Lassan ideje fizetni a kamarai díjat

2015. március 06. péntek - 12:03 / piacesprofit.hu
  •    

Március végéig be kell fizetni a területileg illetékes kamaráknak az ötezer forintos éves díjat. A kötelezettség minden egyéni vállalkozóra és cégre vonatkozik, (kevés kivétellel) és a NAV kopogtathat az ajtónkon, ha elfelejtjük.

Kép: SXC

A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a cégek kötelesek 5000 forint kamarai hozzájárulást fizetni tárgyév március 31-ig a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.

Ki úszhatja meg a díjat?

– Egyéni vállalkozók, akik tevékenységüket egész naptári évben szüneteltették és ezt bejelentették a nyilvántartást vezető területi kamarának

– Agrárgazdaságok és az egyéb, kötelező kamarai tagsággal működő szakmákban érdekelt vállalkozások

Azok a cégek, akik a kamara tagjai, a hozzájárulás összegét levonhatják a kamarai tagdíjból. A hozzájárulási díj befizetésére több lehetőség is van: minden kamaránál lehet banki átutalással – ekkor a közlemény rovatban az adószámot is fel kell tüntetni – vagy az ügyfélszolgálaton készpénzzel fizetni, néhány kamara pedig sárga csekket is ad.

Díj elszámolása

A kamarai hozzájárulás összegét a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóknál, a számviteli törvény 78. § (4) bekezdése alapján költségként, ezen belül az egyéb szolgáltatások értékeként indokolt elszámolni. Emellett kötelezettségként való elszámolása javasolt, hiszen két alapbizonylata van: számla, banki terhelési értesítés, amelyek egymástól időben is elválnak.

Rászállt a NAV a kamarai tagdíjra
Tavaly únius végén 68,4 millió forint elmaradt kamarai hozzájárulás behajtására 6349 behajtási eljárás volt folyamatban; 2014. június végéig összesen 53,3 millió forintot hajtott be a NAV ezen a jogcímen az érintett adózóktól.

A költségkénti elszámolást a hozzájárulás tényleges megfizetésekor (ha az az esedékesség előtt megtörtént), illetve az esedékességkor kell végrehajtani (ez utóbbi esetben a rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben). Tekintettel arra, hogy a kamarai hozzájárulás fizetésének kötelezettségét és magát a fizetendő összeget is törvény szabályozza, a számviteli elszámoláshoz további bizonylat (pl. számla) nem szükséges. A tényleges teljesítés dokumentálása banki bizonylat alapján történik.

Ez a behajtás menete

A kamarák rendszeresen ellenőrzik a nyilvántartást és ha azt tapasztalják, hogy a cég, vagy egyéni vállalkozó valamilyen okból nem szerepel abban, akkor felszólítja a szervezetet, hogy öt munkanapon belül tegyen eleget a kötelezettségének. Ha ezután sem történik meg a regisztráció, a kamara hivatalból regisztrálja a vállalkozást és a Nemzeti Adó-és Vámhivatallal (NAV) közösen intézkedik a díj  – adó módjára történő – behajtásáról. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül. A fizető, de hibásan regisztrált vállalkozások pedig kényszer-regisztráción esnek át.

KAMARAI REGISZTRÁCIÓ: KÖTELEZŐ, DE MIRE JÓ?
A regisztráció 2012 óta kötelező minden cég számára, az év közben alakuló egyéni és társas vállalkozásoknak a bejegyzésüket követő 5 napon belül kell a kamaráknál nyilvántartásba vetetniük magukat. A cégeknek és egyéni vállalkozóknak 5 munkanapon belül kötelességük jelenteni a kamarának, ha a nyilvántartásban szereplő valamelyik adatuk megváltozik, ugyanígy be kell számolniuk megszűnésükről is. A regisztrált vállalkozások azonban nem válnak automatikusan kamarai taggá.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek