Hasznos részletek, ha uniós pályázatra készül

2015. június 24. szerda - 07:30 / Timár Gigi
 •    

Már visszaszámol a cégek többsége július elejéig, amikor végre beadhatóak az első pályázatok a három megjelent GINOP kiírás esetében. Milos Katalin az NGM osztályvezetője és Törös Gréta a Goodwill Consulting pályázati szakértője beszélt a Piac & Profit konferenciáján a hasznos részletekről, hogy mire kell figyelni e pályázatok kapcsán.

Bár az első pályázatok csak nemrég indultak el, a felkészülés már évekkel ezelőtt elkezdődött. A pályázati intézményrendszer átalakítása már ehhez kapcsolódott, így került a GINOP a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság a felelős, a vállalkozásoknak valójában intézményi szinten velük kell kapcsolatban lennie – mondta el Milos Katalin, a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatkezelési főosztályvezetője a Piac & Profit konferenciáján.

A GINOP az a fejlesztési csomag, amely közvetlenül gazdaságfejlesztésre irányul. Ebben 2700 milliárd forint fog nagyságrendileg rendelkezésre állni az alábbi szerkezetben:

A GINOP programon belül 2015-ben közel 70 pályázati kiírás jelenik meg,  több mint 800 milliárd forint értékben – mondta Milos Katalin. A kiírások többsége a vállalkozásoknak szól majd, induló vállalkozások számára is lesznek lehetőségek. Nagyon fontos a területi lehatárolás, vagyis hogy hol valósul meg a beruházás – a Közép-magyarországi régióban a GINOP egyáltalán nem nyújt támogatást!

Kiemelt támogatás kapnak ugyanakkor a szabad vállalkozási zónákban (szvz) megvalósuló fejlesztések. Itt nem csak feldolgozóipari tevékenység támogatható, de sok más kedvezmény is van – pl. nem szükséges az egy lezárt üzleti év, ami a legtöbb pályázat esetében elvárás. Ezért ha esetleg telephely-vásárláson vagy költözésen gondolkozik egy cég, mindenképp érdemes átnézni az szvz települések listáját. Sok helyen akár elhagyott ipari területek is vannak, amelyek a pályázat keretében fejleszthetőek lennének. Akkor is van lehetőség pályázni, ha a cég székhelye nem szvz településen van, de a telephely igen, abban az esetben, ha maga a beruházás az adott telephelyen, szvz területen valósul meg – hangsúlyozta a konferencián Törös Gréta, a Goodwill Consulting tanácsadója.

Vigyázz, kész…

Az első pályázatra június 22-től már beadhatóak a támogatási igények, és július elején elindul további két, már kiiír pályázat beadása is. Törös Gréta hangsúlyozta, bár ezek a felhívások a tervek szerint évekig rendelkezésre állnak, korábban gyakori volt, hogy egy pályázat benyújtásának első lehetséges napja az utolsó is volt. Várhatóan most is nagyon nagy lesz a jelentkezés, sok esetben lehetséges, hogy a több évre szánt keretet is az első napon, vagy nagyon rövid idő alatt kihasználják a pályázók. Persze bízhatunk keretbővítésben, de aki biztosra akar menni, az első nap vagy az első napokon készüljön a pályázat beadására.

A szakemberek a már megjelent három pályázattal kapcsolatban osztottak meg fontos részleteket és hívták fel a figyelmet az esetleges buktatókra.

Kkv-k termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-2015-1.2.1.)

A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék- vagy szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének céljából, lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

 • Nem véletlenül szerepel a címben a termelés, csak ehhez kapcsolódó fejlesztések valósíthatóak meg. A projektek keretében kizárólag a pályázati felhívás 1. sz. mellékletében foglalt, TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
 • Terv, hogy két évig rendelkezésre álljon, hogy megfelelően átgondolt projektekkel lehessen pályázni.
 • 65 milliárd a keretösszeg, 50–500 milliós összegre lehet pályázni
 • Kell legalább 1 éves működés és hogy a cégnek legalább 1 bejelentett alkalmazottja legyen. Sok kapcsolódó terület támogatására van lehetőség a pályázaton belül, de fontos figyelni, hogy mi milyen arányban támogatható.
 • A támogatási kérelem beadásakor a megvalósítás helyszínének már be kell lennie jegyezve!
 • Fontos, hogy az esetleges infrastrukturális támogatáshoz szükség van jogerős építési engedélyre a pályázat benyújtásakor! (Nem hiánypótláshoz vagy szerződéskötéshez).
 • Új feltétel: a pályázati anyagban meg kell határozni un. mérföldköveket és a megvalósítást ezek teljesítéséhez igazítani kell. Vagyis a megvalósítás ütemezése is fontos, hogy átgondolt projektek valósuljanak meg.
 • Új feltétel: kötelező vállalások (erről részletesebben Glattfelder Béla, az NGM államtitkára beszélt) – létszám fenntartása, árbevétel növekedés, személyi jellegű ráfordítások lehetnek.
 • Egy teherrel kevesebb
  2015. január elsejétől biztosíték nyújtása nélkül juthat uniós támogatáshoz az a kedvezményezett, aki rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és nincs köztartozása. Korábban sok projekt bukhatott ezen, fontos tehát a változás.

  Biztosításadási kötelezettség elvileg van, de a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szerepléssel ez alól lehetőség van mentesülni. (Ld. keretes írásunkat.)

 • A kiválasztás rendje sztenderd és szakaszos – a megadott határnapokig (első határnap: 2015. 08. 15.) beérkezett pályázatokat az adott időszakig beérkező pályázatokat egyben bírálják el. Minden hónap 15-e lesz az értékelési határnap.

Kkv-k kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-2015.1.2.2)

A felhívás célja a kkv-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

 • Szabad vállalkozói zónának (szvz) minősülő településen a projektek keretében kizárólag a felhívás 3. sz. mellékletében foglalt, VTSZ (vámtarifa szám)  lista szerinti eszközök beszerzése támogatható.
 • Vissza nem térítendő, maximum 50%-os támogatás (területenként eltérő). Szabad vállalkozási zónákban (szvz) akár 70% is lehet a támogatási intenzitás.
 • Feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul, 5-55 millió forintra lehet pályázni.
 • Fő fókusz a mikro és kkv-k. Pályázhatnak újonnan alakuló, egy évnél rövidebb működéssel rendelkező cégek is – utóbbiak viszont csak szvz területen.
 • A támogatási kérelem beadásakor a megvalósítás helyszínének már be kell lennie jegyezve!
 • A cél a piacra jutás is, emellett a versenyképesség növelése. Így kapcsolódó tevékenységként az online megjelenés támogatása is elképzelhető. Emellett alapvetően új eszköz fejlesztése támogatható, kapcsolódó elemként infrastruktúrafejlesztés, ingatlan beruházás, licensz vásárlás stb.
 • Elbírálás: folyamatos a berkezett pályázatok elbírálása. A döntés kiválasztási szempontrendszer alapján történik – itt is el kell érni minimális pontszámot, egyéb esetben a fentiekhez hasonló kötelező vállalásokra van szükség. Hogy miért mennyi pont jár az előzetesen elérhető, így előzetesen a vállalkozás maga ellenőrizheti, hogy érdemes-e beadnia az adott pályázatot.
 • Hogy kik tartoznak a feldolgozóiparba, azt egy kapcsolódó TEÁOR lista foglalja össze. Ez minden pályázat esetében más, le kell ellenőrizni! Az egyes pályázatok esetében kell mérlegelni a cég tevékenységét is. Nem a főtevékenység a kérdés, hanem az, hogy az adott fejlesztés milyen területhez kapcsolódik! Tehát egy alapvetően kereskedelemmel foglalkozó cég, ha üzletágként például foglalkozik gyártással is, akkor ennek fejlesztésére pályázhat.
 • Eszközbeszerzés: VTSZ listán szereplő tételek támogathatóak kizárólag. Új eszköz beszerzésére kell fordítani a támogatás legalább 50%-át – termeléshez kapcsolódó gépekre.  Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek támogatása maximum 25% lehet – a raktározás ezen belül maximum 10%.
 • Kapcsolódó költségként az esetleges szükséges épület átalakítások maximum 25%-ig támogathatóak. Ebből új építés nem nagyon elképzelhető praktikusan, pláne, hogy az engedély megszerzéséhez már szinte késő van – legalábbis az első induláshoz. De fejlesztés, bővítés elképzelhető- mondja a pályázati tanácsadó.
Fontos!

Teljesen elektronizált a pályázati rendszer, mind a beadás, mind a kapcsolattartás. Ha pályázna valaki és nincs elektronikus aláírás, akkor ki kell nyomtatni egy nyilatkozatot, cégszerűen aláírni és a pályázat beadását követő 3 napon belül postán fel kell adni. Ez hitelesít, ha ezeket nem csatolják a pályázok, akkor az anyag nem kerül feldolgozásra!

Pályázáshoz előzetes regisztráció szükséges (gyakran használt e-mail címmel érdemes regisztrálni)

Minden pályázat esetében 3 független árajánlatot kell bekérni az egyes projektelemek alátámasztására!

Fontos figyelni az egyes költségek pontos besorolására – a tapasztalatok alapján itt sok a hiba.

Gyakori hiba: olyan tevékenységet szeretne fejleszteni a pályázó, amire az adott pályázatban nincs lehetőség.

Kkv-k piaci megjelenésének támogatása (GINOP-2015-1.3.1.)

A felhívás célja a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon és fejlesztésük az „Ágazati fókusz” mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik.

 • Versenyképesség növelés a fő fókusz. Alapvetően itt is a feldolgozóipari cégek megjelenését támogatják.
 • Maga a támogatási lehetőség június 22-től él, két évig pályázható, tehát van idő felkészülni. A pályázati tanácsadó friss ismeretei szerint néhány tíz pályázat érkezett be a nyitó nap utáni reggelig, tehát talán itt valóban lesz még forrás egy darabig.
 • Bármilyen mértékű export árbevétellel rendelkező cég indulhat, de ha ez 25%-nál nagyobb, az plusz pontot ér.
 • A pályázati tanácsadó azt javasolja, hogy a kiállítás mellett a külföldi árubemutató szervezését egyidejűleg érdemes megvalósítani (mindkettő támogatható). A kiutazás, szervezés költségei így csökkenthetők.
 • Lehetőség van tanácsadói szolgáltatatás igénybevételének támogatására – meghatározott feltételek mellett, és ez esetben is szükség van a 3 árajánlat csatolására.
 • Speciális fenntartási kötelezettség: 1 fő külkereskedelemért felelős munkatárs státuszának 3 évig való fenntartása feltétel. Fontos, hogy a konvergencia régióban működő telephelyen kell dolgoznia, amit a munkaszerződésében is rögzíteni kell.
 • Elvárás a piackutatás elkészítése, az idegen nyelvű honlap létrehozása a többi, általános feltétel mellett.

 

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek