Indul az idei Magyar Termék Nagydíj pályázat

2013. március 01. péntek - 11:20 / piacesprofit.hu
  •    

Új kategória bevezetésével, új különdíj alapításával, új kiíróitanács-taggal: egy, a Kárpát-régióban működő vállalkozások összefogását szolgáló új szervezettel indul útjára immár 16. alkalommal a Magyar Termék Nagydíj Pályázat.

Hazánk legtekintélyesebb, önkéntes tanúsítási rendszerének célja a kiváló minőségű magyar termékek és szolgáltatások elismerése és díjazása, a minőségtudatos szemlélet elősegítése. Az elmúlt 15 év során összesen 342 díjat ítéltek oda a pályázat kiírói. A Magyar Termék Nagydíj elnyerésére idén május 17-ig lehet pályázni, Magyarországon gyártott és forgalmazott termékekkel, illetve szolgáltatásokkal. A díjak átadására szeptemberben, a Parlamentben kerül sor.

Idén 16. alkalommal hirdetik meg a Magyar Termék Nagydíj® Pályázatot. Magyarország legtekintélyesebb, önkéntes tanúsító rendszerének elnyerésére 2013-ban 24 témakörben lehet pályázatot benyújtani. Az idén több újdonság is szerepel a kiírásban.

Mikor, kinek
„A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon gyártott, forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas késztermék, termékcsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. Emellett a pályázat tárgyát képezheti önálló szolgáltatás is” – mondta Kiss Károlyné, a Magyar Termék Nagydíj® Pályázati Iroda ügyvivő igazgatója.
„A pályázatokat a kiírók által felkért, független szakmai zsűri bírálja el, a benyújtott dokumentáció alapján. A Magyar Termék Nagydíj elnyerése szigorú követelményrendszerhez kötött, a kitüntetett termékek és szolgáltatások megfelelőségének igazolását független, szakértőkből álló zsűri vizsgálja, garantálja és folyamatosan ellenőrzi” – tette hozzá az ügyvivő igazgató.
Idén május 17-ig lehet nevezni a díj elnyerésére. Az eredményhirdetésre szeptember elején – a hagyományokhoz híven – a Parlament Felsőházi Termében, a gazdaság és a közélet kiemelkedő személyiségei, valamint a gazdaság-diplomácia vezető tisztségviselői jelenlétében kerül sor.

A pályázati feltételekről bővebben a www.termeknagydij.hu honlapon tájékozódhatnak, ahol a pályázati anyag is elérhető.

Új pályázati kategóriaként idén már vendéglátás témakörben is pályázhatnak a magyarországi vállalkozások. E kategórián belül szállodák, panziók, éttermek, kávézók, cukrászdák versenghetnek a nagydíjért kiváló minőségű termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal.

Ugyancsak új elemként jelenik meg a pályázatban a Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Régiók Díja Különdíj. Ezt az elismerést legfeljebb három, a Kárpát-medencei régióban tevékenykedő, külhoni vállalkozás nyerheti el. A díjazással a Magyar Termék Nagydíj® Pályázat elismerni kívánja a vállalkozás elkötelezettségét a folyamatos, kiváló minőség biztosítása, valamint a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság-tudat eszméje iránt.

A kiírói tanács új taggal bővült. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt.-t a magyar állam képviseletében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hozta létre, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodáinak működtetésére, a szakmai munka irányítására, valamint gazdaság-információs tevékenység folytatására. A Hálózat törekvése, hogy elősegítse a kelet-közép-európai országok nyitását egymás gazdaságai irányába, és hozzájáruljon ahhoz, hogy ez a térség egy európai szinten is elismert, összefonódó és erős gazdasági régióvá fejlődjön.

A Nagydíj
A Magyar Termék Nagydíj® védjegy az európai regionális tanúsító védjegyek sorába tartozik. Megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt. Ez az egyetlen, nem szakma specifikus tanúsító elismerés, melyre a gazdaság egész területéről önkéntes, nyilvános pályázat útján lehet jelentkezni.
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázatot az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIMBANK), a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. valamint a TÜV Rheinland InterCert Kft. írta ki és valósítja meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai támogatásával.

A Magyar Termék Nagydíj® minőségtanúsító rendszer célja, hogy elismerje és díjazza a Magyarországon gyártott vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, továbbá a nemzetközi piacon is elősegítse a versenyképes, kiemelkedő minőségű termékek előállítását, ösztönözze magas szintű szolgáltatások nyújtását. A nagydíj célja emellett az, hogy egyértelmű segítséget nyújtson a termékeket és szolgáltatásokat vásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.

„A válságból való kilábaláshoz nélkülözhetetlen a patrióta gazdasági szemlélet elterjedése. Szükségszerű, hogy a maga eszközeivel mindenki támogassa azokat a vállalkozásokat, amelyek hazánkban termelnek, foglalkoztatnak és adóznak. Ez egy nagyon összetett és nehéz feladat, de mégis mindenki kiveheti a részét, ha ezen társaságok áruit vásárolja meg” – mondta Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Termék Nagydíj ez évi rendezvényeinek fővédnöke köszöntőjében. „Egy-egy, a Magyar Termék Nagydíj védjegyével ellátott áru megvételével nemcsak a hazai gazdaságot, s ezáltal a magyar embereket van módunk közvetetten támogatni, hanem abban is bizonyosak lehetünk, hogy az európai normáknak messzemenőkig megfelelő termékre vagy éppen szolgáltatásra adtuk ki pénzünket” – tette hozzá.

„A magyar gazdaságpolitika prioritásai – a regionális integráció és magyar tulajdonú kisvállalkozói kör erősítése – felértékelik a Magyar Termék Nagydíj intézményét” – mondta a pályázat indulását bejelentő sajtótájékoztatón Radetzky Jenő, a Wekerle Terv Miniszteri Biztosa. „A Kárpát-medencei gazdasági integráció elősegítésére elfogadott Kormányprogram, a Wekerle Terv célcsoportja az a vállalati kör, amely magyar szolgáltatást állít elő és tartós piaci jelenlétet biztosít Magyarországon, valamint a szomszédos országokban. Ennek további erősítésére a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. irodái ez évben megszervezik a Wekerle Vállalkozói Körök közösségét, amely a magyar üzleti kapcsolatok bővítésében jelentős szerepet játszik majd” – tette hozzá a miniszteri biztos.

Dr. Gajdos Róbert, Magyarország Közbeszerzési Hatóságának elnöke rövid tájékoztatójában hangsúlyozta: a Közbeszerzési Hatóság munkatársai olyan konstrukció kifejlesztésén dolgoznak, melyek segítséget nyújthatnak a tanúsító védjegyek alkalmazóinak megismerésében. A közbeszerzési törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok az alapelveket (pl: a verseny tisztaságának, esélyegyenlőségének, az egyenlő bánásmód elvének stb.) szem előtt tartva lehetővé teszik a tanúsító védjegyek közbeszerzési eljárásokban történő használatát. A jogszabályi előírások betartásával – amennyiben célszerűnek mutatkozik – a Hatóság javasolja az ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásaikban a védjegyekre történő hivatkozást.