Erre lesz pénz első körben

2014. október 14. kedd - 13:30 / piacesprofit.hu
 •    

Kiírásra kerültek a GINOP program első, kkv-kat érintő pályázatai. Az új szabályok szerint a kiírás utáni harmincadik napon nyílnak meg a pályázatok, ezért november 10-től indulhat a roham. A Piac&Profit szakértője összeszedett minden fontos tudnivalót a már megjelent kkv pályázatokról.

Ezek a pályázatokat azonban a kormány saját hatáskörben írta ki, mivel még nem történt meg az Operatív Programok egyeztetése az Európai Unióval. Ezen egyeztetések lezárulásával várhatóan a a jövő év elején, jelennek meg nagyobb számban a kkv-kat érintő pályázatok. Az új ciklusban a pályázatok megjelenésétől számítva 30 nap áll a cégek rendelkezésére, hogy felkészüljenek. A szükséges dokumentumokat a 30. napot követően lehet benyújtani, tehát az október 10-én kiírt pályázatokra november 10-től lehet beadni az anyagokat – várhatóan ekkortól indul majd a dömping.

Az Opus Team Kft. egy rövidített összefoglalót készített a megjelent pályázatokról.

Kép:Pixabay

1. Kkv-k termelési kapacitásainak bővítése

Támogatást igénylők köre:

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Egymilliárd alatt nem lesz pályázat
Egyszerűbb lesz a pályázatok benyújtása és várhatóan a pályázók költségei is csökkennek majd – ezt és még sok mást ígér a kormányzat az új pályázati rendszerrel kapcsolatban. A sok előny mellett szigorúbb szankciókat is kilátásba helyeztek. Itt megtalál minden fontos változást a pályázati feltételekkel és rendszerrel kapcsolatban.

Támogatható tevékenységek:

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként).

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható.

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható.

d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható.

e) A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható.

A pályázatok elsősorban a termelés növelését, a termelő eszközök beszerzését támogatják, és ehhez kapcsolódóan lesznek csak támogathatóak a termelés bővítéséhez közvetlenül kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységek.

A kiegészítő tevékenységek alatt, a termelés bővítéséhez kapcsolódó ingatlan és infrastrukturális beruházásokat, anyagmozgató eszközöket, infokommunikációs eszközöket értjük.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

a)  amely nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes üzleti évvel,

b) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot;

c) amely igényelt támogatása meghaladja legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét;

d) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a nem a jelen felhívás 6. számú fejezetének „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik,

e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárás van folyamatban,

f) amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel,

g) amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel,

h) amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,

i) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

j) acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

k) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz szinten tartó beruházáshoz,

l) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül.

Támogatás mértéke: 50%

Támogatás minimum összege: 10.000.000 forint

Támogatás maximum összege: 100.000.000 forint

A pályázat beadása: a pályázat megjelenését követő 30. naptól 2014. december 31-ig.

2. Kkv-k piaci megjelenésének támogatása

Támogatást igénylők köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt,

b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A 7 leggyakoribb pályázati hiba, ami könnyen elkerülhető
A pályázók gyakran – figyelmetlenségből, vagy tudatlanságból – olyan alapvető hibákat vétenek, amelyek miatt sikertelenül próbálkoznak támogatást szerezni a brüsszeli kalapból. Ez valószínűleg nem változik az új ciklusban sem. Segítünk elkerülni a legáltalánosabbakat!

Támogatható tevékenységek:

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel kapcsolatot tartani.

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (kkv-k vásáron valórészvételéhez nyújtott támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység.

b) Külföldi árubemutató szervezése (Csekély összegű támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység.

A fenti pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható.

Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható.

Tanácsadás igénybevétele (kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként) – önállóan nem támogatható.

Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható.

Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (kkv-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható.

Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (kkv-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) amely nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes üzleti évvel,

b) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot;

c) amely igényelt támogatása meghaladja legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét;

d) amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján,

e) amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni,

f) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárás van folyamatban,

g) amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel,

h) amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül,

i) amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel,

j) amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,

k)      amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel.

Támogatás mértéke: 50%

Támogatás minimum összege: 3.000.000 forint

Támogatás maximum összege: 7.500.000 forint

A pályázat beadása: a pályázat megjelenését követő 30. naptól 2014. december 31-ig.

3. Fiatalok vállalkozóvá válása

Támogatást igénylők köre:

a) önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek pályázhatnak,

b) a konzorciumi tagok maximális száma: 5 db,

c)  konzorciumi partnerként részt vehetnek a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő munkaügyi központok. Amennyiben a munkaügyi központ konzorciumi tagként nem kerülnek bevonásra, úgy együttműködő partnerként kell bevonni, a fiatal álláskeresőket közvetítő szervezetként.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

Nem rendelkezik igazolt referenciával az előző a) pontban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatban.

A pályázat beadása: 2014. december 31-ig.

Támogatható tevékenységek:

a) előkészítési tevékenységek (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzés),

b) a projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek,

c) a projekt során megvalósítandó szakmai tevékenységek:

 • kötelező együttműködés a munkaügyi központokkal a célcsoport bevonása érdekében,
 • fiatalok toborzása, programba vonása, tájékoztatása,
 • programba bevont fiatalok szűrése (írásbeli tesztek és feladatok, és szóbeli meghallgatások alapján, a program keretében szerzett tudás, fejlődés értékelése),
 • vállalkozásindítással összefüggő tanácsadási szolgáltatások,
 • kompetenciafejlesztés, vállalkozói készség, képességek és szemlélet fejlesztése,
 • képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, képzések szervezése, lebonyolítása,
 • közös fórumok, találkozók biztosítása a programba bevont célcsoporttagok számára, műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása,
 • mentori feladatok ellátása, tanácsadási feladatok elvégzése,
 • az üzleti tervek elbírálási szempontrendszerének és módszertanának felülvizsgálata (a többi nyertes támogatást igénylővel közösen),
 • segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához;
 • üzleti tervek értékelése, elbírálása,
 • szakmai értékelés, részjelentések/beszámolók elkészítése,
 • tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása,
 • a létrejött vállalkozások tevékenységének dokumentált nyomon követése a vállalkozásindítást (működéshez szükséges bejegyzés/regisztráció napját) követő egy évig, és arról időszaki beszámoló és/vagy fenntartási jelentés elkészítése,
 • a szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése.

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege: legfeljebb az alábbiakban bemutatott regionális bontás szerint igényelhető támogatási összegek:

Régió Igényelhető maximális támogatás(Ft)
Közép-Dunántúl 149 600 000
Nyugat-Dunántúl 135 300 000
Dél-Dunántúl 102 300 000
Észak-Magyarország 192 500 000
Észak-Alföld 306 900 000
Dél-Alföld 213 400 000
Összesen 1100 000 000

4. Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens)

Támogatást igénylők köre:

A rugalmas munkaszervezés, valamint a munka és a magánélet összehangolása területén referenciákkal igazolható tapasztalattal bíró:

a)      önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a non profit gazdasági társaságokat),

b)      legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, non-profit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) amely nem rendelkezik a rugalmas munkaszervezés vagy családbarát munkahely kialakítása területén szerzett igazolt tapasztalattal: 2011. január 1-et követően legalább referenciával a területen (alátámasztva szerződéssel, számlával és bankkivonattal, vagy uniós támogatási szerződéssel),

b) amely nem rendelkezik műhelymunkában szerzett tapasztalattal (legalább 5 műhelymunka szervezéséről igazolás),

c) amelyben a szakmai tevékenységgel összefüggő foglalkoztatottak létszáma (konzorcium esetén tagonként átlagosan) nem éri el legalább az 5 főt (szakmai önéletrajzokkal alátámasztandó),

d) amely esetében az előző lezárt pénzügyi évben a bevétel/árbevétel összege nem éri el a támogatás összegének legalább 50%-át,

e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

A pályázat beadása: 2014. december 31-ig.

Támogatható tevékenységek:

a) Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása: az átvilágításra kerülő munkáltatók kiválasztása, mentorálása, szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák potenciáljának felmérésére, a vállalkozásokkal az együttműködési keretek rögzítése, működési mód áttekintése, diagnózis és fejlesztési javaslatok megfogalmazása (Az átvilágítási és kapcsolódó tevékenységeket ingyenesen kell nyújtani a vállalkozások részére!),

b) projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel,

c) műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása,

d) tájékoztatás, nyilvánosság.

Támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 Ft, maximum 350.000.000 Ft. A következő táblázatnak megfelelően:

Az átvilágítani tervezett vállalkozások összlétszáma legalább (fő) Igénylehető maximális támogatás (millió Ft)
500 50
1000 100
1500 150
2000 200
2500 250
3000 300
3500 fő, vagy afölött 350

Támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 100%-a.

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor