Gazdálkodók! Május közepéig lépni kell, vagy elúszik a pénz

2013. április 24. szerda - 06:04 / piacesprofit.hu
  •    

A teljes összegű területalapú támogatásra csak azok a jogszerű földhasználók jogosultak, akik azt időben, azaz 2013. május 15-ig igénylik az egységes kérelem keretében. A határidő lejárta után naponta csökken az elérhető támogatás összege.

A határidő lejárta után június 9-ig (ebben az évben június 10-ig) napi 1 százalékos támogatáscsökkentés mellett lehet csak az alapkérelmeket (W0131) benyújtani. A határidőre benyújtott kérelmek módosítása, javítása, kiigazítása május 31-ig – az idén június 2-ig – szankciómentesen megtehető. Június 3. és június 10. között napi 1 százalékos támogatáscsökkentés mellett lehet a kérelmet módosítani. A 2013. június 9-i (ebben az évben június 10-i) határidő jogvesztő.

Május közepéig lehet igényelni a teljes összegű támogatást – Kép: SXC

Az egységes kérelem kizárólag ügyfélkapus bejelentkezés után, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) e-Egységes kérelem menüpontján keresztül adható be. Az egységes kérelemben – a SAPS-ot is beleértve – 26 különböző jogcímen nyújtható be támogatási, illetve kifizetési kérelem.

A beadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel telefonon az MVH ügyfélszolgálatához a 06-1/374-3603, 06-1-/374-3604 telefonszámokon, elektronikusan a honlapon található „Kérdések / Kérdés feltevése” menüponton keresztül lehet fordulni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak.

Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek a 66/2013 (IV. 10.) számú MVH Közleményben olvashatók.

Fontos, hogy amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, június 9-ig – ez évben június 10-ig – rendezni kell a földhasználati bejegyzést is, az egységes területalapú támogatást ugyanis kizárólag az azon a napon a földhasználati nyilvántartásban szereplők kaphatják meg. Újdonság, hogy a közös tulajdonban álló földrészletek esetében az a gazdálkodó is jogszerű földhasználónak minősül, aki ugyan nem szerepel a földhasználati nyilvántartásban, de rendelkezik az adott terület földhasználatát, azonosító adatait tartalmazó, június 10-én érvényes egyéb okirattal.

A kedvezőtlen adottságú területekre (KAT) és a Natura 2000 területekre támogatás csak akkor igényelhető, ha a földhasználat az egész gazdálkodási évben (2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között) fennáll. EMVA-AKG támogatások esetében a földhasználati jogosultságot a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a teljes támogatási időszakra megszakítás nélkül igazolni kell, azaz 2009. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig. Az egységes kérelemben jelölni kell a gazdaság használatában lévő összes támogatható és nem támogatható mezőgazdasági területet, még azokat a táblákat is, amelyek nem érik el a minimális támogatható méretet.

Vegyen ön is traktort! Van rá nyolcmilliárd
A tervek szerint mintegy nyolcmilliárdos keretből indít kertészeti géptámogatási programot a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az idén nyártól.

Az agrár-kárenyhítési rendszer tagjainak vagy az abba most önként bejelentkezőknek nyilatkozniuk kell az előző évben hasznosított terület nagyságáról, és kultúránkénti bontásban a betakarított termények mennyiségéről. Az agrárkárenyhítésbe befizetendő összeget az egységes kérelemben szereplő adatok alapján határozzák meg. Több EMVA-támogatás esetében a kifizetési kérelmek igényléséhez a gazdálkodó által aláírt eredeti számlák másolatait is be kell küldeni az MVH-hoz vagy az illetékes erdészeti igazgatósághoz. Egyes jogcímeknél más papír alapú mellékletek csatolása is szükséges lehet.

Az egységes kérelem mielőbbi, zökkenőmentes beadása érdekében keressék fel a Gazdálkodói Információs Szolgálatot, azaz a kamarai tanácsadókat vagy a falugazdászokat, akik a jogszabályi előírások alapján technikai közreműködőként vagy meghatalmazottként segítenek a kitöltésben és az ügyfélkapus továbbításban.

Szem előtt kell tartani azonban, hogy meghatalmazott esetén a kérelem beadása csak a meghatalmazás MVH-hoz történő beérkezését követően kezdhető meg. Ugyanez vonatkozik azokra a szervezetekre is, akik élnek az ez évtől rendelkezésre álló lehetőséggel, miszerint a cég képviseletére jogosult a saját ügyfélkapuján önállóan is beadhatja a kérelmeket. Ez esetben is csak az erre vonatkozó elektronikusan kitöltött nyilatkozat beküldése után kezdhető meg a kérelem kitöltése.

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek