Már elektronikusan kell vezetni az építési naplót!

2013. október 03. csütörtök - 08:01 / piacesprofit.hu
  •    

Egy építési beruházáshoz a több papír alapú napló helyett csak egy elektronikus építési napló fog tartozni. Az elektronikus építési napló könnyen olvasható, a módosítások, javítások egyszerűbben követhetőek. Megszűnik a kivitelezés megkezdéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség és tudomásulvételi eljárás.

Már elektronikusan kell vezetni az építési naplót – Kép: SXC

Az építési naplót a 2013. október 1-jét követően induló kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni, de akik 2013. október 1. előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is fejezhetik. Az építtető és a fővállalkozó kivitelező irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatai egyszerűsödnek. A kivitelezés teljes folyamata nyomon követhető, távolról is figyelemmel kísérhető az egyes építkezések készültségi foka, az épp folyó építési tevékenységek. Az átláthatóbb, megfelelően dokumentált kivitelezés segíti az alvállalkozók kifizetését, elősegíti a lánctartozás megfékezését, javítja a kisvállalkozók jogbiztonságát, elősegíti a jogviták lezárását. Ezért fontos az építőipari lánctartozások felszámolását célzó elektronikus építési napló használatának kötelezettsége. A terv szerint ez is egy eszköz lehet a körbetartozások felszámolásához, a szakma azonban inkább elhalasztaná a bevezetést, mert nem készültek fel rá.

 Amit feltétlenül tudni kell az elektronikus építési napló bevezetéséről:

Az elektronikus építési napló bárhonnan, a nap bármely szakában és egyidejűleg több szereplő számára is elérhető – olvasható a Magyar kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Az alkalmazás számítógépet és internetkapcsolatot igényel. Nem szükséges semmilyen programot megvásárolni, sem telepíteni hozzá. Átmeneti internet-hozzáférés hiányában lehetőség lesz offline (internetkapcsolat nélküli) naplóvezetésre is, maximum 3 naponkénti kötelező internetes feltöltéssel.

Az offline naplóvezetéshez csupán az ingyenes ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) programot kell feltelepíteni a saját számítógépre. Ügyfélkapun keresztül történik a belépés, és a napi jelentések, eseti bejegyzések, naplómellékletek, valamint az offline naplórészek feltöltése. Továbbra is minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

E-ügyintézés magyar módra, papíron
Idén januártól az építési eljárásban a határidőre nem reagáló szakhatóság hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ennek ellenére az építésügyi hatóságok határidőn túl is várnak a szakhatósági véleményre, ráadásul az elektronikusan benyújtott iratokat papíron is bekérik.

Az építési napló vezetésére, tartalmára vonatkozó szabályok nem változnak meg az elektronikus építési napló bevezetésével, viszont az alkalmazás segíti a szabályoknak megfelelő építésinapló-vezetést.

Harc a lánctartozások ellen

A lánctartozások csökkentése érdekében készült el a polgári törvénykönyv 2013. július 1-jével hatályos, pénzfizetésre vonatkozó szabályozása is, amely szigorúbb fizetési határidőket és szankciókat ír elő. Eszerint megtámadhatók a 60 napnál hosszabb fizetési határidőt meghatározó szerződési feltételek, növekszik a késedelmi kamat mértéke, és 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalány fizetésére kötelezhető a késedelmesen fizető szerződő partner. Ezen felül új eszközzel védekezhetnek az indokolatlanul vitatott teljesítésekből adódó késedelmes fizetés ellen a hazai építőipari vállalkozások. Az újonnan létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv kérelemre a legtöbb építési szerződéshez kapcsolódó teljesítést ellenőrizheti – és legfeljebb 60 nap alatt – a bíróság által is elfogadott szakvéleményt állít ki. (Erről itt olvashat bővebben.)

Fontos tudnivalók, elérhetőségek

Elérhetőségek:

Az éles alkalmazás 2013. október 1-jétől a www.e-epites.hu/oeny/ oldalon elérhető. 2013 szeptemberétől demó verzióban lehet ismerkedni a programmal.

Tájékoztató és oktatási anyagok, segédletek is folyamatosan frissítve elérhetőek  a www.e-epites.hu/e-epitesi-naplo oldalon.

A szakmai szervezetek, kamarák az elektronikus építési napló bevezetése előtt országszerte oktatásokat szerveztek. Az oktatások időpontjairól tájékozódhatnak a www.e-epites.huoldalon, a területi kereskedelmi kamarák honlapjain, valamint az alábbi elérhetőségeket:

http://www.mek.hu/

http://mmk.hu/

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek