Gazdálkodók! Még egy hétig lehet kérni kárenyhítést!

2012. november 23. péntek - 11:11 / piacesprofit.hu
  •    

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2011. november 1. és 2012. október 31-e közötti időszakban mezőgazdasági káreseménnyel sújtott területek utáni kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtási határideje 2012. november 30-a.

A kérelem három eredeti példányban személyesen vagy postai úton nyújtható be a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. Amennyiben a termelő rendelkezik mezőgazdasági biztosítással, úgy a kérelemhez többek között e szerződés három másolati példányát is csatolni kell.

Idén csúnyán elbánt az aszály az agráriummal – Kép: SXC

A kérelmek benyújtási határideje 2012. november 30-a, munkaidő vége. Postai úton történő benyújtás esetén a postára adás dátuma nem lehet későbbi, mint november 30-a. A határidőt követően benyújtott kérelmeket elutasítják.

A termelő csak abban az esetben jogosult a juttatás igénybevételére, amennyiben a káresemények üzemi szinten több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okoztak, így a kérelemben valamennyi hasznosított területről nyilatkozni kell, függetlenül attól, hogy ezek hol találhatóak. Fontos, hogy egy mezőgazdasági termelő csak egy kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújthat be. A kárenyhítési eljárásban hiánypótlásra, iratpótlásra nincs lehetőség.

A megyei földművelésügyi igazgatóságok elérhetőségei, a kárenyhítési rendelet szövege, illetve a kérelemhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a NÉBIH weboldalán. További kérdés esetén a termelők az illetékes megyei szakemberekhez, valamint a falugazdászokhoz egyaránt fordulhatnak.

További információk a kárbejelentéssel kapcsolatban itt olvashatók!

Az idén 300-400 milliárd forint közöttire tehető aszálykár, és az emiatt jelentősen – 40-50 százalékkal – zsugorodó takarmánytermelés jelentősen csökkenti a gazdák jövedelmét és növeli hiteligényüket. Részben ez is közrejátszhat abban, hogy nő az érdeklődés az agrártermelők likviditási helyzetét javító agrárkártyák iránt – ahogy a TakarékBank tapasztalja.

Az aszálykárral sújtott agrárvállalkozók megsegítésére többféle eszköz is rendelkezésre áll. A területalapú támogatások előlegének kifizetése december helyett már októberben megkezdődött. A támogatási előleg gyorsított kifizetése a szektor szereplői számára pozitív folyamatot indít el, ugyanakkor a már igénybe vett banki előfinanszírozás miatt ez a megoldás – a TakarékBank véleménye szerint is – főképpen a kamatmegtakarítás révén – segíti a gazdákat, az agrárvállalkozások pénzügyi stabilitásának erősítésével pedig közvetetten növeli a szektor hitelképességét is.

További részletek itt olvashatók!

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek