KIVA szerint adóztak, nem lenne-e érdemes 2017. január 1-jétől a kisvállalati adót választaniuk.

A KATA-ra vonatkozóan is új szabályokat javasolt az őszi adócsomagban az NGM.

2017-től jelentősen egyszerűsödik a kisvállalati adó szabályozása, alapja – a személyi jellegű kifizetések és néhány korrekciós tétel mellett – a jóváhagyott osztalék lesz, amely a nettó tőkebevonással is csökkenthető. A változtatással együtt jelentősen egyszerűsödik az átállás, csökken az adóalap-módosító tételek száma, és néhány további részletszabály is kedvezőbbé válik. Mivel a vállalkozásba visszaforgatott nyereség azonnal levonható az adóalapból, így ez az adózási mód különösen kedvező a gyorsan növekvő vállalkozások számára – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Annak a cégnek, amelynek a bértömege nagyobb a nyereségénél, vagy amelyik növekedésre fordítja a nyereségét, mindenképp érdemes átgondolni a kivára váltást. Az adónemet, előnyei ellenére, az azzal potenciálisan jól járó vállalakozásoknak csak egy kis része, csupán mintegy 7 ezer vállalkozás választotta, elsősorban az áttérési, illetve a várható adókötelezettség tervezhetőségi nehézségek miatt, amelyek jövőre jelentősen egyszerűsödnek. Az adóváltozásokkal a kivás cégek összességében 1 milliárd forintot spórolhatnak majd, és az adminisztráció is csökken.

Így fog kinézni jövőre a cafeteria
Jön a százezer forintos készpénzjuttatási lehetőség, megmaradnak az adómentes juttatások, 50 százalékos munkáltatói terhet kell fizetni jövőre a bérlet és az iskolakezdési támogatás után. Itt olvashat a részletekről.

2017-től az eddigi 25 helyett 50 foglalkoztatottig választható a kiva, és a vállalkozás mindaddig a kisvállalati adó hatálya alatt maradhat, amíg a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a százat. A kivát azok a vállalkozások választhatják, amelyek előző évi bevétele, illetve a mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázmillió forintot. A kisvállalati adó mértéke a törvény által meghatározott adóalap 16 százaléka, melynek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített (’T203KV jelű) nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. A bejelentés, a megtételének napjától számított 30 napon belül az erre a célra rendszeresített (’T203KV jelű) nyomtatványon, elektronikus úton visszavonható azzal, hogy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bejelentés visszavonása esetén a kisvállalati adóalanyiság nem jön létre. Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozása meghaladja az 1 millió forintot.

Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2016. december 31-éig be kell jelentkezni a KIVA hatálya alá, aki 2017. január 1-jétől ezt az adózás módot kívánja alkalmazni, viszont a bejelentés megtételétől számított 30 napon belül még meggondolhatja magát.

Egy angyali kedvezmény
Több új adókedvezmény is bevezetésre kerül a társasági adózásban 2017-től. Az egyik ilyen a feltörekvő innovatív kisvállalkozásokba befektetett tőke után járó adóalap-csökkentő tétel, amely viszont szigorú szankciókat is kilátásba helyez, így érdemes alaposabban körüljárni.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek