Gyorsabban lehet pénzhez jutni

2012. május 04. péntek - 09:35 / piacesprofit.hu
  •    

Az európai uniós források felhasználásának eljárásrendi változásai és az ezeket megalapozó informatikai fejlesztések következtében az elmúlt időszakban jelentősen csökkentek a pályázók és a támogatási intézményrendszer adminisztrációs terhei. Kevesebb bekért dokumentum, gyorsabb szerződéskötés. Röviden így foglalhatók össze azok a kedvező változások, amelyek nem kis részben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közigazgatási adatbázisok közötti elektronikus összeköttetés megteremtésének köszönhetők.

 

Kép:EU
Kép:EU

Az európai uniós pályáztatást támogató informatikai rendszer (EMIR) és az országos céginformációs adatbázis (OCCR) közötti kapcsolat kialakítása miatt a jövőben például már nemcsak az állami vagy önkormányzati, hanem a cégbíróságon nyilvántartott gazdálkodási szervek által benyújtott adatok hitelesítése is elvégezhető „házon belül".

A változások első, a pályázók által is érzékelhető jele, hogy az érintett pályázati kitöltő programokat az új eljárásrendnek megfelelően módosítottuk. Ennél fogva a pályázati adatlapon a kitöltendő mezők száma nagymértékben csökken. Ezentúl csupán két – az adószámra és a cégjegyzékszámra vonatkozó – adatot kell pályázatuk benyújtásakor a cégeknek megadniuk, míg a többi, cégnyilvántartásban szereplő szükséges információt a rendszer automatikusan tölti be.

Mindazon pályázók tehát, akik európai uniós támogatási kérelmüket ezt követően kívánják benyújtani, a szükséges adatlapokat az új alkalmazás segítségével minden eddiginél gyorsabban és egyszerűbben tölthetik ki.

A pályázati rendszer általánossá váló elektronizálása nyomán eljárásrendi szabállyá válik, hogy nem kérhető be a kedvezményezettől olyan adat, amely más közigazgatási adatbázisból digitális adatkapcsolat útján lekérdezhető.

A támogatási intézményrendszer napi rutinját szabályozó Egységes Működési Kézikönyv hamarosan megjelenő módosítása szerint nem szükséges például benyújtani a kedvezményezett alapító okiratát, illetve a nyilvántartásba vételét igazoló cégkivonatot, ha az OCCR adatbázis rendelkezésre áll.

A működési kézikönyv kitér arra is, hogy az adatok bekéréséről szükséges tájékoztatni a pályázókat, de lehetőséget kell adni nekik arra is, hogy papíralapú alátámasztást nyújthassanak be, ha az adatbázisban szereplő adatok nem felelnek meg az aktuális állapotnak. (Az ügyfelek adminisztrációs terheinek a csökkentéséhez járul hozzá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított törvény is.)