Kompenzáció szőlőtermelőknek

2011. szeptember 08. csütörtök - 12:49 / piacesprofit.hu
  •    

A vidékfejlesztési miniszter rendeletben módosította a magyarországi szőlőültetvények szerkezetátalakításáról szóló korábbi jogszabályt. Az emiatt keletkező bevételkiesést ellentételező kompenzáció október 1-től igényelhető.

A módosítás értelmében az adott borpiaci évre kifizethető támogatási keretösszegről az agrárpolitikáért felelős miniszter tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH), amely a keretösszegről közleményt tesz közzé. A szerkezetátalakítással járó – bevételkiesést ellentételező – pénzbeli kompenzáció összege a támogatható területnagysággal arányos, amelynek mértéke hektáronként 1800 euró.

Fotó: PP archív
Fotó: PP archív

A támogatás igénybevételéhez a borvidéki terv alapján egyéni tervet kell készíteni, melyet az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet nyújthat be, aki (amely) az ültetvény használója. (Magyar borászatokról olvashat oldalunkon itt és itt.) A tervben szerepeltetni kell a hegybíró arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a terv megfelel a borvidéki tervben foglaltaknak. Az egyéni tervet kizárólag érvényes telepítési engedély birtokában, a tevékenység megkezdése előtt, 2011. október 1. és 2011. december 15. között kell postai úton benyújtani egy eredeti példányban az MVH részére.

Borfesztivál
Vasárnapig tart a Budai Borfesztivál, amelyen 5 ország, 220 borászat, 5000 féle bor várja a látogatókat. A kiemelt vendég idén Franciaország. A a hazai és a rangos nemzetközi versenyeken érmeket, díjakat nyert borok, és készítőik valamint a külföldi vendégek nedűi mellett gazdag kulturális program is várja a hét végéig az eseményre látogatókat.

Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre, amelynek telepítését a 2010/2011 borpiaci évet megelőzően kezdték meg, vagy a kérelmező a terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül támogatást vett igénybe.

Ugyancsak kizáró ok többek között, ha az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt, termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van, nem borvidékbe sorolt településen fekszik, vagy nem felel meg a borvidéki tervnek, a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár, vagy a kérelmező nem rendelkezik érvényes telepítési engedéllyel.

Az MVH a terveket beérkezési sorrendben, 2012. március 31-ig bírálja el és a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig hagyja jóvá. Az egyéni tervnek helyt adó határozat alapján a szerkezetátalakítást legkésőbb 2013. május 31-ig kell végrehajtani.

Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel. (A GMO szennyezett vetőmagért is ítélt meg kártérítést az állam.) Amennyiben utóbbit egy uniós tagállamban szerezték be, annak minden tekintetben meg kell felelnie a hazai minőségi előírásoknak.

Bor okostelefonra
Az ország összes jelentősebb borászatát, borozóját, boréttermét, borhotelét, borboltját irány és távolság szerint teszi láthatóvá a telefon élő kameraképén az ARworks által fejlesztett legújabb, Kiterjesztett Valóságot használó okostelefonos alkalmazás.
Az Augmented Reality (AR) technológiát használó ingyenes Junaio programot le kell tölteni az okostelefonra, majd azon belül a “Bornavigátor by ARworks” tartalomra rákeresve kell elindítani. A képernyőn kis ikonokként feltűnnek a borászatok – pontosan arra amerre tényleg vannak a felhasználótól – azokra kattintva pedig további információk válnak elérhetővé.