Meddig adómentes az egyszerűsített foglalkoztatott munkabére?

2017. szeptember 05. kedd - 06:10 / piacesprofit.hu
  •    

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet a munkavállalónak be kell vallania, ha e tevékenységének bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget. De meddig adómentes az így kapott munkabér? Szakértőnk válaszol!

A munkáltató egyszerűsített módon létesíthet munkaviszonyt mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára, valamint alkalmi munkára. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony alapján személyi alapbérként a dolgozóknak legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százalékát, illetve garantált bérminimum esetén 87 százalékát kell megállapítani – figyelmeztet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

Középfokú végzettséghez, középfokú szakképzettséghez nem kötött munkakörökben egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozóknak így naponta minimum 4990 Ft-ot, egy órára 623 Ft minimális díjazást kell megállapítani. Ha azonban a betöltött munkakör legalább középfokú szakképzettséghez, középfokú végzettséghez kötött, a dolgozónak megállapított napi bére minimális összegének a 6447 Ft-ot, egy órára járó bérének a 806 Ft-ot el kell érnie.

Kép:PP archív

Kép: PP archív

Annak megítéléséhez, hogy az adott munkakör betöltése igényel-e középfokú végzettséget, illetve középfokú szakképesítést, az alábbiak nyújtanak segítséget:

  • Központi Statisztikai Hivatal által kiadott FEOR-08 foglalkozási főcsoportjainak készség (képzettség) szintjeinek meghatározása,
  • a tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály (jegyzékét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján – www.nive.hu – találjuk meg),
  • valamint a munkáltató saját belső szabályzataiban rögzített egyéb előírások.
A háztartási munka is adóköteles
A háztartási munka egy adórendszeren kívüli keresettel járó munkavégzés, tehát az azért kapott jövedelem adó- és járulékmentes bevételnek minősül – ezért szakértő partnerünk segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb szabályokat.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatható a filmipari statiszta (FEOR 3711) is. A statiszták egy napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 12 000 Ft-ot, ebből jövedelmet nem kell megállapítani, és bevallani sem kell.

A munkavállalóknak abban az esetben kell bevallania az egyszerűsített foglalkoztatásban megszerzett jövedelmet 2018. május 20-ig, ha az ebből a tevékenységből származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget. Ez a foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján érvényes legkisebb munkabér (5870 Ft/nap) vagy ha a foglalkoztatásra középfokú szakképzettséget, végzettséget igénylő munkakörben került sor, akkor a garantált bérminimum (7410 Ft /nap) egy napi összegének szorzataként határozható meg. Jövedelemként kizárólag az így megállapított mentesített keretösszeg feletti részt kell figyelembe venni és bevallani, melyet 15 százalék személyi jövedelemadó terhel.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek