Már csak egy hétig igényelhető támogatás!

2012. augusztus 23. csütörtök - 16:53 / piacesprofit.hu
  •    

A Magyar Agrárkamara felhívja a juh- és kecsketartók figyelmét, hogy a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet értelmében 2012. augusztus 1. és augusztus 31. között nyújthatnak be támogatási kérelmet állataik elektronikus egyedi jelölését biztosító eszközök beszerzéséhez, illetve a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez kapcsolódóan.

 

Kép:sxc
Kép:sxc

A támogatás összege a támogatási időszak alatt (2010. január 1-től 2014. december 31-ig) fokozatosan csökken: a 2010-ben gyártott és beszerzett egyedi jelölőeszközökre 1,02 eurót kaphattak az állattartók, a 2011-ben gyártott és beszerzett eszközök után ennek már csak a 80 %-a (0,82 euró), az utolsó évben (2014-ben) pedig már csak 20 %-a, azaz 0,2 euró igényelhető.

A támogatás felső határa az állatlétszámtól függetlenül állattartónként 10 ezer eurónak megfelelő forintösszeg évente.

A támogatás kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által engedélyezett, és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) honlapján közzétett elektronikus jelölőeszközök beszerzéséhez igényelhető. Az elektronikus egyedi jelölőeszköz akkor támogatható, ha az az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben az ENAR-szám alapján a kérelmező tenyészetéhez van hozzárendelve. A támogatás emellett csak azokat a juh- és kecsketartókat illeti meg, akik szerepelnek a Tenyészet Információs Rendszerben, eleget tesznek a vonatkozó ENAR-rendelet előírásainak, és legalább 10 állattal rendelkeznek.

Egy adott juh vagy kecske ENAR-számon nyilvántartott elektronikus jelölőeszköz csak egyszer támogatható az öt év alatt. Ha az azonosító az állat füléből kiesett, elveszett vagy olyan mértékben károsodott, hogy nem olvasható rajta a jel, pótlására a támogatási időszak során legfeljebb két alkalommal igényelhető támogatás.

A támogatási kérelem a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített, és a honlapján közzétett formanyomtatványon augusztus 1-től augusztus 31-ig postázható az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

A késve, illetve a nem a megfelelő formanyomtatványon beküldött kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az MVH.  Ugyanez vonatkozik azoknak a gazdálkodóknak a kérelmére is, akik nem rendelkeznek regisztrációs számmal, saját bankszámlaszámmal, nem jelentették be a KKV-kódjukat, vagy aláírásukkal nem hitelesítették a főlapot.

A kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül, amelyet az MVH a beérkezés sorrendjében bírál el. Ha a benyújtási időszakban egy ügyfél több támogatási kérelmet is beküldött, azok közül a legkorábban postázottat veszik figyelembe.