Könnyebb lesz a kkv-k élete, ha ez a 10 uniós jogszabály módosul

2013. március 12. kedd - 11:00 / piacesprofit.hu
  •    

A bizottság által kezdeményezett széles körű konzultáció során mintegy ezer kkv és üzleti szervezet jelölte meg, mely 10 uniós jogszabály jelenti számára a legnagyobb terhet. Az unió ígéretet tett, hogy feltétlenül kezelni fogja a kkv-k által jelzett aggályokat. A Bizottság 2013 júniusáig fogja bejelenteni a helyzet orvoslására javasolt intézkedéseket.

Európában 20,8 millió kis- és középvállalkozás működik. Ezek a vállalkozások hozzák létre az új európai munkahelyek 85 százalékát, ők adnak munkát az uniós foglalkoztatottak kétharmadának, és emellett jelentős mértékben hozzájárulnak az innovációhoz és a növekedéshez. A „gondolkozz előbb kicsiben” elvét követve és a 2008. évi európai kisvállalkozói intézkedéscsomaggal összhangban a Bizottság az európai növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében az intelligens jogalkotásra irányuló programjának homlokterébe emelte a kkv-k érdekeit.

A Bizottság által kezdeményezett konzultáció célja annak megállapítása volt, mely területeken akadályozza az uniós szabályozás a munkahelyteremtést és a növekedést, és mely területeken szükséges további vizsgálatokat végezni, és szükség esetén további intézkedéseket hozni.

Célravezető és hatásos szabályozás

A bizottság – amellett, hogy az említett területek szabályozását változatlanul szükségesnek tartja – egy 2012 decemberében indított új program, a célravezető és hatásos szabályozás programja (REFIT) (IP/12/1349) keretében feltétlenül kezelni fogja a kkv-k által jelzett aggályokat. A REFIT program célja az uniós jogszabályok, illetve a jogszabályi hiányosságok és következetlenségek okozta terhek megállapítása, valamint a jogszabályok ilyen szempontú értékelése, és annak alapján azok szükség szerinti átalakítása. Figyelembe véve a folyamatban lévő jogalkotási eljárások eredményét is, a Bizottság 2013 júniusáig bejelenti, milyen intézkedéseket javasol a helyzet orvoslására.

A legterhesebb 10 uniós jogszabály
REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása)
hozzáadottérték-adó
általános termékbiztonsági és piacfelügyelet
szakmai képesítések elismerése
hulladékszállítás – hulladékokkal kapcsolatos keretjogszabályok – hulladékok és veszélyes hulladékok jegyzéke
munkaerőpiac
adatvédelem
munkaidő
a közúti közlekedésben alkalmazott menetíró készülék (a vezetési és pihenőidő mérésére)
közbeszerzési eljárások (építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések)
korszerűsített vámkódex

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így fogalmazott a kezdeményezés kapcsán: „A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós jogszabályok a célnak megfelelőek legyenek, és elősegítsék az európai vállalkozások növekedését és a munkahelyteremtést. Az intelligens szabályozásnak ezért központi szerepet kell játszania a politikai döntéshozatalban. Feltett szándékunk, hogy megkönnyítsük az európai gazdaság legfontosabb hajtóerejét jelentő kis- és középvállalkozások életét. Minden résztvevőnek szeretném megköszönni, hogy segített kiválasztani a legnagyobb terhet jelentő jogszabályokat. Ígérem, mindent megteszünk azért, hogy várakozásaiknak megfeleljünk.”

A válságból való kilábalás kulcsa a kkv-k kezében van

Antonio Tajani, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke, a következőképpen nyilatkozott: „A válságból való kilábalás kulcsa az európai munkahelyek többségét létrehozó kis- és középvállalkozások kezében van. Jogszabályainkat a kkv-k – és különösen az új vállalkozások – igényeinek szem előtt tartásával kell kialakítanunk: azoknak intelligenseknek, egyszerűeknek és stabilaknak kell lenniük. Minél inkább odafigyelünk arra, hogy mit várnak el a kkv-k, annál inkább hozzá tudnak járulni ezek a vállalkozások a gazdaság élénkítéséhez.”

A válság ellenszere a folyamatos alkalmazkodás
Az európai gazdaság versenyképessége, a munkahelyek biztonsága egyre inkább múlik azon, hogy képesek-e alkalmazkodni az uniós cégek a globális gazdasági válság miatt kialakuló új kihívásokhoz – derült ki egy nemzetközi felmérésből.

A konzultáció során arra is fény derült, hogy a kkv-k az egyik legsikeresebb jogszabályi lépésnek tartják a 2013. március 16-án hatályba lépő késedelmes fizetésekről szóló irányelv által bevezetett rövidebb fizetési határidőket (IP/12/1071) és az egyszerűsített számviteli/könyvvizsgálati rendszer alkalmazásának a kkv-k szélesebb körére történő kiterjesztését.

Háttér
A 10-es toplistával az Európai Bizottság az Európai Tanács tavaszi ülésének eredményességéhez kíván hozzájárulni. Ezt szolgálja az „Intelligens szabályozás – válasz a kis- és középvállalkozások szükségleteire” című közlemény és az azt kísérő szolgálati munkadokumentum is, amelyben a bizottság az általa javasolt és az uniós jogalkotó által elfogadott, a kkv-k érdekeit szolgáló jogszabályi kivételek és könnyítések egyes példáit ismerteti. E csomagot új, éves eredménytábla egészíti ki, amely nyomon követi a kkv-k szempontjából releváns jogalkotás terén elért haladást, és megmutatja, hogyan hajtják végre más uniós intézmények és az uniós tagállamok az egyszerűsítést és a terhek könnyítését célzó, a Bizottság által kezdeményezett javaslatokat. Tekintve, hogy az adminisztratív terhek több mint egyharmada a tagállami végrehajtás során keletkezik, az eredménytáblából az is kiderül, miképpen hatnak a végrehajtással kapcsolatos eltérő megközelítések a kkv-kat érintő végeredményre. A kkv-követek hálózata a 10-es toplista nyomán fellépéseket kezdeményez majd, és elősegíti, hogy tagállami prioritássá váljon az adminisztratív terhek csökkentése. A jogszabályjavaslatok elfogadása előtt a bizottság következetesen értékeli a javaslat kkv-k számára jelentett költségeit, és lehetőség szerint mentesíti a szabályozások alól a mikrovállalkozásokat, illetve egyszerűbb eljárásokat tesz lehetővé a kkv-k esetében.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor