Még szerdáig pályázható forrás nem termelő agrárberuházásra

2012. július 23. hétfő - 10:09 / piac-profit.hu
  •    

A 33/2008. (III.27.) FVM rendelet értelmében az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevő, illetve a Natura 2000 területeken gazdálkodó termelők támogatást igényelhetnek természet- és környezetvédelmi célokat szolgáló nem termelő jellegű beruházásokhoz, például sövénytelepítéshez, mezővédő fásításhoz, gyeptelepítéshez, bakhát létesítéséhez, kerítés kialakításához vagy madárodúk kihelyezéséhez.

 

KAP – Így jönnek az agrárpénzek 2014-től
Magyarország helyzete az unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) reformfolyamatában az új költségvetés időszakban, 2014 és 2020 között lényegében nem változik a közvetlen támogatásokat tekintve. Czerván György a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős államtitkára szerint az EU Közös Agrárpolitikájára fordítható forrásokat a tervek szerint a jövő évi, azaz a 2013-as nominálértéken fagyasztják be. A teljes KAP-költségvetés a következő uniós költségvetési időszakra 386,9 milliárd euró lesz. Ebből az agrárgazdasági tevékenység – azaz az I-es pillér – finanszírozására várhatóan 281,8 milliárd euró jut majd.

A támogatás mértéke mind a földhasználati intézkedések, mind pedig az eszközbeszerzések esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb a rendeletben meghatározott összeg. A megvalósítás során felmerülő költségeket számlával kell igazolni, a saját munka nem számolható el – hívta fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

A támogatási kérelmet elektronikus úton (saját ügyfélkapun, meghatalmazotton keresztül, vagy az egységes kérelemben már megismert technikai közreműködő segítségével) 2012. július 25-ig lehet benyújtani. Adatmódosítást csak a támogatási időszakon belül fogad el a hatóság. Az ügyfél-azonosítási információk, a blokk- és intézkedés azonosítók, a terület, illetve a beruházás méretére vonatkozó adatok és a helyrajzi számok hiánypótlására nincs lehetőség.

A kérelemhez kapcsolódó papír alapú mellékleteket – melyeken fel kell tüntetni a benyújtott elektronikus kérelem iktatószámát – szintén július 25-ig, postai úton kell beküldeni az MVH területileg illetékes kirendeltségéhez. Ezek a következők:

bizonyító erejű okirat arról, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant a beruházás fenntartási kötelezettségének lejáratáig használni, ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás kivitelezését, illetve a

Ennyi pénz még nem jutott a magyar mezőgazdaságra
Minden eddiginél nagyobb támogatást kapnak jövőre a gazdák a szaktárca jövő évi tervezett költségvetéséből. Az uniós támogatásokkal együtt mintegy 835 milliárd forintos keretből 776 milliárd forintra számíthatnak a termelők – közölte Fazekas Sándor. A vidékfejlesztési miniszter közölte, hogy az aszály okozta veszteségek miatt a kormány októberben mindenképpen megkezdi a SAPS támogatások kifizetését.

fenntartási kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza, vagy kizárja,

Natura 2000 területen megvalósítani kívánt bármely beruházás esetén a területileg érintett Nemzeti Park Igazgatóság igazolása arról, hogy az adott területen a beruházás természetvédelmi értéke magas,

sövénytelepítéskor a Nemzeti Park Igazgatóságának jóváhagyó nyilatkozata a telepíthető fajokról, mezővédő fásítás esetén pedig az előbbi mellett az erdészeti hatóság által kiadott telepítési engedély,

gyeptelepítés, rovarteleltető bakhát létesítésekor gyeptelepítési terv,

bizonyos madárvédelmi berendezések létesítésekor, illetve ezek magas természeti értékű vagy Natura 2000 területre történő kihelyezésekor a Nemzeti Park Igazgatóságának előzetes írásbeli hozzájárulása

őstermelők esetében az őstermelői igazolvány hiteles másolata.

A beruházásokat mind a földhasználati intézkedések, mind pedig az eszközbeszerzések esetén legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül kell megvalósítani.

A kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második évben, az egységes kérelem részeként van mód – figyelmeztet az Agrárkamara.