Közeleg az eva-határidő – már akinek

2017. február 15. szerda - 12:35 / piacesprofit.hu
  •    

Közeleg a február 27-e, ami az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alatt működő vállalkozások egy része számára az idei bevallási határidő.

Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) kétfajta nyilvántartási rendszere miatt az eva-alanyokra két különféle bevallási határidő vonatkozik.

A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalanynak: egyéni vállalkozónak, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaságnak, közkereseti társaságnak február 25-éig kell a 1643 számú nyomtatványt beadni. Mivel idén ez szombatra esik, a 2017-es határidő február 27. A másik körnek, a számviteli törvény hatálya alá tartozó eva-alanyoknak 2017. május 31. lesz a beadási határidő.

számológép

Kép:Sxc

Az eva hatálya alá tartozó adózóra is vonatkozik a feltöltési kötelezettség, ami azt jelenti, hogy az adóévben december 20-áig a várható éves adó összegére ki kell egészítenie az adó-előleg összegét. A feltöltéshez december 20-áig külön bevallási kötelezettség nem társul, az adóelőleg-kiegészítést az adóévre vonatkozó – az adóévet követő év február 25-ig, vagy május 31-éig benyújtandó – bevallásban kell szerepeltetni – áll a NAV tájékoztatójában.

Az adóévre megállapított eva összegét – az adóévben már befizetett adóelőlegek (ideértve a feltöltési kötelezettség címén befizetett összeget is) beszámításával – a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. (A számlaszám: NAV Egyszerűsített vállalkozói adó 10032000-01076033) Az adó és az adóelőleg megfizetésének időpontja az a nap, amelyen az adózó belföldi pénz-forgalmi bankszámláját az azt vezető hitelintézet megterhelte.

Amennyiben az adóévben már befizetett előleg összege meghaladja az adóévre megállapított evát, akkor az adózó a különbözetet, a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban a be-vallás benyújtására előírt naptól jogosult visszaigényelni a 17-es számú nyomtatványon.

Bár az előzetes várakozásoknál lassabban, de elkezdték felfedezni a katát a vállalkozások. Egyre többen hagyják ott az evát a kisvállalkozói adóért.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek