Mit kell bevállalni egy sikeres pályázatért?

2012. március 12. hétfő - 12:54 / piacesprofit.hu
  •    

A támogató szervezetek a vissza nem térítendő támogatásért cserébe elvárnak bizonyos kötelezően teljesítendő tevékenységeket, előre meghatározott indikátorokat tartatnak be és ellenőriznek. Ezekkel a kötelező elemekkel jó, ha minden pályázó, vagy pályázni vágyó vállalkozás tisztában van, és tervez velük, hiszen így megkímélheti magát a megvalósítás során jelentkező kellemetlen meglepetésektől.

 

Kép:PP archív
Kép:PP archív

Sok cégvezetőtől, vagy menedzsertől hallottam már, hogy azért nem pályázik, mert az nem éri meg, csak a gond van vele. Fontos, hogy lássuk, mi is az a „gond". A pályázatok megvalósítás alatti szoros adminisztrációjáról fölösleges beszélni, ez szükségszerű a megfelelő dokumentáltság, és a pénzügyi elszámolás miatt. Maradnak a pályázók kötelező vállalásai.

A legáltalánosabb, és legkézenfekvőbb elvárás a támogató hatóság részéről, a nyertes és megvalósított pályázati projektek eredményeinek fenntartása és üzemeltetése a projektet követően. Ez a kötelező fenntartási időszak kkv-k esetében a projekt befejezését követő harmadik év vége, nagyvállalatok esetében a befejezést követő ötödik év vége. Ebben az időszakban a Közreműködő Szervezetek, illetve más hatóságok is aktívan ellenőrizhetik a végrehajtást és fenntartást.

Az egyik legfontosabb kötelező vállalás, ami a vissza nem térítendő állami és Európai Uniós konstrukciók esetében érvényes, a munkahelyek, vagyis az elmúlt évi (esetleg a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlag) statisztikai létszám megtartása. Talán ez az az elem, ami a jelenlegi – könnyűnek nem mondható – gazdasági helyzetben a legnehezebben teljesíthető a cégek életében. A létszám megtartását a pályázatok esetében két időintervallumon lehet értelmezni: vagy a megvalósított projekt kötelező fenntartási idejének végéig kell a létszámot megőrizni, vagy a projekttel megegyező idejű projekt utáni létszámmegőrzésről, továbbfoglalkoztatásról beszélhetünk (ezt általában humánerőforrás-fejlesztési területtel összefüggő pályázatok esetén írják elő). (Hogy a megnyert támogatási pénzeket hogyan lehet sikeresen lehívni, hogy ténylegesen felhasználhatóak legyenek, arról itt olvashat bővebben.)

Kötelező vállalás

Ehhez kapcsolódó területen jelentkezik egy gazdasági követelmény, amely az EU-s támogatások mintegy 80 százalékánál fordul elő – a személyi jellegű ráfordítások elvárt növekedése (választható a projekt összköltségének 5 százalékát kitevő mértékű emelkedés, illetve a bázisértékhez, azaz a benyújtást megelőző év végi értékhez képest viszonyított 5 százalékos emelkedés). Ez a kötelezően előírt vállalás a nemrég napvilágot látott elvárt bérkompenzáció mértéke (minimum 5%) miatt már tulajdonképpen mellékes is, hiszen aki nem hajtja végre 2012. januárjától az emelést, az nem folyamodhat vissza nem térítendő pályázati forrásért.

Minden EU-s támogatási konstrukció kötelezően megvalósítandó projekteleme a megfelelő nyilvánosság biztosítása a projekt számára. Ez pályázat-típusonként eltérő tartalmú kommunikációs csomagok megvalósítását jelenti, amire a konstrukciók többségénél támogatást is lehet igényelni a projektköltségek részeként. Közös elemei a csomagoknak a projektek fotódokumentációjának elkészítése, a projekt, és a támogatás tényének megjelenítése a pályázó weblapján, illetve tájékoztató, vagy emlékeztető tábla elhelyezése a projekt helyszínén.

Azoknál a projekteknél, ahol a projekt részét képezi új ingatlan építése, esetleg meglévő korszerűsítése, a konstrukciók közel 80 százalékánál előírják kötelező tevékenységként az akadálymentesítést is, amelynek a költségei természetesen tervezhetőek a pályázatban is. Nagyon fontos ezt szem előtt tartani, hiszen ez az előírás sok esetben több millió forintba is kerülhet (pl. akadálymentesített parkolók, rámpák, szociális helyiségek kialakítása) és be nem tervezése esetén veszélybe sodorhatja az egész projekt megvalósítását, vagy a támogatási összegek lehívását, a pályázat elszámolását.

Esélynövelő lehetőségek

Több pályázatnál – általában a komplex, nem automatikus bírálatú konstrukciók esetében – a kötelező vállalások mellett lehet tervezni olyan vállalásokat is, amelyek emelik az adott projekt pontszámát, így nagyobb eséllyel nyerhető el a támogatás. Ilyen vállalások lehetnek az új munkahelyek teremtése a projekt során, illetve a fenntartási időszakban, hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása, esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele, megújuló energiák felhasználására irányuló projektelemek megvalósítása.

Ezen feltételek teljesítése sok esetben nehéz, viszont mindenképpen mérlegelni érdemes, hogy megéri-e felvállalni a plusz terheket a nagymértékű vissza nem térítendő támogatás érdekében. Eddigi tapasztalatok és visszajelzések alapján úgy gondolom igen, érdemes vállalni az előírt és sokszor kellemetlen elemeket, tevékenységeket, hiszen a projekt részeként azok is saját céljaink elérését segítik a pályázati források elnyerésével, és ha előre látjuk, tervezzük ezeket a követelményeket, már nem is olyan kellemetlenek és ijesztőek.

Amennyiben fontosnak tartják cégük fejlődése érdekében állami támogatási formák, pályázatok igénybevételét, vagy érdeklődnek a téma iránt, esetleg konkrét projektekhez, elképzelésekhez keresnek finanszírozást, első lépésként segítséget nyújthat az ingyenes előminősítő lap.

Almási Attila
vezető pályázati szakértő
Brüsszel Center Magyar Pályázati Tanácsadó Központ