Lízing vagy bérlet – mi a különbség?

2015. január 09. péntek - 18:30 / piacesprofit.hu
  •    

Lakások, gépjárművek és más vagyontárgyak finanszírozásának megszokott eszköze a kölcsön és a lízing. A kettőt gyakran össze is szokták keverni a hétköznapi szóhasználatban, pedig jelentős különbségek vannak. Az új Polgári Törvénykönyv immár a pénzügyi lízing szabályait is tartalmazza, de vajon mik a fontos különbségek a kölcsönszerződéshez képest?

Kép:FreeDigitalPhotos.net/Smarnad

A kölcsönszerződés lényege, hogy a kölcsönadó (pl. bank) meghatározott összeget bocsát a kölcsönvevő rendelkezésére, aki a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározottak szerint visszafizeti, azaz törleszti. A kölcsönösszeget a kölcsönvevő fordítja valamilyen célra, pl. lakást, gépjárművet vásárol. Azt, hogy a kölcsön milyen célra fordítható, a szerződés meghatározhatja (pl. lakáscélú kölcsön), de vannak szabad felhasználású kölcsönök is.

A kölcsöntől eltérően a lízing esetén a lízingbeadó azt vállalja, hogy az ő tulajdonában lévő, dolgot, eszközt (vagy akár jogot) a lízingbevevő használatába adja. A lízingbevevő pedig köteles a dolgot átvenni és lízingdíjat fizetni. Tehát szemben a kölcsönnel, lízing esetében nem pénzösszeget, hanem valamely dolog használatát engedi át a lízingbeadó.

Kié a finanszírozott dolog?

A kölcsön és a lízing közötti lényeges különbség, hogy lízing esetén a lízingelt eszköz, dolog a lízingbeadó tulajdonában marad. Ez esetben tehát a finanszírozás leegyszerűsítve úgy történik, hogy a lízingbeadó a saját nevére veszi meg a dolgot, és a dolog használatát engedi át a lízingbevevőnek. Például egy lízingelt gépjármű esetén a bank a gépjárművet a saját tulajdonába vesz meg, és csak a használatát engedi át az ügyfelének.

Ezzel szemben kölcsön esetén például a kölcsön felhasználásával vásárolt ingatlan nem a bank, hanem a kölcsönvevő tulajdonában lesz. Ezért van, hogy a kölcsönadó biztosítékként a kölcsönből vásárolt dologra jelzálogjogot vagy például vételi jogot köt ki a maga számára. Lízing esetén ez nem szükséges, hiszen a lízingelt dolog eleve a lízingbeadó tulajdonában van.Így ha például a lízingbevevő nem fizetése miatt a szerződést felmondja, a lízingbevevő használatában lévő dolgot elég csak visszavennie, hisz az a lízingbeadó tulajdona.

Törvényváltozás
Az új Ptk. hatálybalépésével a Számviteli törvény már az új Ptk. szerinti pénzügyi lízing fogalmát veszi át. A Ptk. szerinti fogalom alkalmazása azonban számos kérdést vet fel a tartós bérlet és a pénzügyi lízing elhatárolásával kapcsolatban, illetve nem tartalmazza a számviteli elszámoláshoz kapcsolódóan a törlesztőrészletek tőkére és kamatra történő megosztását.
Az új Ptk. pénzügyi lízing fogalma alapján kellene elbírálni, hogy számviteli szempontból a használatba vett eszközt a lízingbe vevő aktiválja-e a könyveiben, vagy csak bérletként, azaz költségként, mint igénybe vett szolgáltatást számolja el. A Számviteli törvény 2015-től a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi lízingszerződés alapján létrejött ügyletet tekinti pénzügyi lízingnek, és így már jóval egyszerűbb lesz a pénzügyi lízing tartós bérlettől való elkülönítése. Az új szabály már a 2014-es üzleti évi beszámoló elkészítése során is alkalmazható.

Zárt végű és nyílt végű lízing

A lízingbe adott dolog természetesen nem feltétlenül marad örökre a lízingbeadó tulajdonában. Zárt végű lízing esetén a lízingbevevő mindenképpen megszerzi a lízingbe vett dolog tulajdonát a lízingdíjak kifizetése után, a szerződés lejártakor. Ilyen például a legtöbb gépjármű lízingszerződés.

Nyílt végű lízing esetén a lízingbevevő rendszerint választhat, hogy saját tulajdonába kívánja-e megvenni a lízingelt dolgot, vagy esetleg mást is kijelölhet, aki a dolgot tulajdonába veheti.

Melyik a jobb?

A kölcsönnek és a lízingnek is megvannak az előnyei-hátrányai, így elsősorban a finanszírozást igénylő céljától, anyagi lehetőségeitől függ az, hogy melyiket választja. Lízinghez általában kevesebb önrésszel és valamivel lazább feltételekkel lehet jutni, mint kölcsönhöz. Ellenben lízing esetén nem leszünk azonnal a dolog tulajdonosai. Lízing esetén kockázat az is, hogy a lízingelt dolog megsemmisülése esetén a lízingszerződés is megszűnik, így a lízingdíjakat egy összegben kell megfizetni. Ezért lízing esetén mindenképpen indokolt a dologra biztosítást kötni.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek